คอร์ดเพลง เงินเดือนยังน้อยเธอคอยได้ไหม – อิสร์ อิสรพงศ์

INTRO | Dm | Dm |
INTRO | Bb | Am | Gm C | F |
Dm 
  เงินเดือนยังน้อย 
 
เธอคอยได้ไหม
 
รักไปหวั่
C 
นไป 
 
กลัวทำให้เธอ
Dm 
ลำบาก
 
เธอไม่บ่น
Gm 
ขอ 
 
แต่ฉันเองที่คิด
Am 
มาก
 
เพราะเคยรับ
Dm 
ปาก 
 
จะดูแลเธ
Gm 
ออย่างดี 
 
 
Am 
 
Dm 
 
เงินเดือนยังน้อย รอคอยคว
Dm 
ามหวัง
 
ทุ่มเทจริ
C 
งจัง 
 
เพิ่มเงินในยอดบั
F 
ญชี
 
งานราษฏร์งานห
Gm 
ลวง 
 
พ่วงต่อกันด้วยโอ
Am 
ที
 
ทำงานเต็
Dm 
มที่ 
 
เจ้านายไม่
Gm 
เห็น 
 
 
C 
ฟ้าคงเข้า
F 
ใจ
 
ไม่มีวันไ
Bb 
หน 
 
ที่ฉันไม่อยากเจ
Am 
อหน้า 
 
 
Dm 
 
ไม่มีวันไ
Gm 
หน 
 
ที่
C 
ฉันไม่อยากอยู่ใ
F 
กล้ 
 
 
Dm 
 
ไม่มีเ
Gm 
วลา 
 
แต่
Am 
ว่าคิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ
 
ให้เธอ
Gm 
รู้ไว้ 
 
ที่ทำลงไ
C 
ป 
 
ทุกอย่างเพื่
F 
อเธอ
Dm 
  เงินเดือนยังน้อย 
 
เธอคอยได้ไหม
 
สู้งานต่อไ
C 
ป 
 
มองเส้นชัยเป็นเ
F 
ธอ
 
ถึงเดือนชนเ
Gm 
ดือน 
 
ยังมีเหลือให้ออมเ
Am 
สมอ
 
รออีกนิดนะ
Gm 
เออ 
 
ฉันจะพาเ
C 
ธอไปถึงฝั่ง
F 
ฝัน
INSTRU | Dm | Dm | Gm C | F |
INSTRU | Dm | C | Gm C | F | C C7 |
 
ไม่มีวันไ
Bb 
หน 
 
ที่ฉันไม่อยากเจ
Am 
อหน้า 
 
 
Dm 
 
ไม่มีวันไ
Gm 
หน 
 
ที่
C 
ฉันไม่อยากอยู่ใ
F 
กล้ 
 
 
Dm 
 
ไม่มีเ
Gm 
วลา 
 
แต่
Am 
ว่าคิดถึงแทบขา
Dm 
ดใจ
 
ให้เธอ
Gm 
รู้ไว้ 
 
ที่ทำลงไ
C 
ป 
 
ทุกอย่างเพื่
F 
อเธอ
Dm 
  เงินเดือนยังน้อย 
 
เธอคอยได้ไหม
 
สู้งานต่อไ
C 
ป 
 
มองเส้นชัยเป็นเ
F 
ธอ
 
ถึงเดือนชนเ
Gm 
ดือน 
 
ยังมีเหลือให้ออมเ
Am 
สมอ
 
รออีกนิดนะ
Gm 
เออ 
 
ฉันจะพาเ
C 
ธอไปถึงฝั่ง
F 
ฝัน
 
รออีกนิดนะ
Gm 
เออ 
 
ฉันจะพาเธอ.
C 
..
 
ไปถึงฝั่
F 
งฝัน 
 
 
Dm 
 
Gm 
 
C 
 
F 

เงินเดือนยังน้อย เธอคอยได้ไหม
รักไปหวั่นไป กลัวทำให้เธอลำบาก
เธอไม่บ่นขอ แต่ฉันเองที่คิดมาก
เพราะเคยรับปาก จะดูแลเธออย่างดี

เงินเดือนยังน้อย รอคอยความหวัง
ทุ่มเทจริงจัง เพิ่มเงินในยอดบัญชี
งานราษฏร์งานหลวง พ่วงต่อกันด้วยโอที
ทำงานเต็มที่ เจ้านายไม่เห็น ฟ้าคงเข้าใจ

ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่อยากเจอหน้า
ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่อยากอยู่ใกล้
ไม่มีเวลา แต่ว่าคิดถึงแทบขาดใจ
ให้เธอรู้ไว้ ที่ทำลงไป ทุกอย่างเพื่อเธอ

เงินเดือนยังน้อย เธอคอยได้ไหม
สู้งานต่อไป มองเส้นชัยเป็นเธอ
ถึงเดือนชนเดือน ยังมีเหลือให้ออมเสมอ
รออีกนิดนะเออ ฉันจะพาเธอไปถึงฝั่งฝัน

ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่อยากเจอหน้า
ไม่มีวันไหน ที่ฉันไม่อยากอยู่ใกล้
ไม่มีเวลา แต่ว่าคิดถึงแทบขาดใจ
ให้เธอรู้ไว้ ที่ทำลงไป ทุกอย่างเพื่อเธอ

เงินเดือนยังน้อย เธอคอยได้ไหม
สู้งานต่อไป มองเส้นชัยเป็นเธอ
ถึงเดือนชนเดือน ยังมีเหลือให้ออมเสมอ
รออีกนิดนะเออ ฉันจะพาเธอไปถึงฝั่งฝัน

รออีกนิดนะเออ ฉันจะพาเธอไปถึงฝั่งฝัน

#คอรดเพลง #เงนเดอนยงนอยเธอคอยไดไหม #อสร #อสรพงศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น