คอร์ดเพลง เลือกมาเพื่อเจ็บ Peet Model

INTRO | A | D | A | D |
 
ทั้งห
A 
มดฉันเดินมาเพื่อ
C#m 
อะไร
 
เมื่อสุด
Bm 
ท้ายฉันต้องเสียใ
E 
จ 
 
และเราต้องเลิ
A 
กกัน
 
เธอเ
D 
ข้ามาสร้างความหวัง 
 
มา
C#m 
สานสัมพันธ์
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายก็มาทิ้ง
E 
กัน 
 
แบบไม่เห
A 
ลือเยื่อใย
 
จะเข้ามา
F#m 
ทำไม 
 
มาทำให้รักทำ
C#m 
ไม
 
เมื่อสุด
Bm 
ท้ายก็มาทิ้งไ
E 
ป 
 
ปล่อยให้
A 
ทรมาน
 
เข้ามาสร้างควา
D 
มฝัน 
 
แล้วก็
C#m 
พังความรั
F#m 
กฉัน
 
นี่
Bm 
ฉันเลือกเธอมา 
 
เพื่อให้เสี
E 
ยใจ
 
ฉันอุตส่าห์ไม่
D 
รักใครตั้งหลายคน
 
ปฏิเสธทุก
C#m 
คนเพื่อมาคบเธอ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายต้องกลับมาเ
E 
จอว่าเธอไม่เลือ
A 
กฉัน
 
แล้วที่ฉันทุ่ม
D 
เททั้งหมดเพื่ออะไร
 
เพื่อมา
C#m 
เจ็บเพื่อมาให้
F#7 
ทรมาน
 
เพิ่งเข้า
Bm 
ใจวันนี้
 
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไ
E 
ม่ต้องการ
 
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเ
A 
ธอได้ไง
INSTRU | F#m F#7 | Bm | D | C#m |
INSTRU | F#7 | Bm | D | E | E |
 
จะเข้ามา
F#m 
ทำไม 
 
มาทำให้รักทำ
C#m 
ไม
 
เมื่อสุด
Bm 
ท้ายก็มาทิ้งไ
E 
ป 
 
ปล่อยให้
A 
ทรมาน
 
เข้ามาสร้างควา
D 
มฝัน 
 
แล้วก็
C#m 
พังความรั
F#m 
กฉัน
 
นี่
Bm 
ฉันเลือกเธอมา 
 
เพื่อให้เสี
E 
ยใจ
 
ฉันอุตส่าห์ไม่
D 
รักใครตั้งหลายคน
 
ปฏิเสธทุก
C#m 
คนเพื่อมาคบเธอ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายต้องกลับมาเ
E 
จอว่าเธอไม่เลือ
A 
กฉัน
 
แล้วที่ฉันทุ่ม
D 
เททั้งหมดเพื่ออะไร
 
เพื่อมา
C#m 
เจ็บเพื่อมาให้
F#7 
ทรมาน
 
เพิ่งเข้า
Bm 
ใจวันนี้
 
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไ
E 
ม่ต้องการ
 
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเ
A 
ธอได้ไง
 
ฉันอุตส่าห์ไม่
D 
รักใครตั้งหลายคน
 
ปฏิเสธทุก
C#m 
คนเพื่อมาคบเธอ
 
แต่สุด
Bm 
ท้ายต้องกลับมาเ
E 
จอว่าเธอไม่เลือ
A 
กฉัน
 
แล้วที่ฉันทุ่ม
D 
เททั้งหมดเพื่ออะไร
 
เพื่อมา
C#m 
เจ็บเพื่อมาให้
F#7 
ทรมาน
 
เพิ่งเข้า
Bm 
ใจวันนี้
 
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไ
E 
ม่ต้องการ
 
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเ
A 
ธอได้ไง
OUTRO | F#7sus4 F#7 | Bm | D E | A |

ทั้งหมดฉันเดินมาเพื่ออะไร
เมื่อสุดท้ายฉันต้องเสียใจ และเราต้องเลิกกัน
เธอเข้ามาสร้างความหวัง มาสานสัมพันธ์
แต่สุดท้ายก็มาทิ้งกัน แบบไม่เหลือเยื่อใย

SEE ALSO  Snakehips - Cruel (feat. ZAYN) - (LYRICS HD) | ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับcruel lyrics

จะเข้ามาทำไม มาทำให้รักทำไม
เมื่อสุดท้ายก็มาทิ้งไป ปล่อยให้ทรมาน
เข้ามาสร้างความฝัน แล้วก็พังความรักฉัน
นี่ฉันเลือกเธอมา เพื่อให้เสียใจ

ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน
ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน
แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร
เพื่อมาเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน
เพิ่งเข้าใจวันนี้
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ส่งเธอออกไป COCKTAIL | Rauljaurena

( ดนตรี )

จะเข้ามาทำไม มาทำให้รักทำไม
เมื่อสุดท้ายก็มาทิ้งไป ปล่อยให้ทรมาน
เข้ามาสร้างความฝัน แล้วก็พังความรักฉัน
นี่ฉันเลือกเธอมา เพื่อให้เสียใจ

ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน
ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน
แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร
เพื่อมาเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน
เพิ่งเข้าใจวันนี้
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

SEE ALSO  Wham - "Last Christmas" Piano Tutorial - Chords - How To Play - Cover | เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับlast christmas piano chordsที่ถูกต้องที่สุด

ฉันอุตส่าห์ไม่รักใครตั้งหลายคน
ปฏิเสธทุกคนเพื่อมาคบเธอ
แต่สุดท้ายต้องกลับมาเจอว่าเธอไม่เลือกฉัน
แล้วที่ฉันทุ่มเททั้งหมดเพื่ออะไร
เพื่อมาเจ็บเพื่อมาให้ทรมาน
เพิ่งเข้าใจวันนี้
ความเจ็บเมื่อเป็นคนที่ เขาไม่ต้องการ
มันสมเพชตัวเอง ฉันไปรักเธอได้ไง

#คอรดเพลง #เลอกมาเพอเจบ #Peet #Model

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *