คอร์ดเพลง เกิบขี้ฮ่าง อ๊อฟ วสันต์

INTRO | Dm | Bb | F | A |
INTRO | Dm | Bb | C | Bb |
 
อ้ายบ่มี
Dm 
หยัง 
 
เทียบเ
C 
จ้าได้เลยจั
Bb 
กอย่าง
 
มีแต่เกิบ
Dm 
ฮ้างๆ 
 
ที่พาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอดไ
F 
 
เจ้าฝากชี
Gm 
วิตเอาไว้ผิด
C 
คน
 
ย้อนคำว่า
Am 
ฮักมันกินบ่
Dm 
ได้
 
อ้ายยอมเสียใ
Bb 
จ 
 
ดีกว่าเจ้าเสียอน
A 
าคต
Gm 
คนสองคน 
 
แต่เหตุ
Dm 
ผลมันบ่เป็นใจ
 
ญาติผู้ใ
Bb 
หญ่ 
 
เจ้านั้นเลือกเขานั้นถูกแ
C 
ล้ว
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันพาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอด
Dm 
ไส
 
เกิบคู่ใ
Bb 
หม่ 
 
เขาพาเจ้าไ
C 
ปได้ฮอดฝั่ง
F 
ฝัน
 
เกิบขี้
Gm 
ฮ่างทางเ
C 
น่าๆ 
 
มาส่ง
Am 
เจ้าได้ส่ำนี้เท่า
Dm 
นั้น
 
ขอบคุณที่ร่วม
Bb 
ฝัน 
 
ร่วมทางกับอ้า
A 
ยมา
 
แต่บ่เป็น
Dm 
หยัง 
 
อ้าย
C 
ยังฮักเจ้าคื
Bb 
อเก่า
 
อวยพรให้
Dm 
เจ้า 
 
ไปนำเ
C 
ขาจนฮอดฝั่
F 
งฝัน
 
ความ
Gm 
จริงก็คือควา
C 
มจริง
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ทิ้ง 
 
แต่เฮาบ่สม
Dm 
กัน
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันฮอดทาง
C 
ตัน 
 
ถอดมันถิ่มสา
INTRO | Dm | Bb | A | Bb C |
Gm 
คนสองคน 
 
แต่เหตุ
Dm 
ผลมันบ่เป็นใจ
 
ญาติผู้ใ
Bb 
หญ่ 
 
เจ้าเลือกเขานั้นถูกแ
C 
ล้ว
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันพาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอด
Dm 
ไส
 
เกิบคู่ใ
Bb 
หม่ 
 
เขาพาเจ้าไ
C 
ปได้ฮอดฝั่ง
F 
ฝัน
 
เกิบขี้
Gm 
ฮ่างทางเ
C 
น่าๆ 
 
มาส่ง
Am 
เจ้าได้ส่ำนี้เท่า
Dm 
นั้น
 
ขอบคุณที่ร่วม
Bb 
ฝัน 
 
ร่วมทางกับอ้า
A 
ยมา
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันพาเจ้าห
C 
ย่างไปบ่ฮอด
Dm 
ไส
 
เกิบคู่ใ
Bb 
หม่ 
 
เขาพาเจ้าไ
C 
ปได้ฮอดฝั่ง
F 
ฝัน
 
เกิบขี้
Gm 
ฮ่างทางเ
C 
น่าๆ 
 
มาส่ง
Am 
เจ้าได้ส่ำนี้เท่า
Dm 
นั้น
 
ขอบคุณที่ร่วม
Bb 
ฝัน 
 
ร่วมทางกับอ้า
A 
ยมา
 
แต่บ่เป็น
Dm 
หยัง 
 
อ้าย
C 
ยังฮักเจ้าคื
Bb 
อเก่า
 
อวยพรให้
Dm 
เจ้า 
 
ไปนำเ
C 
ขาจนฮอดฝั่
F 
งฝัน
 
ความ
Gm 
จริงก็คือควา
C 
มจริง
 
เจ้าบ่ได้
Am 
ทิ้ง 
 
แต่เฮาบ่สม
Dm 
กัน
 
เกิบขี้
Bb 
ฮ่างมันฮอดทาง
C 
ตัน 
 
ถอดมันถิ่มสา
OUTRO | Dm | Bb | A | Bb C |
OUTRO | Dm | Bb | C | A | Dm |

อ้ายบ่มีหยัง เทียบเจ้าได้เลยจักอย่าง
มีแต่เกิบฮ้างๆ ที่พาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เจ้าฝากชีวิตเอาไว้ผิดคน
ย้อนคำว่าฮักมันกินบ่ได้
อ้ายยอมเสียใจ ดีกว่าเจ้าเสียอนาคต

SEE ALSO  Country music - If I Ain't Got You - Marigold Wilson | เนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับif aint

คนสองคน แต่เหตุผลมันบ่เป็นใจ
ญาติผู้ใหญ่ เจ้านั้นเลือกเขานั้นถูกแล้ว

เกิบขี้ฮ่างมันพาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เกิบคู่ใหม่ เขาพาเจ้าไปได้ฮอดฝั่งฝัน
เกิบขี้ฮ่าง ทางเน่าๆ มาส่งเจ้าได้ส่ำนี้เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมฝัน ร่วมทางกับอ้ายมา

แต่บ่เป็นหยัง อ้ายยังฮักเจ้าคือเก่า
อวยพรให้เจ้า ไปนำเขาจนฮอดฝั่งฝัน
ความจริงก็คือความจริง
เจ้าบ่ได้ทิ้ง แต่เฮาบ่สมกัน
เกิบขี้ฮ่างมันฮอดทางตัน ถอดมันถิ่มสา

SEE ALSO  Undo | DMD COVER | Nunew | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเพลง undoที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

คนสองคน แต่เหตุผลมันบ่เป็นใจ
ญาติผู้ใหญ่ เจ้านั้นเลือกเขานั้นถูกแล้ว

เกิบขี้ฮ่างมันพาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เกิบคู่ใหม่ เขาพาเจ้าไปได้ฮอดฝั่งฝัน
เกิบขี้ฮ่าง ทางเน่าๆ มาส่งเจ้าได้ส่ำนี้เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมฝัน ร่วมทางกับอ้ายมา

เกิบขี้ฮ่างมันพาเจ้าหย่างไปบ่ฮอดไส
เกิบคู่ใหม่ เขาพาเจ้าไปได้ฮอดฝั่งฝัน
เกิบขี้ฮ่าง ทางเน่าๆ มาส่งเจ้าได้ส่ำนี้เท่านั้น
ขอบคุณที่ร่วมฝัน ร่วมทางกับอ้ายมา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง อดีต Am Seatwo | Rauljaurena

แต่บ่เป็นหยัง อ้ายยังฮักเจ้าคือเก่า
อวยพรให้เจ้า ไปนำเขาจนฮอดฝั่งฝัน
ความจริงก็คือความจริง
เจ้าบ่ได้ทิ้ง แต่เฮาบ่สมกัน
เกิบขี้ฮ่างมันฮอดทางตัน ถอดมันถิ่มสา

#คอรดเพลง #เกบขฮาง #ออฟ #วสนต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *