คอร์ดเพลง เมืองสุราษฎร์ เค ดอนหลา

INTRO | F | F C | F | F C |
INTRO | F D | F Dm | Gm C F |
 
สุร
F 
าษฎร์ธานีเมืองคน
C 
ดีแม่ศรีบ้านด
F 
อน
 
จะมาแรมร
F 
อนมาพักผ่
C 
อนก็ยิน
F 
ดี
 
น้ำใ
Bb 
จผู้คนงดง
F 
าม 
 
ลือน
Bb 
ามแม่น้ำตา
F 
ปี
 
ร้อยเกาะเงาะอร่อย
Gm 
ที่นี้
 
แหล่งธรรมะก็
C 
มีสวนโมกข์ไช
F 
ยา
INSTRU | F | F C | F | F |
 
พระ
F 
พุทธทาสภิกขุ 
 
ใค
C 
รๆ 
 
ก็รู้ดี
F 
ว่า
 
ท่านอยู่ที่ไชยา เป็นศาสดาพระธรรมคำส
C 
อน
 
คนใ
Bb 
ต้พูดจริงทำจ
F 
ริง 
 
ไม่
Bb 
มีเล่เหลี่ยมแน่น
F 
อน
 
จะมาเที่ยวหรือแรม
Gm 
รอน
 
จะมาหลับน
C 
อนเมืองสุราษฎร์ยิน
F 
ดี
INSTRU | F | F C | F | F |
 
มา
F 
แลหนังลุงโนราห์ 
 
ชักพระเป็นประเพณี
 
แม่น้ำตาปี ทุกๆ ปีเขามีแข่ง
Dm 
เรือ
 
มาเที่ยว มาแล รับรองว่าสวยไม่
Gm 
เบื่อ
C 
 
เหนือคำได้
F 
ยิน
INSTRU | F | F C | F | F C |
INSTRU | F Dm | F Dm | Gm C F |
 
สุร
F 
าษฎร์ธานีเมืองคน
C 
ดีแม่ศรีบ้านด
F 
อน
 
จะมาแรมร
F 
อนมาพักผ่
C 
อนก็ยิน
F 
ดี
 
น้ำใ
Bb 
จผู้คนงดง
F 
าม 
 
ลือน
Bb 
ามแม่น้ำตา
F 
ปี
 
ร้อยเกาะเงาะอร่อย
Gm 
ที่นี้
 
แหล่งธรรมะก็
C 
มีสวนโมกข์ไช
F 
ยา
INSTRU | F | F C | F | F |
 
พระ
F 
พุทธทาสภิกขุ 
 
ใค
C 
รๆ 
 
ก็รู้ดี
F 
ว่า
 
ท่านอยู่ที่ไชยา เป็นศาสดาพระธรรมคำส
C 
อน
 
คนใ
Bb 
ต้พูดจริงทำจ
F 
ริง 
 
ไม่
Bb 
มีเล่เหลี่ยมแน่น
F 
อน
 
จะมาเที่ยวหรือแรม
Gm 
รอน
 
จะมาหลับน
C 
อนเมืองสุราษฎร์ยิน
F 
ดี
INSTRU | F | F C | F | F |
 
มา
F 
แลหนังลุงโนราห์ 
 
ชักพระเป็นประเพณี
 
แม่น้ำตาปี ทุกๆ ปีเขามีแข่ง
Dm 
เรือ
 
มาเที่ยว มาแล รับรองว่าสวยไม่
Gm 
เบื่อ
C 
 
เหนือคำได้
F 
ยิน
OUTRO | F | F C | F | F C |
OUTRO | F Dm | F Dm | Gm C F |

สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแม่ศรีบ้านดอน
จะมาแรมรอนมาพักผ่อนก็ยินดี
น้ำใจผู้คนงดงาม ลือนามแม่น้ำตาปี
ร้อยเกาะเงาะอร่อยที่นี้
แหล่งธรรมะก็มีสวนโมกข์ไชยา

SEE ALSO  [เนื้อเพลง&คอร์ด] "พระเจ้าดีต่อฉัน" | GOD IS GOOD(TO ME) WORSHIP JAM @W501 #ร้องเล่นสรรเสริญพระเจ้า | ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับw501 พระเจ้า ดี ต่อ ฉัน

( ดนตรี )

พระพุทธทาสภิกขุ ใครๆ ก็รู้ดีว่า
ท่านอยู่ที่ไชยา เป็นศาสดาพระธรรมคำสอน
คนใต้พูดจริงทำจริง ไม่มีเล่เหลี่ยมแน่นอน
จะมาเที่ยวหรือแรมรอน
จะมาหลับนอนเมืองสุราษฎร์ยินดี

( ดนตรี )

มาแลหนังลุงโนราห์ ชักพระเป็นประเพณี
แม่น้ำตาปี ทุกๆ ปีเขามีแข่งเรือ
มาเที่ยว มาแล รับรองว่าสวยไม่เบื่อ
เหนือคำได้ยิน

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เหนื่อยบ้างไหม Slot Machine | Rauljaurena

( ดนตรี )

สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแม่ศรีบ้านดอน
จะมาแรมรอนมาพักผ่อนก็ยินดี
น้ำใจผู้คนงดงาม ลือนามแม่น้ำตาปี
ร้อยเกาะเงาะอร่อยที่นี้
แหล่งธรรมะก็มีสวนโมกข์ไชยา

( ดนตรี )

พระพุทธทาสภิกขุ ใครๆ ก็รู้ดีว่า
ท่านอยู่ที่ไชยา เป็นศาสดาพระธรรมคำสอน
คนใต้พูดจริงทำจริง ไม่มีเล่เหลี่ยมแน่นอน
จะมาเที่ยวหรือแรมรอน
จะมาหลับนอนเมืองสุราษฎร์ยินดี

SEE ALSO  พยากรณ์อากาศวันนี้ อัพเดตลานีญ่าล่าสุด เหตุน้ำทะเลเย็น เส้นทางฝน | เนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับฝน ตก ไม

( ดนตรี )

มาแลหนังลุงโนราห์ ชักพระเป็นประเพณี
แม่น้ำตาปี ทุกๆ ปีเขามีแข่งเรือ
มาเที่ยว มาแล รับรองว่าสวยไม่เบื่อ
เหนือคำได้ยิน

#คอรดเพลง #เมองสราษฎร #เค #ดอนหลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *