คอร์ดเพลง ไม่พิเศษ Serious Bacon

INTRO | A | Am | F#m | B |
 
บาง
ทีเธออาจไม่ได้คิด 
 
ทำ
G#m 
ลงไปไม่รู้ซักนิด
 
ว่ามี
F#m 
ใคร..พร่ำเพ้อไปไก
ล..
 
บา
งทีเธอพูดจาหวาน ๆ บา
G#m 
งทีเราสบตานาน 
 
 
และบา
F#m 
งที..ก็เหมือนว่าเธอมี
ใจ
 
แต่ขอ
เถอะ 
 
ช่วยฉันได้ไห
G#m 
 
ถ้าเธอไม่คิ
F#m 
ดอะไร 
 
อย่าทำให้ฉันคิ
ดมากไป
 
อย่ามาใช้
ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศ
C#m 
 
ถ้าฉันไม่
Bm 
พิเศษ
..
 
อย่าเลยอย่าพู
F#m 
ดมันออกม
 
อย่ามาทำ
อะไรให้คิดว่าพิเศษ
C#m 
 
หากไม่เห็นฉันใ
Bm 
นสาย
ตา
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กกันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย
 
ที่เธอ
ยิ้มมา 
 
ที่เธอซบไหล่
 
เธอเค
C#m 
ยใส่ใจอะไรบ้างไหม
 
เดี๋ยวเธ
F#m 
อก็มา 
 
เดี๋ยวเธอก็ไป
 
ไม่รู้ว่าฉัน
นั้นต้องทำตัวแบบไหน
 
เธอเข้
ามาทำให้เพ้อ 
 
นอนละเมอ
 
คิดถึงเธอ อยากพบเจ
C#m 
 
ไม่รู้ต้องเป็นแบบนี้อีกนานสักแค่ไหน
 
 
ถ้าไม่
F#m 
ได้คิดอะไรอย่ามาทำให้ฉันหวั่นไหว
 
 
ถ้าไม่มีใจก็ไปให้ไกลเถอะ
 
แต่ขอ
เถอะ 
 
ช่วยฉันได้ไห
G#m 
 
ถ้าเธอไม่คิ
F#m 
ดอะไร 
 
อย่าทำให้ฉันคิ
ดมากไป
 
อย่ามาใช้
ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศ
C#m 
 
ถ้าฉันไม่
Bm 
พิเศษ
.. 
 
อย่าเลยอย่าพู
F#m 
ดมันออกม
 
อย่ามาทำ
อะไรให้คิดว่าพิเศษ
C#m 
 
หากไม่เห็นฉันใ
Bm 
นสาย
ตา
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กกันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย
INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | F#m | A A#dim | B | B |
 
อย่ามาใช้
ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศ
C#m 
 
ถ้าฉันไม่
Bm 
พิเศษ
..
 
อย่าเลยอย่าพู
F#m 
ดมันออกม
 
อย่ามาทำ
อะไรให้คิดว่าพิเศษ
C#m 
 
หากไม่เห็นฉันใ
Bm 
นสาย
ตา
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กกันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย
INSTRU | E | C#m Bm | A |
 
ถ้าจะไม่รั
F#m 
กฉันอยู่แล้
ว 
 
อย่าทำให้คิด
เลย..

บางทีเธออาจไม่ได้คิด ทำลงไปไม่รู้ซักนิด
ว่ามีใคร..พร่ำเพ้อไปไกล..

SEE ALSO  รวมเพลงนมัสการ พระเจ้าดีต่อฉัน - W501 [Official Audio] | ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับw501 พระเจ้า ดี ต่อ ฉัน

บางทีเธอพูดจาหวาน ๆ บางทีเราสบตานาน ๆ
และบางที..ก็เหมือนว่าเธอมีใจ

แต่ขอเถอะ ช่วยฉันได้ไหม
ถ้าเธอไม่คิดอะไร อย่าทำให้ฉันคิดมากไป

อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ..
อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

SEE ALSO  Gacha Club Crazy green screen | clubcrazyเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สมบูรณ์ที่สุด

ที่เธอยิ้มมา ที่เธอซบไหล่
เธอเคยใส่ใจอะไรบ้างไหม
เดี๋ยวเธอก็มา เดี๋ยวเธอก็ไป
ไม่รู้ว่าฉันนั้นต้องทำตัวแบบไหน

เธอเข้ามาทำให้เพ้อ นอนละเมอ
คิดถึงเธอ อยากพบเจอ
ไม่รู้ต้องเป็นแบบนี้อีกนานสักแค่ไหน
ถ้าไม่ได้คิดอะไรอย่ามาทำให้ฉันหวั่นไหว
ถ้าไม่มีใจก็ไปให้ไกลเถอะ

แต่ขอเถอะ ช่วยฉันได้ไหม
ถ้าเธอไม่คิดอะไร อย่าทำให้ฉันคิดมากไป

SEE ALSO  [Thaisub] Dive back time - 白鲨JAWS | ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับแปล เพลง dive

อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ.. อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

( ดนตรี )

อย่ามาใช้ถ้อยคำที่เหมือนจะพิเศษ
ถ้าฉันไม่พิเศษ..
อย่าเลยอย่าพูดมันออกมา
อย่ามาทำอะไรให้คิดว่าพิเศษ
หากไม่เห็นฉันในสายตา
ถ้าจะไม่รักกันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย

( ดนตรี )

ถ้าจะไม่รักฉันอยู่แล้ว อย่าทำให้คิดเลย..

#คอรดเพลง #ไมพเศษ #Bacon

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *