คอร์ดเพลง เธอหายไปในเดือนเมษา มนัสวีร์

 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
มีเพียงเ
G 
พลงที่เราเคยฟังร่วมกัน
 
และมีแต่
C 
ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง
 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..
 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
ในเดือนเม
D 
ษา..
 
แล้วเธอก็ไม่กลั
C 
บมา
 
เธอปล่อยให้ฉัน
G 
รอ
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
เดือนธันวายังเหงาใ
D 
จอยู่..
 
เธออาจจะไม่
C 
รู้..
 
มีใครคนเดิมยังคงคิด
G 
ถึงเธอ
INSTRU | G | C | G | C |
 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
มีเพียงภ
G 
าพที่เราเคยฝันร่วมกัน
 
และมีแต่
C 
ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง
 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..
 
ในตอน
G 
นี้.. 
 
ในคืน
C 
นี้..
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
ในเดือนเม
D 
ษา..
 
แล้วเธอก็ไม่กลั
C 
บมา
 
เธอปล่อยให้ฉัน
G 
รอ
 
เธอหา
Em 
ยไป.. 
 
เดือนธันวายังเหงาใ
D 
จอยู่..
 
เธออาจจะไม่
C 
รู้..
 
มีใครคนเดิมยังคงคิด
G 
ถึงเธอ
INSTRU | G | C | G | C |
 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
 
นั่งมองพร
G 
ะจันทร์ดวงเดิม
 
แต่เธอคนเ
C 
ดิมไม่อยู่แล้ว
OUTRO | G |

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
มีเพียงเพลงที่เราเคยฟังร่วมกัน
และมีแต่ฉันที่ฟังมันเพียงลำพัง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง แฮงกรรม คะแนน นัจนันท์ | Rauljaurena

ในตอนนี้.. ในคืนนี้..
ในตอนนี้.. ในคืนนี้..

เธอหายไป.. ในเดือนเมษา..
แล้วเธอก็ไม่กลับมา
เธอปล่อยให้ฉันรอ
เธอหายไป.. เดือนธันวายังเหงาใจอยู่..
เธออาจจะไม่รู้..
มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
มีเพียงภาพที่เราเคยฝันร่วมกัน
และมีแต่ฉันที่เดินมาเพียงลำพัง

SEE ALSO  maye - Tú (lyrics) | 1시간/1HOUR LOOP | เนื้อหาmaye tú lyrics englishที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

ในตอนนี้.. ในคืนนี้..
ในตอนนี้.. ในคืนนี้..

เธอหายไป.. ในเดือนเมษา..
แล้วเธอก็ไม่กลับมา
เธอปล่อยให้ฉันรอ
เธอหายไป.. เดือนธันวายังเหงาใจอยู่..
เธออาจจะไม่รู้..
มีใครคนเดิมยังคงคิดถึงเธอ

( ดนตรี )

นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว
นั่งมองพระจันทร์ดวงเดิม
แต่เธอคนเดิมไม่อยู่แล้ว

SEE ALSO  คอร์ดเพลง หนึ่งปีมีครั้ง (Once A Year) tinn | Rauljaurena

#คอรดเพลง #เธอหายไปในเดอนเมษา #มนสวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *