คอร์ดเพลง เด็กบ้านๆ เหล็กโคน

INTRO | D | Em | C | D | G | G |
 
เราเด็กบ้านๆ เราเด็ก
D 
วัวชนใครอิมาส
Em 
นใจ
 
อยู่ห
C 
นำฝาสานไม้ไ
G 
ผ่
 
ไม่มีใครม
D 
อง 
 
เป็นแค่เด็กในห
Em 
มอง
 
ตามเคียงพ
C 
องนั่งดูดกัญ
G 
ชา
 
นั่งดีดกี
D/F# 
ตาร์ 
 
เคาะ
Em 
ขวด
 
มันส
C 
วดยอดแล้วเท่า
G 
นี้
 
อารมย์สุนท
D 
รีย์ 
 
ก็เขียนเ
Em 
พลง
 
บรรเ
C 
ลงเรื่องราวชีวิตเ
G 
รา
 
ว่าไม่มีใคร
D/F# 
เอา 
 
เพราะเราเด็กบ้า
Em 
นๆ
 
เวลาว่
C 
าง 
 
กะกินแต่น้ำท่
G 
อม
 
ไม่มีน้ำ
D/F# 
หอม 
 
เราอาบแต่น้ำค
Em 
ลอง
 
นวลน้
C 
องเลยไม่สนใ
G 
 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทิ้งเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
นั่งกินเ
D/F# 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 
จ 
 
 
D 
INSTRU | C | D | G | G |
INSTRU | C | D | G D/F# | Em |
INSTRU | C | D | G | G |
 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทิ้งเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
แต่ถ้ารักใ
C 
คร 
 
เรารักจ
D 
ริง 
 
ไม่เคยทิ้งใ
G 
คร
 
แต่ไม่รู้ไ
C 
ซร้ 
 
โหม๋เด็กเ
D 
รา
 
ทุ่มเราไปเห
G 
ม็ด 
 
 
D/F# 
ไม่เหลือ
Em 
เลย
 
ไม่เคยสมห
C 
วัง 
 
ความรัก
D 
พัง
 
เหมือนหนังน้ำเ
G 
น่า
 
นั่งกินเ
D 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 
 
นั่งกินเ
D 
หล้า 
 
แล้วยก
Em 
ร่อง
 
ช่วยม
C 
องแล้ว
D 
ถกให้ขาดใ
G 

เราเด็กบ้านๆ เราเด็กวัวชนใครอิมาสนใจ
อยู่หนำฝาสานไม้ไผ่
ไม่มีใครมอง เป็นแค่เด็กในหมอง
ตามเคียงพองนั่งดูดกัญชา
นั่งดีดกีตาร์ เคาะขวด
มันสวดยอดแล้วเท่านี้
อารมย์สุนทรีย์ ก็เขียนเพลง
บรรเลงเรื่องราวชีวิตเรา
ว่าไม่มีใครเอา เพราะเราเด็กบ้านๆ
เวลาว่าง กะกินแต่น้ำท่อม
ไม่มีน้ำหอม เราอาบแต่น้ำคลอง
นวลน้องเลยไม่สนใจ

SEE ALSO  เมื่อข้าเงยหน้าดูภูเขา | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเมื่อ ข้า เงย หน้า ดู ภูเขาที่สมบูรณ์ที่สุด

แต่ถ้ารักใคร เรารักจริง ไม่เคยทิ้งใคร
แต่ไม่รู้ไซร้ โหม๋เด็กเรา
ทิ้งเราไปเหม็ด ไม่เหลือเลย
ไม่เคยสมหวัง ความรักพัง
เหมือนหนังน้ำเน่า
นั่งกินเหล้า แล้วยกร่อง
ช่วยมองแล้วถกให้ขาดใจ

แต่ถ้ารักใคร เรารักจริง ไม่เคยทิ้งใคร
แต่ไม่รู้ไซร้ โหม๋เด็กเรา
ทิ้งเราไปเหม็ด ไม่เหลือเลย
ไม่เคยสมหวัง ความรักพัง
เหมือนหนังน้ำเน่า

SEE ALSO  คอร์ดเพลง วอนนางฟ้า หมู แผ่นดินไท | Rauljaurena

แต่ถ้ารักใคร เรารักจริง ไม่เคยทิ้งใคร
แต่ไม่รู้ไซร้ โหม๋เด็กเรา
ทิ้งเราไปเหม็ด ไม่เหลือเลย
ไม่เคยสมหวัง ความรักพัง
เหมือนหนังน้ำเน่า
นั่งกินเหล้า แล้วยกร่อง
ช่วยมองแล้วถกให้ขาดใจ

นั่งกินเหล้า แล้วยกร่อง
ช่วยมองแล้วถกให้ขาดใจ

SEE ALSO  ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอ - No One Else (guitar cover tab) | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น คอร์ดที่มีรายละเอียดมากที่สุด

#คอรดเพลง #เดกบานๆ #เหลกโคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *