คอร์ดเพลง เจ็บต้องไม่ตาย เหล็กโคน

INTRO | G | D | Em | D |
G 
คิดให้ดี ๆ ก่อนจะทำอะไ
D 
รโง่ ๆ ลงไป
 
ชี
Em 
วิตมีตั้งมากมายเรายังเลือกไ
D 
ด้ที่จะทำ
 
แค่หนึ่ง
G 
คนที่รักไม่จริง 
 
ก็ถูกแล้วที่เขา
D 
ทิ้งไม่จริงจัง
 
แต่วัน
C 
นี้หัวใจมันพัง 
 
ให้เรา
D 
รู้ว่ายังไม่ตาย
 
เมื่อเราลำบ
C 
าก.. 
 
ก็จะ
Bm 
รู้ว่าใครจริงใจ
 
เมื่อเราเสี
C 
ยใจ.. 
 
ก็จะเ
D 
ห็นว่าใครรักเราจริง
G 
  การอยู่ลำพังบางครั้งมันก็ดี
D 
  จะทำอะไร 
 
ไปไหนก็ไ
Em 
ด้
 
  คิดเสีย
C 
ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
G 
  ลำพังคนเดียวก็ดีได้ทบทวน
D 
  ได้เลือกคนรัก 
 
ที่ดีและคู่
Em 
ควร
 
  ให้เว
C 
ลาตัวเองแล้วเดินต่อไ
D 
ป..
 
  เจ็บต้องไม่ตาย..
 
INSTRU | G | D/F# | Em | C |
INSTRU | G | D/F# | Em | C D |
 
เมื่อเราลำบ
C 
าก.. 
 
ก็จะ
Bm 
รู้ว่าใครจริงใจ
 
เมื่อเราเสี
C 
ยใจ.. 
 
ก็จะเ
D 
ห็นว่าใครรักเราจริง
G 
  การอยู่ลำพังบางครั้งมันก็ดี
D 
  จะทำอะไร 
 
ไปไหนก็ไ
Em 
ด้
 
  คิดเสีย
C 
ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
G 
  ลำพังคนเดียวก็ดีได้ทบทวน
D 
  ได้เลือกคนรัก 
 
ที่ดีและคู่
Em 
ควร
 
  ให้เว
C 
ลาตัวเองแล้วเดิน
G 
  การอยู่คนเดียวลำพังมันกะดี
D 
  อิทำไอ้ไหร 
 
ไปไหนกะไ
Em 
ด้
 
  คิดเสีย
C 
ว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
G 
  ลำพังคนเดียวก็ดีได้ทบทวน
D 
  ได้เลือกคนรัก 
 
ที่ดีและคู่
Em 
ควร
 
  ให้เว
C 
ลาตัวเองแล้วเดินต่อไ
D 
ป..
 
  เจ็บต้องไม่ตาย..
 
OUTRO | G | D/F# | Em | C | G |

คิดให้ดี ๆ ก่อนจะทำอะไรโง่ ๆ ลงไป
ชีวิตมีตั้งมากมายเรายังเลือกได้ที่จะทำ
แค่หนึ่งคนที่รักไม่จริง ก็ถูกแล้วที่เขาทิ้งไม่จริงจัง
แต่วันนี้หัวใจมันพัง ให้เรารู้ว่ายังไม่ตาย

เมื่อเราลำบาก.. ก็จะรู้ว่าใครจริงใจ
เมื่อเราเสียใจ.. ก็จะเห็นว่าใครรักเราจริง

การอยู่ลำพังบางครั้งมันก็ดี
จะทำอะไร ไปไหนก็ได้
คิดเสียว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
ลำพังคนเดียวก็ดีได้ทบทวน
ได้เลือกคนรัก ที่ดีและคู่ควร
ให้เวลาตัวเองแล้วเดินต่อไป..
เจ็บต้องไม่ตาย..

( ดนตรี )

เมื่อเราลำบาก.. ก็จะรู้ว่าใครจริงใจ
เมื่อเราเสียใจ.. ก็จะเห็นว่าใครรักเราจริง

การอยู่ลำพังบางครั้งมันก็ดี
จะทำอะไร ไปไหนก็ได้
คิดเสียว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
ลำพังคนเดียวก็ดีได้ทบทวน
ได้เลือกคนรัก ที่ดีและคู่ควร
ให้เวลาตัวเองแล้วเดิน

การอยู่คนเดียวลำพังมันกะดี
อิทำไอ้ไหร ไปไหนกะได้
คิดเสียว่าเริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง
ลำพังคนเดียวก็ดีได้ทบทวน
ได้เลือกคนรัก ที่ดีและคู่ควร
ให้เวลาตัวเองแล้วเดินต่อไป..
เจ็บต้องไม่ตาย..

#คอรดเพลง #เจบตองไมตาย #เหลกโคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น