คอร์ดเพลง ให้น้องเฮ็ดใจ คำเตย สะแบงบิน

 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
อย่าฟ้าวถิ่มน้อ
C 
งไป
INSTRU | C Em | Am | F | G |
 
แกล้งทำเป็นว่า
C 
ฮัก 
 
แกล้งทำเป็นว่าแ
G 
คร์
 
ซอยบอกฮักกัน
F 
แน่ให้พอมีแฮงหา
G 
ยใจ
 
ให้อ้ายทำเป็น
Am 
ฝืน 
 
ว่ายังมีเยื่
G 
อใย
 
น้องเข้มแข็งเมื่อ
F 
ใด.
G 
.. 
 
สิไปกะบ่ได้
C 
ว่า
 
แต่ตอน
Dm 
นี้ยังเฮ็ดใจยอม
Am 
รับบ่ได้
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมให้จากไปตอ
Am 
นนี้
 
ยังเฮ็ดใ
F 
จยังบ่พร้อมรับ
Em 
มืออี
Am 
หลี
 
ถ้าอ้
Dm 
าย..
F 
.สิไป
G 
กับเขา
 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
ให้น้องเฮ็ดใ
C 
จยัง
Em 
ลืม 
 
 
Am 
อ้ายบ่ได้อีหลี
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง
INSTRU | Am G | F C | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |
 
แต่ตอน
Dm 
นี้ยังเฮ็ดใจยอม
Am 
รับบ่ได้
 
ยังบ่พ
Dm 
ร้อมให้จากไปตอ
Am 
นนี้
 
ยังเฮ็ดใ
F 
จยังบ่พร้อมรับ
Em 
มืออี
Am 
หลี
 
ถ้าอ้
Dm 
าย..
F 
.สิไป
G 
กับเขา
 
ให้น้องเฮ็ด
C 
ใจ 
 
 
Em 
ก่อนที่อ้าย
Am 
สิถิ่ม
 
ยังบ่พ
G 
ร้อมสิรับควา
F 
มจริง 
 
ในตอน
G 
นี้
 
ให้น้องเฮ็ดใ
C 
จยัง
Em 
ลืม 
 
 
Am 
อ้ายบ่ได้อีหลี
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง
 
มื้อไ
F 
ด๋น้องมีวิธีลืม
Dm 
อ้าย..ฮือ
G 
อ..
 
สิจากไ
C 
ปเอง..
OUTRO | C Em | Am G | F | G | C |

ให้น้องเฮ็ดใจ ก่อนที่อ้ายสิถิ่ม
ยังบ่พร้อมสิรับความจริง ในตอนนี้
อย่าฟ้าวถิ่มน้องไป

SEE ALSO  Unkiss Me - Maroon 5 - Cover by Morgan Hawley | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับรายละเอียดมากที่สุดunkiss me

( ดนตรี )

แกล้งทำเป็นว่าฮัก แกล้งทำเป็นว่าแคร์
ซอยบอกฮักกันแน่ให้พอมีแฮงหายใจ
ให้อ้ายทำเป็นฝืน ว่ายังมีเยื่อใย
น้องเข้มแข็งเมื่อใด… สิไปกะบ่ได้ว่า

แต่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจยอมรับบ่ได้
ยังบ่พร้อมให้จากไปตอนนี้
ยังเฮ็ดใจยังบ่พร้อมรับมืออีหลี
ถ้าอ้าย…สิไปกับเขา

ให้น้องเฮ็ดใจ ก่อนที่อ้ายสิถิ่ม
ยังบ่พร้อมสิรับความจริง ในตอนนี้
ให้น้องเฮ็ดใจยังลืม อ้ายบ่ได้อีหลี
มื้อได๋น้องมีวิธีลืมอ้าย..ฮืออ..
สิจากไปเอง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง คนกระจอก บุ๊ค ศุภกาญจน์ | Rauljaurena

( ดนตรี )

แต่ตอนนี้ยังเฮ็ดใจยอมรับบ่ได้
ยังบ่พร้อมให้จากไปตอนนี้
ยังเฮ็ดใจยังบ่พร้อมรับมืออีหลี
ถ้าอ้าย…สิไปกับเขา

ให้น้องเฮ็ดใจ ก่อนที่อ้ายสิถิ่ม
ยังบ่พร้อมสิรับความจริง ในตอนนี้
ให้น้องเฮ็ดใจยังลืม อ้ายบ่ได้อีหลี
มื้อได๋น้องมีวิธีลืมอ้าย..ฮืออ..
สิจากไปเอง

มื้อได๋น้องมีวิธีลืมอ้าย..ฮืออ..
สิจากไปเอง..

SEE ALSO  Tom Misch - Movie | เนื้อหาmovie tom mischที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

#คอรดเพลง #ใหนองเฮดใจ #คำเตย #สะแบงบน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *