คอร์ดเพลง ได้หม้ายน้อง นิว พงศกร

INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )
 
เห็นเธอแ
A 
ว็บๆ 
 
น้องใส่หมวก
F#m 
แก็บ
 
รูปร่างเล็
D 
กๆ 
 
สเป็ค
E 
พี่
 
น้องผิวขา
A 
วๆไว้ผมย
F#m 
าวๆ
 
เที่ยวเดินพายเ
D 
ป๋ามาแถว
E 
นี้
 
หยบ
C#m 
แลอยู่นานสอ
F#m 
งนาน
 
หยบ
C#m 
รักน้องสาว
F#m 
ตาหวาน
 
ใจ
D 
มันสะท้านเหมือนว่าใจกำลังห
E 
าที่อยู่
 
ฝนตกซ็อกแ
A 
ซ็ก 
 
น้องเดินต็อก
F#m 
แต็ก
 
กางร่มคันเ
D 
ล็กมาทาง
E 
นี้
 
ใจพี่พรือโ
A 
ฉ้เหมือนคนลา
F#m 
ต้า
 
มองซ้ายมองข
D 
วาหลุกหลิกเสีย
E 
ดี
 
มันเขิ
C#m 
นๆพอเห็นเธอ
F#m 
แค่ๆ
 
เหมือนอิโ
C#m 
ทรศัพท์ไปบอ
F#m 
กแม่
 
ว่าลูกใ
D 
ภ้มายืนแค่ๆ 
 
นี้แม่เ
E 
ห้อ 
 
นี้แม่เห้อ..
C#m 
อยากจะจีบเธอด้วยถ้อย
F#m 
คำหลายพยางค์
 
แค่น
D 
ฟังสักอย่างสองอย่าง 
 
ลองฟังแ
E 
ลได้หม้ายน้อง
 
ถ้าน้องเดินท
A 
าง 
 
พี่จะเป็นแท็
F#m 
กซี่
 
ถ้าน้องเป็นหัว
Bm 
ปลี 
 
พี่จะเป็นหน่อก
E 
ล้วย
 
ถ้าน้องเป็นช้
A 
อน 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
ถ้วย
 
น้องเป็นจ้าวมือ
Bm 
หวย 
 
พี่จะเป็นคนแ
E 
ทง
 
ถ้าน้องเป็นเ
A 
ห็บ 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
หมา
 
ถ้าน้องเป็นโซ
Bm 
ดา 
 
พี่จะเป็นเหล้าแ
E 
ดง
 
พี่ยอมเป็นไ
C#m 
พ่ 
 
ให้น้องได้เล่น
F#m 
แคง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้อยู่ใกล้น้
A 
อง
INSTRU | A F#m | Bm E | A F#m | Bm E |
INSTRU | C#m F#m | Bm E | C#m F#m | Bm | E |
 
ฝนตกซ็อกแ
A 
ซ็ก 
 
น้องเดินต็อก
F#m 
แต็ก
 
กางร่มคันเ
D 
ล็กมาทาง
E 
นี้
 
ใจพี่พรือโ
A 
ฉ้เหมือนคนลา
F#m 
ต้า
 
มองซ้ายมองข
D 
วาหลุกหลิกเสีย
E 
ดี
 
มันเขิ
C#m 
นๆพอเห็นเธอ
F#m 
แค่ๆ
 
เหมือนอิโ
C#m 
ทรศัพท์ไปบอ
F#m 
กแม่
 
ว่าลูกใ
D 
ภ้มายืนแค่ๆ 
 
นี้แม่เ
E 
ห้อ 
 
นี้แม่เห้อ..
C#m 
อยากจะจีบเธอด้วยถ้อย
F#m 
คำหลายพยางค์
 
แค่น
D 
ฟังสักอย่างสองอย่าง 
 
ลองฟังแ
E 
ลได้หม้ายน้อง
 
ถ้าน้องเดินท
A 
าง 
 
พี่จะเป็นแท็
F#m 
กซี่
 
ถ้าน้องเป็นหัว
Bm 
ปลี 
 
พี่จะเป็นหน่อก
E 
ล้วย
 
ถ้าน้องเป็นช้
A 
อน 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
ถ้วย
 
น้องเป็นจ้าวมือ
Bm 
หวย 
 
พี่จะเป็นคนแ
E 
ทง
 
ถ้าน้องเป็นเ
A 
ห็บ 
 
พี่ก็จะเป็น
F#m 
หมา
 
ถ้าน้องเป็นโซ
Bm 
ดา 
 
พี่จะเป็นเหล้าแ
E 
ดง
 
พี่ยอมเป็นไ
C#m 
พ่ 
 
ให้น้องได้เล่น
F#m 
แคง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้เป็นแฟนน้
A 
อง
 
เป็นไอไหรก็ไ
Bm 
ด้ 
 
แค่เ
E 
พียงได้รักกับน้
A 
อง
OUTRO | A F#m | D E | A F#m | D E | A |

เห็นเธอแว็บๆ น้องใส่หมวกแก็บ
รูปร่างเล็กๆ สเป็คพี่
น้องผิวขาวๆไว้ผมยาวๆ
เที่ยวเดินพายเป๋ามาแถวนี้

SEE ALSO  คอร์ดเพลง อาการของคนถูกรัก ฟลุ๊ค ฐิติกร | Rauljaurena

หยบแลอยู่นานสองนาน
หยบรักน้องสาวตาหวาน
ใจมันสะท้านเหมือนว่าใจกำลังหาที่อยู่

ฝนตกซ็อกแซ็ก น้องเดินต็อกแต็ก
กางร่มคันเล็กมาทางนี้
ใจพี่พรือโฉ้เหมือนคนลาต้า
มองซ้ายมองขวาหลุกหลิกเสียดี

มันเขินๆพอเห็นเธอแค่ๆ
เหมือนอิโทรศัพท์ไปบอกแม่
ว่าลูกใภ้มายืนแค่ๆ นี้แม่เห้อ นี้แม่เห้อ..

อยากจะจีบเธอด้วยถ้อยคำหลายพยางค์
แค่นฟังสักอย่างสองอย่าง ลองฟังแลได้หม้ายน้อง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร COCKTAIL | Rauljaurena

ถ้าน้องเดินทาง พี่จะเป็นแท็กซี่
ถ้าน้องเป็นหัวปลี พี่จะเป็นหน่อกล้วย
ถ้าน้องเป็นช้อน พี่ก็จะเป็นถ้วย
น้องเป็นจ้าวมือหวย พี่จะเป็นคนแทง
ถ้าน้องเป็นเห็บ พี่ก็จะเป็นหมา
ถ้าน้องเป็นโซดา พี่จะเป็นเหล้าแดง
พี่ยอมเป็นไพ่ ให้น้องได้เล่นแคง
เป็นไอไหรก็ได้ แค่เพียงได้อยู่ใกล้น้อง

SEE ALSO  (1 Hour Lyrics) Somebody's Me - Enrique Iglesias | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับsomebody is meล่าสุด

( ดนตรี )

ฝนตกซ็อกแซ็ก น้องเดินต็อกแต็ก
กางร่มคันเล็กมาทางนี้
ใจพี่พรือโฉ้เหมือนคนลาต้า
มองซ้ายมองขวาหลุกหลิกเสียดี

มันเขินๆพอเห็นเธอแค่ๆ
เหมือนอิโทรศัพท์ไปบอกแม่
ว่าลูกใภ้มายืนแค่ๆ นี้แม่เห้อ นี้แม่เห้อ..

อยากจะจีบเธอด้วยถ้อยคำหลายพยางค์
แค่นฟังสักอย่างสองอย่าง ลองฟังแลได้หม้ายน้อง

ถ้าน้องเดินทาง พี่จะเป็นแท็กซี่
ถ้าน้องเป็นหัวปลี พี่จะเป็นหน่อกล้วย
ถ้าน้องเป็นช้อน พี่ก็จะเป็นถ้วย
น้องเป็นจ้าวมือหวย พี่จะเป็นคนแทง
ถ้าน้องเป็นเห็บ พี่ก็จะเป็นหมา
ถ้าน้องเป็นโซดา พี่จะเป็นเหล้าแดง
พี่ยอมเป็นไพ่ ให้น้องได้เล่นแคง
เป็นไอไหรก็ได้ แค่เพียงได้เป็นแฟนน้อง

เป็นไอไหรก็ได้ แค่เพียงได้รักกับน้อง

#คอรดเพลง #ไดหมายนอง #นว #พงศกร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *