คอร์ดเพลง ไลลืม เบียร์ พร้อมพงษ์

INTRO | Gm Dm | Dm Gm |
INTRO | Eb F | Bb |
Bb 
สุดแต่แถน 
 
 
F/A 
แนนแต่ฟ้า
 
ผู้ปั้น
Gm 
แต่งให้น้องหล่า 
 
มาไลลืม
F 
พี่
Eb 
สายคอแก้ว 
 
มาบอกฮักแล้วกะหนี
 
ฮู้
Bb 
บ่ว่ามีคนบ่ทันได้
F 
ลืมคำเก่า
Bb 
คิดอำล่ำ 
 
อ่ำ
F/A 
ล่ำ 
 
ฮำฮอน
 
คือจัง
Gm 
ตอนคุ้ยป่น 
 
บ่มีลวกผักกะเ
F 
ดา
Eb 
ดนปานใด๋ใจกะคิดแต่นำเจ้า
 
แม่นบ่มีเ
F 
ค้าว่าเจ้าสิคืนย้อนมา
Gm 
โอ้ย.
Dm 
.. 
 
กะส่างมา
Eb 
ป๋าพี่ชายไ
Bb 
ว้
 
จนว่า  
Cm 
ฮือ.. 
 
ได้นอนไ
Bb 
ห้ฮำ
F 
หา
 
แม่นเจ้าไป
Gm 
ลักลี้หม่น 
 
ซ้นอยู่ไ
Dm 
สจังบ่มาน้
Eb 
อหล่า
 
ไปลี้ไปอยู่ไ
F 
ส 
 
ฮือ…
 
ส่างมาเหยียบเอิกซ้
Bb 
าย
 
เอาฮักมาเหยีย
F/A 
บไว้ 
 
จนตายเมี้ยน
Gm 
บ่ยัง
 
ติดอ้อนต้
F 
อน 
 
อ้อนต้อนซุบาด
Eb 
ย่าง
 
ซุคำ
Dm 
เว้าบ่มีแป้วบ่อนส
Eb 
ลาย
F 
 
กะส่างมาไลลืม
Gm 
ถิ่มให้เทียวให้ฮำค
F 
นิง
 
สิเอา
Dm 
คีงผู้ใด๋มาแทนกะ
Gm 
บ่ได้
 
สายคอแ
Eb 
ก้ว 
 
เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไ
F 
 
ได้ยินอ้ายให้ฟ้า
Bb 
วกลับมา
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb F |
Gm 
โอ้ย.
Dm 
.. 
 
กะส่างม
Eb 
าป๋าพี่ชายไ
Bb 
ว้
 
จนว่า  
Cm 
ฮือ.. 
 
ได้นอนไ
Eb 
ห้ 
 
ฮำ
F 
หา
 
แม่นเจ้าไป
Gm 
ลักลี้หม่น 
 
ซ้นอยู่ไ
Dm 
สจังบ่มาน้
Eb 
อหล่า
 
ไปลี้ไปอยู่ไ
F 
ส 
 
ฮือ…
 
ส่างมาเหยียบเอิกซ้
Bb 
าย
 
เอาฮักมาเหยีย
F/A 
บไว้ 
 
จนตายเมี้ยน
Gm 
บ่ยัง
 
ติดอ้อนต้
F 
อน 
 
อ้อนต้อนซุบาด
Eb 
ย่าง
 
ซุคำ
Dm 
เว้าบ่มีแป้วบ่อนส
Eb 
ลาย
F 
 
กะส่างมาไลลืม
Gm 
ถิ่มให้เทียวให้ฮำค
F 
นิง
 
สิเอา
Dm 
คีงผู้ใด๋มาแทนกะ
Gm 
บ่ได้
 
สายคอแ
Eb 
ก้ว 
 
เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไ
F 
 
ได้ยินอ้ายให้ฟ้า
Bb 
วกลับมา
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb F |
 
