คอร์ดเพลง แกล้งรักก็ยังดี เบบี้มายด์

INTRO | C Em | Am G |
INTRO | F Em | Dm G | G |
 
ทำไมเ
C 
ธอ 
 
ถึงมาก
Em 
ลายเป็นแบ
Am 
บนี้
 
คนที่
Dm 
เคยแสน
G 
ดี 
 
วันนี้ไปอ
C 
ยู่ไหน
 
คำว่า
Dm 
รักที่เคยได้
G 
ฟัง
 
กลับต้อง
Em 
พังเกินใจฉันท
Am 
นได้
 
จา
Dm 
กนี้ 
 
ฉันเอง
G 
คงต้องตาย 
 
 
C 
ทั้งเป็น
 
ก่อนที่
Dm 
เธอจะจากฉันไ
G 
 
อยากจะ
Em 
ขออะไรสัครั้
Am 
งหนึ่ง
 
ให้เว
Dm 
ลาฉันคน
G 
นี้ได้ทำใ
C 
 
ก่อนท้อง
Dm 
ฟ้า 
 
จะมืด
G 
ลง
 
ก่อนต้อง
Em 
พบเรื่องราวที่โห
Am 
ดร้าย
 
ก่อนที่ควา
Dm 
มเหงาความเดียวด
F 
าย
 
จะมาที่ตร
G 
งนี้..
 
ฉันขอร้องเธอได้ไ
C 
หม
 
อย่าพึ่ง
G/B 
ทิ้งฉันไปตอ
Am 
นนี้
 
ช่วยแก
G 
ล้งรักกันก็ยั
F 
งดี
 
ให้เว
G 
ลาทำใจซักนิดนึง
C 
รัก คำๆ  
G/B 
นั้นที่ฟังจ
Am 
นซึ้ง
 
บอกให้
G 
ฉันได้ยินอีกครั้
F 
งหนึ่ง
 
ก็ตัว
G 
ฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไ
C 
ป.. 
 
 
G 
INSTRU | C G/B | Am G | F | G |
INSTRU | C Em | Am G | F | G |
 
ก่อนที่
Dm 
เธอจะจากฉันไ
G 
 
อยากจะ
Em 
ขออะไรสัครั้
Am 
งหนึ่ง
 
ให้เว
Dm 
ลาฉันคน
G 
นี้ได้ทำใ
C 
 
ก่อนท้อง
Dm 
ฟ้า 
 
จะมืด
G 
ลง
 
ก่อนต้อง
Em 
พบเรื่องราวที่โห
Am 
ดร้าย
 
ก่อนที่ควา
Dm 
มเหงาความเดียวด
F 
าย
 
จะมาที่ตร
G 
งนี้.. 
 
โฮ่โฮโ
A 
ฮ..
 
ฉานขอร้องเธอได้ม้
D 
าย
 
อย่าพึ่ง
F#m 
ทุ่มฉันไปตอ
Bm 
นนี้
 
ช่วยแก
A 
ล้งรักกันกะยั
G 
งดี
 
ห้ายเว
A 
ลาทำใจสักหิดนึง
D 
รัก คำๆ  
F#m 
นั้นที่ฟังจ
Bm 
นซึ้ง
 
แหลงให้ฉ
A 
านได้ฟังสักครึ่
G 
งหนึ่ง
 
บอกตร
A 
งๆ 
 
ยังไม่พร้อม..
 
ฉันขอร้องเธอได้ไ
D 
หม
 
อย่าพึ่ง
A/C# 
ทิ้งฉันไปตอ
Bm 
นนี้
 
ช่วยแก
A 
ล้งรักกันก็ยั
G 
งดี
 
ให้เว
A 
ลาทำใจซักนิดนึง
D 
รัก คำๆ  
A/C# 
นั้นที่ฟังจ
Bm 
นซึ้ง
 
บอกให้
A 
ฉันได้ยินอีกครั้
G 
งหนึ่ง
 
ก็ตัว
A 
ฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไ
D 
ป..
 
บอกตร
G 
งๆ 
 
ยังไม่พ
A 
ร้อม.. 
 
ที่จะเสี
D 
ยใจ..

ทำไมเธอ ถึงมากลายเป็นแบบนี้
คนที่เคยแสนดี วันนี้ไปอยู่ไหน
คำว่ารักที่เคยได้ฟัง
กลับต้องพังเกินใจฉันทนได้
จากนี้ ฉันเองคงต้องตาย ทั้งเป็น

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เธอทำให้โลกช่างสดใส OG-ANIC feat. 34PP | Rauljaurena

ก่อนที่เธอจะจากฉันไป
อยากจะขออะไรสัครั้งหนึ่ง
ให้เวลาฉันคนนี้ได้ทำใจ
ก่อนท้องฟ้า จะมืดลง
ก่อนต้องพบเรื่องราวที่โหดร้าย
ก่อนที่ความเหงาความเดียวดาย
จะมาที่ตรงนี้..

ฉันขอร้องเธอได้ไหม
อย่าพึ่งทิ้งฉันไปตอนนี้
ช่วยแกล้งรักกันก็ยังดี
ให้เวลาทำใจซักนิดนึง

รัก คำๆ นั้นที่ฟังจนซึ้ง
บอกให้ฉันได้ยินอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตัวฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไป..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง วิมานรักอากาศ คาราบาว | Rauljaurena

( ดนตรี )

ก่อนที่เธอจะจากฉันไป
อยากจะขออะไรสัครั้งหนึ่ง
ให้เวลาฉันคนนี้ได้ทำใจ
ก่อนท้องฟ้า จะมืดลง
ก่อนต้องพบเรื่องราวที่โหดร้าย
ก่อนที่ความเหงาความเดียวดาย
จะมาที่ตรงนี้.. โฮ่โฮโฮ..

ฉานขอร้องเธอได้ม้าย
อย่าพึ่งทุ่มฉันไปตอนนี้
ช่วยแกล้งรักกันกะยังดี
ห้ายเวลาทำใจสักหิดนึง
รัก คำๆ นั้นที่ฟังจนซึ้ง
แหลงให้ฉานได้ฟังสักครึ่งหนึ่ง
บอกตรงๆ ยังไม่พร้อม..

SEE ALSO  เพลง เสมอ - ฟิล์ม | I Can See Your Voice -TH | เนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับเสมอ

ฉันขอร้องเธอได้ไหม
อย่าพึ่งทิ้งฉันไปตอนนี้
ช่วยแกล้งรักกันก็ยังดี
ให้เวลาทำใจซักนิดนึง
รัก คำๆ นั้นที่ฟังจนซึ้ง
บอกให้ฉันได้ยินอีกครั้งหนึ่ง
ก็ตัวฉันยังไม่พร้อมเสียเธอไป..

บอกตรงๆ ยังไม่พร้อม.. ที่จะเสียใจ..

#คอรดเพลง #แกลงรกกยงด #เบบมายด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *