คอร์ดเพลง เหล้าขวดน้อยกับเอ็มร้อยขวดหนึ่ง – บิว สงกรานต์

INTRO | Am | F | G | Am |
INTRO | F G | Em Am | Dm G | Am |
 
กูอยาก
C 
ลืมผู้สาวเฮ้ยหมู่มึงส่อย
Em 
กูแน่
 
กูคือเ
F 
จ็บคักแฮงแท้ 
 
ปานหัว
G 
ใจของกูสิขาด
 
F 
ขาถิ่มเฮาไปแ
G 
ล้ว 
 
เฮ็ดจัง
Em 
ได๋จังสิเซาคิ
Am 
ดฮอด
 
เขา
Dm 
บอกกับกู
G 
ว่าเฮาจบกัน
C 
ส่ำนี้
 
กูอยาก
Dm 
เมา 
 
ไปเอาสองซาวใ
Em 
ห้กูแหน่
 
กินฉ
F 
ลองให้กับความแพ้ 
 
ของหั
G 
วใจ
 
เหล้าขวดน้
F 
อยกับเอ็มร้อยขวดห
G 
นึ่ง
 
เทผ
Em 
สมให้มันเข้
Am 
ากัน
 
กินให้
Dm 
ลืมผู้สาวคน
G 
นั้น 
 
ที่เขาถิ่
C 
มไป
 
กับแก
F 
ล้มบ่ต้องเด้อเ
G 
สี่ยว
 
น้ำตาเ
Em 
พียวๆ 
 
กินแทน
Am 
ก็ได้
 
กูสิ
Dm 
เมาให้มันตาย
 
เผื่อ
F 
กูสิลืมเขา
G 
ได้ 
 
กูบ่อยากเ
C 
จ็บ
INSTRU | Am | F | G | Am |
INSTRU | F G | Em Am | Dm G | Am |
 
กูอยาก
Dm 
เมา 
 
ไปเอาสองซาวใ
Em 
ห้กูแหน่
 
กินฉ
F 
ลองให้กับความแพ้ 
 
ของหั
G 
วใจ 
 
โอ้ยย..
 
เหล้าขวดน้
F 
อยกับเอ็มร้อยขวดห
G 
นึ่ง
 
เทผ
Em 
สมให้มันเข้
Am 
ากัน
 
กินให้
Dm 
ลืมผู้สาวคน
G 
นั้น 
 
ที่เขาถิ่
C 
มไป
 
กับแก
F 
ล้มบ่ต้องเด้อเ
G 
สี่ยว
 
น้ำตาเ
Em 
พียวๆ 
 
กินแทน
Am 
ก็ได้
 
กูสิ
Dm 
เมาให้มันตาย
 
เผื่อ
F 
กูสิลืมเขา
G 
ได้ 
 
กูบ่อยากเ
C 
จ็บ
 
เหล้าขวดน้
F 
อยกับเอ็มร้อยขวดห
G 
นึ่ง
 
เทผ
Em 
สมให้มันเข้
Am 
ากัน
 
กินให้
Dm 
ลืมผู้สาวคน
G 
นั้น 
 
ที่เขาถิ่
C 
มไป
 
กับแก
F 
ล้มบ่ต้องเด้อเ
G 
สี่ยว
 
น้ำตาเ
Em 
พียวๆ 
 
กินแทน
Am 
ก็ได้
 
กูสิ
Dm 
เมาให้มันตาย
 
เผื่อ
F 
กูสิลืมเขา
G 
ได้ 
 
กูบ่อยากเ
C 
จ็บ
 
กูสิ
Dm 
เมาให้มันตาย 
 
เผื่อ
F 
กูสิลืม.
G 
..เขาได้
 
กูบ่อยากเ
C 
จ็บ..
OUTRO | Am | F | G | Am |

กูอยากลืมผู้สาวเฮ้ยหมู่มึงส่อยกูแน่
กูคือเจ็บคักแฮงแท้ ปานหัวใจของกูสิขาด
เขาถิ่มเฮาไปแล้ว เฮ็ดจังได๋จังสิเซาคิดฮอด
เขาบอกกับกูว่าเฮาจบกันส่ำนี้

กูอยากเมา ไปเอาสองซาวให้กูแหน่
กินฉลองให้กับความแพ้ ของหัวใจ

เหล้าขวดน้อยกับเอ็มร้อยขวดหนึ่ง
เทผสมให้มันเข้ากัน
กินให้ลืมผู้สาวคนนั้น ที่เขาถิ่มไป
กับแกล้มบ่ต้องเด้อเสี่ยว
น้ำตาเพียวๆ กินแทนก็ได้
กูสิเมาให้มันตาย
เผื่อกูสิลืมเขาได้ กูบ่อยากเจ็บ

( ดนตรี )

กูอยากเมา ไปเอาสองซาวให้กูแหน่
กินฉลองให้กับความแพ้ ของหัวใจ โอ้ยย..

เหล้าขวดน้อยกับเอ็มร้อยขวดหนึ่ง
เทผสมให้มันเข้ากัน
กินให้ลืมผู้สาวคนนั้น ที่เขาถิ่มไป
กับแกล้มบ่ต้องเด้อเสี่ยว
น้ำตาเพียวๆ กินแทนก็ได้
กูสิเมาให้มันตาย
เผื่อกูสิลืมเขาได้ กูบ่อยากเจ็บ

เหล้าขวดน้อยกับเอ็มร้อยขวดหนึ่ง
เทผสมให้มันเข้ากัน
กินให้ลืมผู้สาวคนนั้น ที่เขาถิ่มไป
กับแกล้มบ่ต้องเด้อเสี่ยว
น้ำตาเพียวๆ กินแทนก็ได้
กูสิเมาให้มันตาย
เผื่อกูสิลืมเขาได้ กูบ่อยากเจ็บ

กูสิเมาให้มันตาย เผื่อกูสิลืม…เขาได้
กูบ่อยากเจ็บ..

#คอรดเพลง #เหลาขวดนอยกบเอมรอยขวดหนง #บว #สงกรานต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น