คอร์ดเพลง เสร็จแท้ ทิดแอม

INTRO | Am F | C E | Am F | E |
INTRO | Am F | C E | ( 4 Times ) | Am |
INTRO (Let’s Go)
Am 
  แต่งโตปานดา
F 
ราน่ะ
C 
  ซ้อนสี่ซ้อน
E 
ห้าไปตะวันแดง
Am 
  เป็นตาแ
F 
พงแท้
C 
  ยามเ
E 
ห็นอยู่ในร้านเหล้า
Am 
  ยกแก้วเห
F 
ล้าเข้าไปทัก
C 
  คือเป็นตา
E 
ฮักแท้น้อผู้สาว
Am 
  เธอเต้นยว
F 
นเย้า
C 
  ทำเอาสาเ
E 
ฮาใจเต้นแฮง
Am 
  เร่าร้
F 
อน
C 
  ยามเธอฮ
E 
่อนใส่สาวบางโพธิ์
Am 
  โอโ
F 
C 
  แอวโคตรโ
E 
ฟลว์กับบักแตงโม
Am 
  ตาโ
F 
ตล่ะเฮา
C 
  เห็นสะโ
E 
พกเจ้าโยก 
 
โยๆ
Am 
  แผนร้
F 
ายจิ๊กโ
E 
ก๋
Am 
  เสร็จเฮา
F 
แท้เสี่ยว
C 
  ถ่าคราวเ
E 
ดียวเดี๋ยวเพิ่นก็เมา
Am 
  เตรียมโตโ
F 
ลดเฮา
C 
  คืน
E 
นี้เฮาต้องมีเรื่อง
Am 
  เสร็จเฮาแ
F 
ท้เสี่ยว
C 
  จอบเบิ่งอยู่
E 
นี่คงสิบ่เหลือ
Am 
  เสร็จเฮาแ
F 
ท้ไอ้เสือ
C 
  บ่เห
E 
ลือดอกจารย์
Am 
เอ๋ย
F 
C 
  บ่เห
E 
ลือดอกจารย์
Am 
เอ๋ย
F 
C 
E 
Am 
  แต่งโตปานดา
F 
ราน่ะ
C 
  เพลงแม่ฮ่าง
E 
มาโดดเด้งแด่วๆ
Am 
  มันบ่แม่
F 
นแล้ว
C 
  หย่างชนแ
E 
ก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
Am 
  คือเป็นจั่
F 
งซี่
C 
  สาวคน
E 
ดีมาหายโตไป
Am 
  เจ้าหายไ
F 
ปไส
C 
  นำหาจั่งไ
E 
ด๋ก็บ่พ้อ
Am 
  โอ้ย
F 
น้อ
C 
  เฮานั่ง
E 
ม่อเอาอยู่บักโดน
Am 
  หลูโ
F 
ตน
C 
  หลูโต
E 
นเจ้าของแฮง
Am 
  คำแ
F 
พง
C 
  สาวแก้มแ
E 
ดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
Am 
  จัง
F 
แท้ 
 
 
E 
INSTRU | Am F | C E | ( 4 Times ) | E |
Am 
  แต่งโตปานดา
F 
ราน่ะ
C 
  เพลงแม่ฮ่าง
E 
มาโดดเด้งแด่วๆ
Am 
  มันบ่แม่
F 
นแล้ว
C 
  หย่างชนแ
E 
ก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
Am 
  คือเป็นจั่
F 
งซี่
C 
  สาวคน
E 
ดีมาหายโตไป
Am 
  เจ้าหายไ
F 
ปไส
C 
  นำหาจั่งไ
E 
ด๋ก็บ่พ้อ
Am 
  โอ้ย
F 
น้อ
C 
  เฮานั่ง
E 
ม่อเอาอยู่บักโดน
Am 
  หลูโ
F 
ตน
C 
  หลูโต
E 
นเจ้าของแฮง
Am 
  คำแ
F 
พง
C 
  สาวแก้มแ
E 
ดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
Am 
  จัง
F 
แท้ 
 
 
E 
Am 
  เสร็จเขาแ
F 
ล้วเสี่ยว
C 
  เผลอคราวเ
E 
ดียวไปนำเขาเสย
Am 
  พลาดแล้วจ
F 
ารย์เอ๋ย
C 
  จบเ
E 
ลยนั่งเฝ้าอย่างดี
Am 
  จบแล้วคื
F 
นนี้
C 
  แม่คน
E 
ดีมายั่วให้อยาก
Am 
  ชนแก้วจ
F 
นฮาก
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
E 
Am 
  เสร็จเขาแ
F 
ล้วเสี่ยว
C 
  เผลอคราวเ
E 
ดียวไปนำเขาเสย
Am 
  พลาดแล้วจ
F 
ารย์เอ๋ย
C 
  จบเ
E 
ลยนั่งเฝ้าอย่างดี
Am 
  จบแล้วคื
F 
นนี้
C 
  แม่คน
E 
ดีมายั่วให้อยาก
Am 
  ชนแก้วจ
F 
นฮาก
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
  บ่อยากพ
E 
ากกลับนำเขา
Am 
เสย
F 
C 
E 
OUTRO | Am F | C E | ( 4 Times ) | Am |
OUTRO (ชนแก้วจนฮาก อิพากกลับนำเขาเสย)

แต่งโตปานดาราน่ะซ้อนสี่ซ้อนห้าไปตะวันแดง
เป็นตาแพงแท้ยามเห็นอยู่ในร้านเหล้า
ยกแก้วเหล้าเข้าไปทักคือเป็นตาฮักแท้น้อผู้สาว
เธอเต้นยวนเย้าทำเอาสาเฮาใจเต้นแฮง
เร่าร้อนยามเธอฮ่อนใส่สาวบางโพธิ์
โอโหแอวโคตรโฟลว์กับบักแตงโม
ตาโตล่ะเฮา เห็นสะโพกเจ้าโยก โยๆ
แผนร้ายจิ๊กโก๋

SEE ALSO  คอร์ดเพลง คันอ้ายขายงัว นก กันต์ธนัท | Rauljaurena

เสร็จเฮาแท้เสี่ยวถ่าคราวเดียวเดี๋ยวเพิ่นก็เมา
เตรียมโตโลดเฮาคืนนี้เฮาต้องมีเรื่อง
เสร็จเฮาแท้เสี่ยวจอบเบิ่งอยู่นี่คงสิบ่เหลือ
เสร็จเฮาแท้ไอ้เสือบ่เหลือดอกจารย์เอ๋ย
บ่เหลือดอกจารย์เอ๋ย

แต่งโตปานดาราน่ะ
เพลงแม่ฮ่างมาโดดเด้งแด่วๆ
มันบ่แม่นแล้วหย่างชนแก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
คือเป็นจั่งซี่สาวคนดีมาหายโตไป
เจ้าหายไปไสนำหาจั่งได๋ก็บ่พ้อ
โอ้ยน้อ เฮานั่งม่อเอาอยู่บักโดน
หลูโตนหลูโตนเจ้าของแฮง
คำแพง สาวแก้มแดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
จังแท้

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ไอ้ขี้แพ้ แจ็ค แฟนฉัน | Rauljaurena

( ดนตรี )

แต่งโตปานดาราน่ะ
เพลงแม่ฮ่างมาโดดเด้งแด่วๆ
มันบ่แม่นแล้วหย่างชนแก้วโต๊ะนั่นโต๊ะนี่
คือเป็นจั่งซี่สาวคนดีมาหายโตไป
เจ้าหายไปไสนำหาจั่งได๋ก็บ่พ้อ
โอ้ยน้อ เฮานั่งม่อเอาอยู่บักโดน
หลูโตนหลูโตนเจ้าของแฮง
คำแพง สาวแก้มแดงเฮ็ดเส้นคักแหน่
จังแท้

เสร็จเขาแล้วเสี่ยว
เผลอคราวเดียวไปนำเขาเสย
พลาดแล้วจารย์เอ๋ย จบเลยนั่งเฝ้าอย่างดี
จบแล้วคืนนี้แม่คนดีมายั่วให้อยาก
ชนแก้วจนฮาก
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย

SEE ALSO  [Vietsub] ลมเอย - Songsit Rungnopphakhunsri | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเพลง ลม เอยที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

เสร็จเขาแล้วเสี่ยว
เผลอคราวเดียวไปนำเขาเสย
พลาดแล้วจารย์เอ๋ย จบเลยนั่งเฝ้าอย่างดี
จบแล้วคืนนี้แม่คนดีมายั่วให้อยาก
ชนแก้วจนฮาก
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย

บ่อยากพากกลับนำเขาเสย
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย
บ่อยากพากกลับนำเขาเสย

( ดนตรี )

(ชนแก้วจนฮาก อิพากกลับนำเขาเสย)

#คอรดเพลง #เสรจแท #ทดแอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *