คอร์ดเพลง เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้ วงกามเทพ

| D A | Bm F#m | G F#m | Em A |
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |
Bm 
  เธอคงจะอา
A 
ยคน
 
  แฟนเพื่อนเค้า
G 
เขรถยนต์กัน
D 
เพ
Bm 
  อยู่หล่อทร
A 
งเอแต่เรามันทร
G 
งจน
Bm 
  เธอคงจะอา
A 
ยใคร
 
  ไปไหนมาไ
G 
หนตากแดดตาก
D 
ฝน
Bm 
  เบื่อไหมต้อง
A 
ทนกับคนอย่าง
G 
ฉัน
F#m 
มีเเค่เท่
Bm 
านี้ 
 
 
F#m 
เงินในบัญชีไม่เท่
Bm 
าไร
 
หน้า
G 
ตาก็ติดลบ 
 
เธอยังอยากคบอยู่ไ
A 
หม
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A/C# 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉันมันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..กินไม่ไ
D 
ด้
A 
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |
| D A/C# | Bm F#m | G F#m | Em A |
F#m 
มีเเค่เท่
Bm 
านี้ 
 
 
F#m 
เงินในบัญชีไม่เท่
Bm 
าไร
 
หน้า
G 
ตาก็ติดลบ 
 
เธอยังอยากคบอยู่ไ
A 
หม
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉันมันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจให้ใ
A 
ครไม่ได้
 
ไม่มีเงิน
Bm 
ทองมากอง 
 
ให้
F#m 
เธอได้ใช้
 
มี
G 
แต่รถเครื่องคัน
F#m 
ร้ายๆ 
 
 
Em 
เธอจะนั่งได้ห
A 
ม้าย
 
ขอโทษที่เ
D 
ป็นความสบายใจไม่ไ
A/C# 
ด้สักที
 
เธอคงบัด
Bm 
สีเพื่อนๆขอ
F#m 
งเธอ
 
ที่
G 
คบกับฉัน 
 
มันไม่
F#m 
ดีเลิศเลอ
 
มีแต่ค
Em 
วามรักที่เธอ
A 
..กินไม่ได้..
OUTRO | D | A | Bm | G | D |

เธอคงจะอายคน
แฟนเพื่อนเค้าเขรถยนต์กันเพ
อยู่หล่อทรงเอแต่เรามันทรงจน
เธอคงจะอายใคร
ไปไหนมาไหนตากแดดตากฝน
เบื่อไหมต้องทนกับคนอย่างฉัน

SEE ALSO  🎸คอร์ดเพลง🎸 ถ้าวันนั้น - ดัง พันกร | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากที่สุดคอ ด เพ xxx

มีเเค่เท่านี้ เงินในบัญชีไม่เท่าไร
หน้าตาก็ติดลบ เธอยังอยากคบอยู่ไหม

ขอโทษที่เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ไม่มีเงินทองมากอง ให้เธอได้ใช้
มีแต่รถเครื่องคันร้ายๆ เธอจะนั่งได้หม้าย
ขอโทษที่เป็นความสบายใจไม่ได้สักที
เธอคงบัดสีเพื่อนๆของเธอ
ที่คบกับฉันมันไม่ดีเลิศเลอ
มีแต่ความรักที่เธอ..กินไม่ได้

มีเเค่เท่านี้ เงินในบัญชีไม่เท่าไร
หน้าตาก็ติดลบ เธอยังอยากคบอยู่ไหม

SEE ALSO  หลง - JODAI 「เนื้อเพลง」 | สรุปเนื้อหาที่มีรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับเพลง หลง

ขอโทษที่เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ไม่มีเงินทองมากอง ให้เธอได้ใช้
มีแต่รถเครื่องคันร้ายๆ เธอจะนั่งได้หม้าย

ขอโทษที่เป็นความสบายใจไม่ได้สักที
เธอคงบัดสีเพื่อนๆของเธอ
ที่คบกับฉันมันไม่ดีเลิศเลอ
มีแต่ความรักที่เธอ..

ขอโทษที่เป็นความสบายใจให้ใครไม่ได้
ไม่มีเงินทองมากอง ให้เธอได้ใช้
มีแต่รถเครื่องคันร้ายๆ เธอจะนั่งได้หม้าย

ขอโทษที่เป็นความสบายใจไม่ได้สักที
เธอคงบัดสีเพื่อนๆของเธอ
ที่คบกับฉัน มันไม่ดีเลิศเลอ
มีแต่ความรักที่เธอ..กินไม่ได้..

SEE ALSO  Paramore - The Only Exception (Lyrics) | paramore the only exception lyricsข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

#คอรดเพลง #เปนความสบายใจใหใครไมได #วงกามเทพ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *