คอร์ดเพลง ใจเสือกจำ ไอออน ข้าวสารแลนด์ x นุ่น ธิดาพร สายรักษ์

INTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | ( 2 Times ) | G |
 
เปิดเบิ่งข้อ
Cm 
ความเก่าๆ 
 
ที่เฮานั้นเ
Bb 
คยได้เว่ากัน
 
คิดฮอดฮอย
Ab 
ยิ้มหวานๆ 
 
คิดฮอดเจ้า
Bb 
นั่นอยู่บ่เซา
 
ละเป็นจั่งใ
Cm 
ดแหน่น้อ 
 
สำบายดี
Bb 
บ่ล่ะไปอยู่กับเขา
 
นี่เป็นคำถ
Ab 
ามจากอดีตแฟนเก่า
 
ที่เคย
Bb 
ฮักเจ้าจนเบิดหั
Cm 
วใจ
 
ตั้งแต่เลิกกันไ
F 
ปมีคำถามอยู่ในใจ
 
ว่าสิเฮ็ดจั่งใ
Gm 
ด๋กับหัวใจดวงนี้
 
สิมูฟอ
Ab 
อนแต่ว่าใจบ่มักดี 
 
มันคิดฮอดอี
Bb 
หลี
 
มันคิดฮอดอี
G 
หลี
 
คิดฮอดเจ้าห
Ab 
ลายคิดฮอดหลายยามกินเ
Bb 
หล้า
 
คิดฮอดแต่
Gm 
เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิ
Cm 
ดใจ
 
คิดฮอดกันแหน่บ่
Ab 
น้อคนฮู้คนไ
Bb 
 
ฝากเพลงนี้เป็นคำแท
Gm 
นใจ
 
สุดท้
Bb 
ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ
INSTRU | Cm | Ab | Bb | G |
Cm 
อันว่าความฮักสองเฮานี่ 
 
มันบ่คือเก่าดอกเปลี่ยนไป
 
คือจั่งกากับต้นไม้ บ่มีใดแม่นอยู่รัง
 
 
ถึงเวลาสิผันเปลี่ยน ห้ามใจไว้กะบ่อยู่
 
 
เลยบ่ได้เป็นยอดชู้ ดอกเป็นคู่
Ab 
กัน
Bb 
 
Cm 
Ab 
  ยังคิดฮอด ยังคิดฮอด ฮอยกอดฮอยจูบ
Bb 
  ความหลังมันวนลูปมันอุกอั่งอยู่ใน
Cm 
ใจ
Ab 
  กาลเวลาสิเปลี่ยนผันโลกาสิเปลี่ยนไป
Bb 
  บ่ว่าสิโดนป่านใด๋แต่หัวใจกะยัง
Cm 
จำ
Ab 
โอ้ว.
Bb 
.. 
 
หัวใ
Cm 
จเอ้ย..
Ab 
โอ้ว.
Bb 
.. 
 
หัวใ
Cm 
จเอ้ย..
INSTRU | Ab | Bb | Gm | Cm | ( 2 Times )
INSTRU | Ab | Bb | Ab | Bb |
 
ตั้งแต่เลิกกันไ
F 
ปมีคำถามอยู่ในใจ
 
ว่าสิเฮ็ดจั่งใ
Gm 
ด๋กับหัวใจดวงนี้
 
สิมูฟอ
Ab 
อนแต่ว่าใจบ่มักดี 
 
มันคิดฮอดอี
Bb 
หลี
 
มันคิดฮอดอี
Gm 
หลี
 
คิดฮอดเจ้าห
Ab 
ลายคิดฮอดหลายยามกินเ
Bb 
หล้า
 
คิดฮอดแต่
Gm 
เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิ
Cm 
ดใจ
 
คิดฮอดกันแหน่บ่
Ab 
น้อคนฮู้คนไ
Bb 
 
ฝากเพลงนี้เป็นคำแท
Gm 
นใจ
 
สุดท้
Bb 
ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ
 
คิดฮอดเจ้าห
Ab 
ลายคิดฮอดหลายยามกินเ
Bb 
หล้า
 
คิดฮอดแต่
Gm 
เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิ
Cm 
ดใจ
 
คิดฮอดกันแหน่บ่
Ab 
น้อคนฮู้คนไ
Bb 
 
ฝากเพลงนี้เป็นคำแท
Gm 
นใจ
 
สุดท้
Bb 
ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือ
Cm 
กจำ
OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb |
OUTRO | Cm | Ab | Eb | Bb | Bb | Cm |

เปิดเบิ่งข้อความเก่าๆ ที่เฮานั้นเคยได้เว่ากัน
คิดฮอดฮอยยิ้มหวานๆ คิดฮอดเจ้านั่นอยู่บ่เซา
ละเป็นจั่งใดแหน่น้อ สำบายดีบ่ล่ะไปอยู่กับเขา
นี่เป็นคำถามจากอดีตแฟนเก่า
ที่เคยฮักเจ้าจนเบิดหัวใจ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง แฉ ธีเดช ทองอภิชาติ | Rauljaurena

ตั้งแต่เลิกกันไปมีคำถามอยู่ในใจ
ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋กับหัวใจดวงนี้
สิมูฟออนแต่ว่าใจบ่มักดี มันคิดฮอดอีหลี
มันคิดฮอดอีหลี

คิดฮอดเจ้าหลายคิดฮอดหลายยามกินเหล้า
คิดฮอดแต่เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิดใจ
คิดฮอดกันแหน่บ่น้อคนฮู้คนไค
ฝากเพลงนี้เป็นคำแทนใจ
สุดท้ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

( ดนตรี )

อันว่าความฮักสองเฮานี่ มันบ่คือเก่าดอกเปลี่ยนไป
คือจั่งกากับต้นไม้ บ่มีใดแม่นอยู่รัง
ถึงเวลาสิผันเปลี่ยน ห้ามใจไว้กะบ่อยู่
เลยบ่ได้เป็นยอดชู้ ดอกเป็นคู่กัน

SEE ALSO  (1 Hour Lyrics) Somebody's Me - Enrique Iglesias | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับsomebody is meล่าสุด

ยังคิดฮอด ยังคิดฮอด ฮอยกอดฮอยจูบ
ความหลังมันวนลูปมันอุกอั่งอยู่ในใจ

กาลเวลาสิเปลี่ยนผันโลกาสิเปลี่ยนไป
บ่ว่าสิโดนป่านใด๋แต่หัวใจกะยังจำ

โอ้ว… หัวใจเอ้ย..
โอ้ว… หัวใจเอ้ย..

( ดนตรี )

ตั้งแต่เลิกกันไปมีคำถามอยู่ในใจ
ว่าสิเฮ็ดจั่งใด๋กับหัวใจดวงนี้
สิมูฟออนแต่ว่าใจบ่มักดี มันคิดฮอดอีหลี
มันคิดฮอดอีหลี

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ผ้าผวยและสายลมหนาว คนด่านเกวียน | Rauljaurena

คิดฮอดเจ้าหลายคิดฮอดหลายยามกินเหล้า
คิดฮอดแต่เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิดใจ
คิดฮอดกันแหน่บ่น้อคนฮู้คนไค
ฝากเพลงนี้เป็นคำแทนใจ
สุดท้ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

คิดฮอดเจ้าหลายคิดฮอดหลายยามกินเหล้า
คิดฮอดแต่เจ้าคิดฮอดเจ้าจนเบิดใจ
คิดฮอดกันแหน่บ่น้อคนฮู้คนไค
ฝากเพลงนี้เป็นคำแทนใจ
สุดท้ายว่ามูฟออนเกือบตายแต่ใจเสือกจำ

#คอรดเพลง #ใจเสอกจำ #ไอออน #ขาวสารแลนด #นน #ธดาพร #สายรกษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *