คอร์ดเพลง ฮักเขาหลายๆ ศาล สานศิลป์

INTRO | G A | Bm |
INTRO | G A | F#m Bm | G A | D A |
D 
จบกะคือจบแล้ว 
 
กะเข้าใ
F#m 
จอยู่
 
บ่แ
G 
ม่นว่าอ้ายบ่
A 
ฮู้ว่าน้องฮั
D 
กเขา
 
สิใ
G 
ห้อ้ายเฮ็ดจั่งใ
A 
ด๋ 
 
กะหั
F#m 
วใจยังคิดฮอ
Bm 
ดเจ้า
 
เล
Em 
ยแวะ 
 
มาถ
E7 
ามข่าวใจบ่ไ
A 
ด้สั่นติ๊
 
ที่
D 
มาบ่แม่นอยากรื้อฟื้น 
 
เว้าเรื่องหั
F#m 
วใจ
 
สถา
G 
นะคนเก่าจั่งอ้
A 
าย 
 
อ้ายฮู้โ
D 
ตดี
 
ว่าสิค
G 
วรไปต่อจั่งใ
A 
ด 
 
ที่หอบใ
F#m 
จมาพบเจ้
Bm 
ามื้อนี้
 
กะยิ
Em 
นดี 
 
อยากเว้าห
A 
ยังจักอย่าง 
 
ก่อนอ้า
D 
ยสิไป..
D7 
 
ฮักเขาห
G 
ลายๆ 
 
ให้
A 
สมที่น้องเลือ
Bm 
กเขา
 
หนักเบาทนเ
G 
อา 
 
อย่าเอาแต่ใ
A 
จย่านเขาไห
D 
ลเบื่อ
 
ฮักให้
G 
สมที่อ้ายยอ
A 
มเจ็บ 
 
ยอมหลีกท
F#m 
างให้เขาเข้
Bm 
ามา
 
ปล่อย
Em 
มือคนฮักท่อ
G 
ฟ้า 
 
แฮงกว่า
A 
ลมหายใจ
 
บ่เ
D 
คียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกั
F#m 
บเขา
 
ถึงฮักแ
G 
ท้แต่น้องบ่เ
A 
อา 
 
กะต้อง
D 
ทำใจ
 
โชค
G 
ดีที่รักของเ
A 
ขา 
 
ก้มหน้า
F#m 
เจ็บยอมรับใ
Bm 
ห้ได้
 
สิ
Em 
ลาไกล 
 
บ่ขวางทางใ
A 
จ 
 
คนเข
D 
ากำลังฮักกัน
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D D/F# |
INSTRU | G A | F#m Bm | G A | D |
 
ฮักเขาห
G 
ลายๆ 
 
ให้
A 
สมที่น้องเลือ
Bm 
กเขา
 
หนักเบาทนเ
G 
อา 
 
อย่าเอาแต่ใ
A 
จย่านเขาไห
D 
ลเบื่อ
 
ฮักให้
G 
สมที่อ้ายยอ
A 
มเจ็บ 
 
ยอมหลีกท
F#m 
างให้เขาเข้
Bm 
ามา
 
ปล่อย
Em 
มือคนฮักท่อ
G 
ฟ้า 
 
แฮงกว่า
A 
ลมหายใจ
 
บ่เ
D 
คียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกั
F#m 
บเขา
 
ถึงฮักแ
G 
ท้แต่น้องบ่เ
A 
อา 
 
กะต้อง
D 
ทำใจ
 
โชค
G 
ดีที่รักของเ
A 
ขา 
 
ก้มหน้า
F#m 
เจ็บยอมรับใ
Bm 
ห้ได้
 
สิ
Em 
ลาไกล 
 
บ่ขวางทางใ
A 
จ 
 
คนเข
D 
ากำลังฮักกัน
 
สิ
Em 
ลาไกล 
 
บ่ขวางทางใ
A 
จ.. 
 
คนเขาสิฮักกัน..
OUTRO | G F#m Em | A | D |

จบกะคือจบแล้ว กะเข้าใจอยู่
บ่แม่นว่าอ้ายบ่ฮู้ว่าน้องฮักเขา
สิให้อ้ายเฮ็ดจั่งใด๋ กะหัวใจยังคิดฮอดเจ้า
เลยแวะ มาถามข่าวใจบ่ได้สั่นติ๊

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ดับเบิ้ลเจ็บ ไหมไทย หัวใจศิลป์ | Rauljaurena

ที่มาบ่แม่นอยากรื้อฟื้น เว้าเรื่องหัวใจ
สถานะคนเก่าจั่งอ้าย อ้ายฮู้โตดี
ว่าสิควรไปต่อจั่งใด ที่หอบใจมาพบเจ้ามื้อนี้
กะยินดี อยากเว้าหยังจักอย่าง ก่อนอ้ายสิไป..

ฮักเขาหลายๆ ให้สมที่น้องเลือกเขา
หนักเบาทนเอา อย่าเอาแต่ใจย่านเขาไหลเบื่อ
ฮักให้สมที่อ้ายยอมเจ็บ ยอมหลีกทางให้เขาเข้ามา
ปล่อยมือคนฮักท่อฟ้า แฮงกว่าลมหายใจ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง นางเมา บัวไล ไหทองคำ | Rauljaurena

บ่เคียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเขา
ถึงฮักแท้แต่น้องบ่เอา กะต้องทำใจ
โชคดีที่รักของเขา ก้มหน้าเจ็บยอมรับให้ได้
สิลาไกล บ่ขวางทางใจ คนเขากำลังฮักกัน

( ดนตรี )

ฮักเขาหลายๆ ให้สมที่น้องเลือกเขา
หนักเบาทนเอา อย่าเอาแต่ใจย่านเขาไหลเบื่อ
ฮักให้สมที่อ้ายยอมเจ็บ ยอมหลีกทางให้เขาเข้ามา
ปล่อยมือคนฮักท่อฟ้า แฮงกว่าลมหายใจ

SEE ALSO  [Vietsub + Lyrics] Shawn Mendes - Where were you in the morning? | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับshawn mendes in the morningเพิ่งได้รับการอัปเดต

บ่เคียดบ่ขมที่น้องเลือกไปกับเขา
ถึงฮักแท้แต่น้องบ่เอา กะต้องทำใจ
โชคดีที่รักของเขา ก้มหน้าเจ็บยอมรับให้ได้
สิลาไกล บ่ขวางทางใจ คนเขากำลังฮักกัน

สิลาไกล บ่ขวางทางใจ.. คนเขาสิฮักกัน..

#คอรดเพลง #ฮกเขาหลายๆ #ศาล #สานศลป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *