คอร์ดเพลง ไม่รู้เธอ – ซันนี่

INTRO | C | Bm | Am D | G |
C 
ดั่งมีมนต์สะกดเอาไว้
 
ให้
Bm 
ลืมหายใจไปชั่วขนาด
 
Am 
พียงเธอเดินผ่านตาผ่านมา
 
ก็เผ
D 
ลอละเมอล่อ
G 
งลอย
 
C 
ขียนเป็นจินตนาการ
 
เวลาก็เพียงไม่
Bm 
นานอายนานยังส่งไปถึงใจ
 
ต้อ
Am 
งทำยังไง 
 
มัน
D 
ถึงจะได้
 
ได้เธ
G 
อมาครอง
 
ไม่
C 
รู้เธอชอบคนแบบไหนกัน
 
ใน
Bm 
ฝันเธอเป็นผู้ชาย 
 
แบบฉัน
Am 
ไหม
 
ไม่รู้ได้ ไ
D 
ม่เข้าใจ 
 
ไม่อยา
G 
กคาดเดา
 
ไม่
C 
รู้เธอชอบคนแบบไหนจริงๆ
 
ฉัน
Bm 
คิดไปไกลว่าเรา 
 
ได้พูด
Am 
จา
 
ได้มอง
D 
ตา.. 
 
ได้รั
G 
กกัน..
INSTRU | C | Bm | Am D | G | ( 2 Times )
C 
ตั้งแต่วินาทีที่ฉันได้มอง
 
ความทรงจำข้างในส
Bm 
มองมันสั่งการ
 
เธอดั่งคนที่เจอะในฝันฉัน
Am 
ไดมันก็ฉันนั้น
 
D 
รงสเป็กเซ็กซี่เลดี้เ
G 
บบี้โก 
 
โวโว้โว..
C 
ไม่ตั้งใจจะเข้าไปหยอก
 
เพียงแต่เซลล์สมองมันสั่ง
Bm 
ญาณ
 
ต้านทานเอาไว้ยังไง ฉัน
Am 
ทำไม่ได้
 
ให้
D 
ลืมเธอไป 
 
ฉัน
G 
ขอไม่ลืม
 
ไม่
C 
รู้เธอชอบคนแบบไหนกัน
 
ใน
Bm 
ฝันเธอเป็นผู้ชาย 
 
แบบฉัน
Am 
ไหม
 
ไม่รู้ได้ ไ
D 
ม่เข้าใจ 
 
ไม่อยา
G 
กคาดเดา
 
ไม่
C 
รู้เธอชอบคนแบบไหนจริงๆ
 
ฉัน
Bm 
คิดไปไกลว่าเรา 
 
ได้พูด
Am 
จา
 
ได้มอง
D 
ตา.. 
 
ได้รั
G 
กกัน..
 
ไม่
C 
รู้เธอชอบคนแบบไหนกัน 
 
 
Bm 
 
แบบฉัน
Am 
ไหม 
 
ไม่รู้ได้
 
D 
ม่เข้าใจ 
 
ไม่อยา
G 
ก 
 
คาดเดา
 
ไม่
C 
รู้เธอชอบคนแบบไหน.. 
 
 
Bm 
 
ได้พู
Am 
ดจา.. 
 
ได้มอ
D 
งตา.. 
 
ได้รั
G 
กกัน..

ดั่งมีมนต์สะกดเอาไว้
ให้ลืมหายใจไปชั่วขนาด
เพียงเธอเดินผ่านตาผ่านมา
ก็เผลอละเมอล่องลอย

เขียนเป็นจินตนาการ
เวลาก็เพียงไม่นานอายนานยังส่งไปถึงใจ
ต้องทำยังไง มันถึงจะได้
ได้เธอมาครอง

ไม่รู้เธอชอบคนแบบไหนกัน
ในฝันเธอเป็นผู้ชาย แบบฉันไหม
ไม่รู้ได้ ไม่เข้าใจ ไม่อยากคาดเดา
ไม่รู้เธอชอบคนแบบไหนจริงๆ
ฉันคิดไปไกลว่าเรา ได้พูดจา
ได้มองตา.. ได้รักกัน..

( ดนตรี )

ตั้งแต่วินาทีที่ฉันได้มอง
ความทรงจำข้างในสมองมันสั่งการ
เธอดั่งคนที่เจอะในฝันฉันไดมันก็ฉันนั้น
ตรงสเป็กเซ็กซี่เลดี้เบบี้โก โวโว้โว..

ไม่ตั้งใจจะเข้าไปหยอก
เพียงแต่เซลล์สมองมันสั่งญาณ
ต้านทานเอาไว้ยังไง ฉันทำไม่ได้
ให้ลืมเธอไป ฉันขอไม่ลืม

ไม่รู้เธอชอบคนแบบไหนกัน
ในฝันเธอเป็นผู้ชาย แบบฉันไหม
ไม่รู้ได้ ไม่เข้าใจ ไม่อยากคาดเดา
ไม่รู้เธอชอบคนแบบไหนจริงๆ
ฉันคิดไปไกลว่าเรา ได้พูดจา
ได้มองตา.. ได้รักกัน..

ไม่รู้เธอชอบคนแบบไหนกัน
แบบฉันไหม ไม่รู้ได้
ไม่เข้าใจ ไม่อยาก คาดเดา
ไม่รู้เธอชอบคนแบบไหน..
ได้พูดจา.. ได้มองตา.. ได้รักกัน..

#คอรดเพลง #ไมรเธอ #ซนน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น