คอร์ดเพลง ไม่รอเธอ เซ็น ธวัชชัย

INTRO | G | Bm | C | Cm |
G 
  บอกกับตัวเองทุกครั้ง
 
  ตั้งแต่
Bm 
วันที่เธอจากไป
C 
  บอกกับหัวใ
D 
จว่าฉันต้อง
G 
รอ
G 
  เธอบอกจะไปไม่นาน
Bm 
  เธอจะกลับมาสานต่อ
C 
  ฉันก็เฝ้ารออย่างมีความห
D 
วัง
C 
  จากวันนั้นฉันก็ไม่ปั
D 
นใจ
Bm 
  เพราะมั่นใจเธอจะ
Em 
กลับมา
C 
  จนวันเว
D 
ลาล่วงเลยพ้
G 
นผ่าน
C 
  จนมีเขาเข้า
D 
มาในใจ
Bm 
  มาดูแลห่วงใ
Em 
ยทุกอย่าง
C 
  ให้ความอ้างว้างหมดในหัวใ
D 
 
  ไม่โทษฉัน
C 
นะที่ฉันไม่ร
D 
อเธอ
 
  ฉัน
Bm 
รอเธอนานเกิ
Em 
นไป
C 
  รอจนหมดใ
D 
จ 
 
ยิ่งรอยิ่งหม
G 
ดหวัง
G7 
C 
  และเมื่อมีเ
D 
ขาเข้ามา 
 
ก็
Bm 
ทำให้ใจฉัน
Em 
ยิ่งไหวหวั่น
Am 
  เพราะเขาคน
D 
นั้น 
 
ไม่ทำให้ฉั
G 
นรอ
D 
G 
  หากรอแล้วมีความหวัง
Bm 
  ฉันคงยังจะรอเรื่อยไป
C 
  แต่ยิ่งรอไ
D 
ป 
 
ก็ยิ่งไกลห่
G 
าง
C 
  ต่อจากนี้ขอย
D 
อมเปิดใจ
Bm 
  ทำตามหัวใ
Em 
จฉันบ้าง
C 
  จะไม่มีท
D 
างเผื่อใจแค่ร
G 
อเธอ
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G G7 |
INSTRU | C D | Bm Em | C | D |
C 
  จากวันนั้นฉันก็ไม่ปั
D 
นใจ
Bm 
  เพราะมั่นใจเธอจะ
Em 
กลับมา
C 
  จนวันเว
D 
ลาล่วงเลยพ้
G 
นผ่าน
C 
  จนมีเขาเข้า
D 
มาในใจ
Bm 
  มาดูแลห่วงใ
Em 
ยทุกอย่าง
C 
  ให้ความอ้างว้างหมดในหัวใ
D 
 
  ไม่โทษฉัน
C 
นะที่ฉันไม่ร
D 
อเธอ
 
  ฉัน
Bm 
รอเธอนานเกิ
Em 
นไป
C 
  รอจนหมดใ
D 
จ 
 
ยิ่งรอยิ่งหม
G 
ดหวัง
G7 
C 
  และเมื่อมีเ
D 
ขาเข้ามา 
 
ก็
Bm 
ทำให้ใจฉัน
Em 
ยิ่งไหวหวั่น
Am 
  เพราะเขาคน
D 
นั้น 
 
ไม่ทำให้ฉั
G 
นรอ
C 
  และเมื่อมีเ
D 
ขาเข้ามา 
 
ก็
Bm 
ทำให้ใจฉันยิ่งไ
Em 
หวหวั่น
Am 
  เพราะเขาคน
D 
นั้น.. 
 
ไม่ทำให้ฉั
C 
นรอ 
 
 
G 

บอกกับตัวเองทุกครั้ง
ตั้งแต่วันที่เธอจากไป
บอกกับหัวใจว่าฉันต้องรอ
เธอบอกจะไปไม่นาน
เธอจะกลับมาสานต่อ
ฉันก็เฝ้ารออย่างมีความหวัง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ขอเวลาหน่อย Peet Model | Rauljaurena

จากวันนั้นฉันก็ไม่ปันใจ
เพราะมั่นใจเธอจะกลับมา
จนวันเวลาล่วงเลยพ้นผ่าน
จนมีเขาเข้ามาในใจ
มาดูแลห่วงใยทุกอย่าง
ให้ความอ้างว้างหมดในหัวใจ

ไม่โทษฉันนะที่ฉันไม่รอเธอ
ฉันรอเธอนานเกินไป
รอจนหมดใจ ยิ่งรอยิ่งหมดหวัง
และเมื่อมีเขาเข้ามา ก็ทำให้ใจฉันยิ่งไหวหวั่น
เพราะเขาคนนั้น ไม่ทำให้ฉันรอ

หากรอแล้วมีความหวัง
ฉันคงยังจะรอเรื่อยไป
แต่ยิ่งรอไป ก็ยิ่งไกลห่าง
ต่อจากนี้ขอยอมเปิดใจ
ทำตามหัวใจฉันบ้าง
จะไม่มีทางเผื่อใจแค่รอเธอ

SEE ALSO  เราและนาย - LOSO【OFFICIAL MV】 | โล โซ เรา และ นายข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

( ดนตรี )

จากวันนั้นฉันก็ไม่ปันใจ
เพราะมั่นใจเธอจะกลับมา
จนวันเวลาล่วงเลยพ้นผ่าน
จนมีเขาเข้ามาในใจ
มาดูแลห่วงใยทุกอย่าง
ให้ความอ้างว้างหมดในหัวใจ

ไม่โทษฉันนะที่ฉันไม่รอเธอ
ฉันรอเธอนานเกินไป
รอจนหมดใจ ยิ่งรอยิ่งหมดหวัง
และเมื่อมีเขาเข้ามา ก็ทำให้ใจฉันยิ่งไหวหวั่น
เพราะเขาคนนั้น ไม่ทำให้ฉันรอ

SEE ALSO  A+ teammate rating 🤣🤣😭 i just want my guys to win 🥺 #tiktokhooper #fypage #basketball #fypシ | สังเคราะห์เนื้อหาที่สมบูรณ์ที่สุดเกี่ยวกับi just want

และเมื่อมีเขาเข้ามา ก็ทำให้ใจฉันยิ่งไหวหวั่น
เพราะเขาคนนั้น.. ไม่ทำให้ฉันรอ

#คอรดเพลง #ไมรอเธอ #เซน #ธวชชย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *