คอร์ดเพลง เเตนตอดหมา มิกซ์ ถิรวิทย์ ft. เก่ง สยาม

INTRO | Bm G | Em A | ( 2 Times ) | A |
 
ขอให้
Bm 
สมดั่งจิตตั้งไว้ 
 
คันสิไ
G 
ปกับเขา
 
คิดอันใ
Em 
ดให้สมใจเจ้า 
 
สมม
G 
าดหม่องม
F# 
โน
 
ได้กิ
Bm 
นดีมีสุขอยู่เมืองฟ้า 
 
โอ๊ยอิห
G 
ล่าดีใจนำโต๋
 
กัด
Em 
ก้อนเกลือกินมันบ่โก้ 
 
ถืกแ
G 
ล้วที่ 
 
 
F# 
โต๋ไป
 
โอ้ละ
Bm 
น้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า 
 
ปลาสิส
G 
วบกินดาวได้จั่งใด๋
 
ผักกะ
Em 
เดาบ่สมลาบไก่ 
 
G 
ลาอ้ายบ่ส
A 
มโต๋
 
จำใจ
D 
ลาเจ้าทั้งน้ำ
Bm 
ตา
 
เจ็บปานแตนตอดห
G 
มาตาปูดตาโ
A 
 
D 
อ๊ยน้อ 
 
วาส
Bm 
นา 
 
กา
G 
ดำต่ำค่าฝั
A 
นเกินโต
 
เก็บขี้ซ
G 
ากขนหงษ์ 
 
แปะลง
F# 
ปีกโง่ๆ
 
บิน
G 
ลิ่วหลุดลอย 
 
เห็นขี้
F# 
ฝอยโต๋
G 
โอ้..ล่ะ
A 
น้อ.. 
 
อ้ายบ่ส
D 
มเจ้า
INSTRU | G A | F# Bm | G A |
INSTRU | D | Bm G | Em A | Bm G | Em A |
 
โอ้ละ
Bm 
น้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า 
 
ปลาสิส
G 
วบกินดาวได้จั่งใด๋
 
ผักกะ
Em 
เดาบ่สมลาบไก่ 
 
G 
ลาอ้ายบ่ส
A 
มโต๋
 
จำใจ
D 
ลาเจ้าทั้งน้ำ
Bm 
ตา
 
เจ็บปานแตนตอดห
G 
มาตาปูดตาโ
A 
 
D 
อ๊ยน้อ 
 
วาส
Bm 
นา 
 
กา
G 
ดำต่ำค่าฝั
A 
นเกินโต
 
เก็บขี้ซ
G 
ากขนหงษ์ 
 
แปะลง
F# 
ปีกโง่ๆ
 
บิน
G 
ลิ่วหลุดลอย 
 
เห็นขี้
F# 
ฝอยโต๋
G 
โอ้..ล่ะ
A 
น้อ..
 
จำใจ
D 
ลาเจ้าทั้งน้ำ
Bm 
ตา
 
เจ็บปานแตนตอดห
G 
มาตาปูดตาโ
A 
 
D 
อ๊ยน้อ 
 
วาส
Bm 
นา 
 
กา
G 
ดำต่ำค่าฝั
A 
นเกินโต
 
เก็บขี้ซ
G 
ากขนหงษ์ 
 
แปะลง
F# 
ปีกโง่ๆ
 
บิน
G 
ลิ่วหลุดลอย 
 
เห็นขี้
F# 
ฝอยโต๋
G 
โอ้..ล่ะ
A 
น้อ.. 
 
อ้ายบ่ส
D 
มเจ้า
OUTRO | Bm G | Em A | ( 2 Times ) | A | Bm |

ขอให้สมดั่งจิตตั้งไว้ คันสิไปกับเขา
คิดอันใดให้สมใจเจ้า สมมาดหม่องมโน
ได้กินดีมีสุขอยู่เมืองฟ้า โอ๊ยอิหล่าดีใจนำโต๋
กัดก้อนเกลือกินมันบ่โก้ ถืกแล้วที่ โต๋ไป

SEE ALSO  ลม - Num Kala / เวอร์ชั่น โจ๊ะๆ ใน TIKTOK : แมวเศษเล็บ | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับเพลง ลม

โอ้ละน้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า ปลาสิสวบกินดาวได้จั่งใด๋
ผักกะเดาบ่สมลาบไก่ ผลาอ้ายบ่สมโต๋

จำใจลาเจ้าทั้งน้ำตา
เจ็บปานแตนตอดหมาตาปูดตาโป
โอ๊ยน้อ วาสนา กาดำต่ำค่าฝันเกินโต
เก็บขี้ซากขนหงษ์ แปะลงปีกโง่ๆ
บินลิ่วหลุดลอย เห็นขี้ฝอยโต๋
โอ้..ล่ะน้อ.. อ้ายบ่สมเจ้า

SEE ALSO  The Script : The Man Who Can’t Be Moved (Sub Thai) | เนื้อหาthe man who can t be moved แปลที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

( ดนตรี )

โอ้ละน้อฝนตกบ่ทั้วฟ้า ปลาสิสวบกินดาวได้จั่งใด๋
ผักกะเดาบ่สมลาบไก่ ผลาอ้ายบ่สมโต๋

จำใจลาเจ้าทั้งน้ำตา
เจ็บปานแตนตอดหมาตาปูดตาโป
โอ๊ยน้อ วาสนา กาดำต่ำค่าฝันเกินโต
เก็บขี้ซากขนหงษ์ แปะลงปีกโง่ๆ
บินลิ่วหลุดลอย เห็นขี้ฝอยโต๋
โอ้..ล่ะน้อ..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ในคืนที่ Owen feat.อภิชัย | Rauljaurena

จำใจลาเจ้าทั้งน้ำตา
เจ็บปานแตนตอดหมาตาปูดตาโป
โอ๊ยน้อ วาสนา กาดำต่ำค่าฝันเกินโต
เก็บขี้ซากขนหงษ์ แปะลงปีกโง่ๆ
บินลิ่วหลุดลอย เห็นขี้ฝอยโต๋
โอ้..ล่ะน้อ.. อ้ายบ่สมเจ้า

#คอรดเพลง #เเตนตอดหมา #มกซ #ถรวทย #เกง #สยาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *