คอร์ดเพลง ไม่อยากเป็นเมียน้อย เพลง วิสสุตา

INTRO | F | Dm | Bb | C |
 
ทำว่าร
F 
วยว่าโสด 
 
ชอบโ
Dm 
พสต์มาโชว์
 
อย่า
Bb 
คิดว่าสาวเดี๋ยวนี้จะโ
C 
ง่เป็นควาย
 
ติดตา
F 
มในไอจี 
 
แอดไป
Dm 
ขอไอดีไลน์
 
โปรไ
Bb 
ฟล์ไม่รู้รูปใ
C 
คร
 
อยากจะเ
F 
จอนอกจอ 
 
อยากจะ
Dm 
ขอออกเดต
 
ให้
Bb 
ฉันเป็นคนพิเศษหนึ่งเ
C 
ดียวในดวงใจ
 
แล้ว
F 
คนที่บ้านจะเอา
Dm 
เขาไว้ไหน
 
จะเ
Bb 
ลี้ยงกันไหวยังไ
C 
งถ้าเมียสองลูก
F 
สี่
 
กลับไปดู
Gm 
แลให้ความอบ
Dm 
อุ่นเขา
 
ไปเป็น
Gm 
พ่อและสามี
Dm 
ที่ดี
 
เลิกเจ้า
Gm 
ชู้หลายใจสักทีจะตายไ
C 
หม
 
ไม่อยากเป็นเ
F 
มียน้อย 
 
ไม่อยากเป็น
Dm 
แค่เด็ก
 
เป็นมือที่ส
Bb 
ามในครอบครัวเขา
 
ไม่เอาหรอก อ
C 
าย อ๊าย อาย
 
ก็อยากเป็นห
F 
นึ่งเดียว 
 
ไม่อยากมี
Dm 
ของที่ร่วมใช้
 
ไม่มีผู้
Bb 
ชายฉันก็ไม่ต
C 
ายอย่างดีแค่เห
F 
งาๆ
INSTRU | Dm | F | Gm | C |
 
จะมาเ
F 
ข้ากล่องแชต 
 
แอดให้
Dm 
รับทำไม
 
กด  
Bb 
Subscibe 
 
ก็
C 
พอ
 
อย่ามา
F 
หื่นใส่กันมองว่า
Dm 
ฉันอ้อร้อ
 
อ้อ
Bb 
ร้อก็พอประม
C 
าณ
 
ไม่ค่อยห
F 
รอยเท่าใดคนหลาย
Dm 
ใจมาจีบ
 
รี
Bb 
บๆ 
 
เถอะกลับไปแล
C 
คนแค่บ้าน
 
ถ้าห
F 
ากเป็นฉันคงทิ้งเธอ
Dm 
ไปตั้งนาน
 
ไม่
Bb 
อยู่กับคนสันด
C 
าน 
 
พรรค์
F 
นี้
 
กลับไปดู
Gm 
แลให้ความอบ
Dm 
อุ่นเขา
 
ไปเป็น
Gm 
พ่อและสามี
Dm 
ที่ดี
 
เลิกเจ้า
Gm 
ชู้หลายใจสักทีจะตายไ
C 
หม
 
ไม่อยากเป็นเ
F 
มียน้อย 
 
ไม่อยากเป็น
Dm 
แค่เด็ก
 
เป็นมือที่ส
Bb 
ามในครอบครัวเขา
 
ไม่เอาหรอก อ
C 
าย อ๊าย อาย
 
ก็อยากเป็นห
F 
นึ่งเดียว 
 
ไม่อยากมี
Dm 
ของที่ร่วมใช้
 
ไม่มีผู้
Bb 
ชายฉันก็ไม่ต
C 
ายอย่างดีแค่เห
F 
งาๆ
INSTRU | Dm | F | Gm | C |
INSTRU | F | Dm | Gm C | F | C |
 