ส่างมาเหยียบเอิกซ้
Bb 
าย
 
เอาฮักมาเหยีย
F/A 
บไว้ 
 
จนตายเมี้ยน
Gm 
บ่ยัง
 
ติดอ้อนต้
F 
อน 
 
อ้อนต้อนซุบาด
Eb 
ย่าง
 
ซุคำ
Dm 
เว้าบ่มีแป้วบ่อนส
Eb 
ลาย
F 
 
กะส่างมาไลลืม
Gm 
ถิ่มให้เทียวให้ฮำค
F 
นิง
 
สิเอา
Dm 
คีงผู้ใด๋มาแทนกะ
Gm 
บ่ได้
 
สายคอแ
Eb 
ก้ว 
 
เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไ
F 
 
ได้ยินอ้ายอ
Bb 
ยู่บ่
 
ส่างมาเหยียบเอิกซ้
Bb 
าย 
 
โอ้ย
F/A 
ย…
 
จนตายเมี้ยน
Gm 
บ่ยัง
 
ติดอ้อนต้
F 
อน 
 
อ้อนต้อนซุบาด
Eb 
ย่าง 
 
 
Dm 
 
บ่มีแป้
Eb 
วบ่อนสลาย
F 
 
กะส่างมาไลลืม
Gm 
ถิ่มให้เทียวให้ฮำค
F/A 
นิง
 
สิเอา
Dm 
คีงผู้ใด๋มาแทนกะ
Gm 
บ่ได้
 
สายคอแ
Eb 
ก้ว 
 
เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไ
F 
 
ได้ยินอ้าย.. ให้ฟ้าวกลับมา..
 
OUTRO | Bb F | Dm Gm | Eb F | Bb |

สุดแต่แถน แนนแต่ฟ้า
ผู้ปั้นแต่งให้น้องหล่า มาไลลืมพี่
สายคอแก้ว มาบอกฮักแล้วกะหนี
ฮู้บ่ว่ามีคนบ่ทันได้ลืมคำเก่า

คิดอำล่ำ อ่ำล่ำ ฮำฮอน
คือจังตอนคุ้ยป่น บ่มีลวกผักกะเดา
ดนปานใด๋ใจกะคิดแต่นำเจ้า
แม่นบ่มีเค้าว่าเจ้าสิคืนย้อนมา

โอ้ย… กะส่างมาป๋าพี่ชายไว้
จนว่า ฮือ.. ได้นอนไห้ฮำหา

แม่นเจ้าไปลักลี้หม่น ซ้นอยู่ไสจังบ่มาน้อหล่า
ไปลี้ไปอยู่ไส ฮือ…

ส่างมาเหยียบเอิกซ้าย
เอาฮักมาเหยียบไว้ จนตายเมี้ยนบ่ยัง
ติดอ้อนต้อน อ้อนต้อนซุบาดย่าง
ซุคำเว้าบ่มีแป้วบ่อนสลาย

กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง
สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้
สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไค
ได้ยินอ้ายให้ฟ้าวกลับมา

( ดนตรี )

โอ้ย… กะส่างมาป๋าพี่ชายไว้
จนว่า ฮือ.. ได้นอนไห้ ฮำหา

แม่นเจ้าไปลักลี้หม่น ซ้นอยู่ไสจังบ่มาน้อหล่า
ไปลี้ไปอยู่ไส ฮือ…

ส่างมาเหยียบเอิกซ้าย
เอาฮักมาเหยียบไว้ จนตายเมี้ยนบ่ยัง
ติดอ้อนต้อน อ้อนต้อนซุบาดย่าง
ซุคำเว้าบ่มีแป้วบ่อนสลาย

กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง
สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้
สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไค
ได้ยินอ้ายให้ฟ้าวกลับมา

( ดนตรี )

ส่างมาเหยียบเอิกซ้าย
เอาฮักมาเหยียบไว้ จนตายเมี้ยนบ่ยัง
ติดอ้อนต้อน อ้อนต้อนซุบาดย่าง
ซุคำเว้าบ่มีแป้วบ่อนสลาย

กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง
สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้
สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไค
ได้ยินอ้ายอยู่บ่

ส่างมาเหยียบเอิกซ้าย โอ้ยย…
จนตายเมี้ยนบ่ยัง
ติดอ้อนต้อน อ้อนต้อนซุบาดย่าง
บ่มีแป้วบ่อนสลาย

กะส่างมาไลลืมถิ่มให้เทียวให้ฮำคนิง
สิเอาคีงผู้ใด๋มาแทนกะบ่ได้
สายคอแก้ว เจ้าลืมอ้ายแล้วบ้อผู้ไค
ได้ยินอ้าย.. ให้ฟ้าวกลับมา..

#คอรดเพลง #ไลลม #เบยร #พรอมพงษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น