ไม่อยากเป็นเ
F 
มียน้อย 
 
ไม่อยากเป็น
Dm 
แค่เด็ก
 
เป็นมือที่ส
Bb 
ามในครอบครัวเขา
 
ไม่เอาหรอก อ
C 
าย อ๊าย อาย
 
ก็อยากเป็นห
F 
นึ่งเดียว 
 
ไม่อยากมี
Dm 
ของที่ร่วมใช้
 
ไม่มีผู้
Bb 
ชายฉันก็ไม่ต
C 
ายอย่างดีแค่เห
F 
งาๆ
OUTRO | F | Dm | Bb | C | F |

ทำว่ารวยว่าโสด ชอบโพสต์มาโชว์
อย่าคิดว่าสาวเดี๋ยวนี้จะโง่เป็นควาย
ติดตามในไอจี แอดไปขอไอดีไลน์
โปรไฟล์ไม่รู้รูปใคร

SEE ALSO  จิตใจข้าสุขสบาย | It is Well with My Soul | Hymns | KENG PIANO WORSHIP | CCM | เปียโนบรรเลง | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับจิตใจ ข้า สุข สบายที่อัปเดตใหม่

อยากจะเจอนอกจอ อยากจะขอออกเดต
ให้ฉันเป็นคนพิเศษหนึ่งเดียวในดวงใจ
แล้วคนที่บ้านจะเอาเขาไว้ไหน
จะเลี้ยงกันไหวยังไงถ้าเมียสองลูกสี่

กลับไปดูแลให้ความอบอุ่นเขา
ไปเป็นพ่อและสามีที่ดี
เลิกเจ้าชู้หลายใจสักทีจะตายไหม

ไม่อยากเป็นเมียน้อย ไม่อยากเป็นแค่เด็ก
เป็นมือที่สามในครอบครัวเขา
ไม่เอาหรอก อาย อ๊าย อาย
ก็อยากเป็นหนึ่งเดียว
ไม่อยากมีของที่ร่วมใช้
ไม่มีผู้ชายฉันก็ไม่ตายอย่างดีแค่เหงาๆ

SEE ALSO  Han Ji Woo ✘ Kang Seo Joon || Fallin' All In You | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องfalling all in youที่แม่นยำที่สุด

จะมาเข้ากล่องแชต แอดให้รับทำไม
กด Subscibe ก็พอ
อย่ามาหื่นใส่กันมองว่าฉันอ้อร้อ
อ้อร้อก็พอประมาณ

ไม่ค่อยหรอยเท่าใดคนหลายใจมาจีบ
รีบๆ เถอะกลับไปแลคนแค่บ้าน
ถ้าหากเป็นฉันคงทิ้งเธอไปตั้งนาน
ไม่อยู่กับคนสันดานพรรค์นี้

กลับไปดูแลให้ความอบอุ่นเขา
ไปเป็นพ่อและสามีที่ดี
เลิกเจ้าชู้หลายใจสักทีจะตายไหม

SEE ALSO  ลมเอย - ทวิภพ | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับลม เอยที่อัปเดตใหม่

ไม่อยากเป็นเมียน้อย ไม่อยากเป็นแค่เด็ก
เป็นมือที่สามในครอบครัวเขา
ไม่เอาหรอก อาย อ๊าย อาย
ก็อยากเป็นหนึ่งเดียว
ไม่อยากมีของที่ร่วมใช้
ไม่มีผู้ชายฉันก็ไม่ตายอย่างดีแค่เหงาๆ

ไม่อยากเป็นเมียน้อย ไม่อยากเป็นแค่เด็ก
เป็นมือที่สามในครอบครัวเขา
ไม่เอาหรอก อาย อ๊าย อาย
ก็อยากเป็นหนึ่งเดียว
ไม่อยากมีของที่ร่วมใช้
ไม่มีผู้ชายฉันก็ไม่ตายอย่างดีแค่เหงาๆ

#คอรดเพลง #ไมอยากเปนเมยนอย #เพลง #วสสตา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *