คอร์ดเพลง ฮักคนที่ฮักบ่ได้ ภาพวิว สิริกัลยา

INTRO | C Em | Am Dm | G |
 
เหลือใจเจ้าข
C 
องแฮ
Em 
งๆ 
 
ยามใ
Dm 
ด๋ที่คิดเห็นอ้
F 
าย
 
เคียดให้สาย
C 
ตาหลา
Em 
ยๆ 
 
 
Dm 
ที่มันหาอ้ายเ
G 
จอ
 
ชาติก่
F 
อนจักเฮ็ดบุญแบบ
Fm 
ใด๋ 
 
ชาติ
G 
นี้จึงได้มาเพ้อ
 
เผลอฮัก
Dm 
คนที่ได้หาเ
G 
จอ 
 
แต่ผิ
C 
ดเวลา
 
บ่
Dm 
แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา 
 
ที่เ
F 
ฮ็ดให้น้ำตาไ
Em 
หล
 
แต่ความ
Dm 
ฮักแล่นตำหัวใจ 
 
น้ำตา
Em 
พัง..ไ
F 
ด้..
 
ถ้าไ
Bb 
ผต้องเป็นแบบ
G 
นี้
C 
ฮัก.. 
 
 
G/B 
คนที่ฮักบ่
Am 
ได้
F 
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊
G 
กที
F 
คิด.. 
 
 
Em 
ฮอดไปหาบ่
Am 
ฮอด
F 
จอบ.. 
 
ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่
G 
ดปี
 
เกิดชาติ
C 
นี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
Em 
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊.
Am 
..
 
มี
G 
บ่คนแม่นกว่า
F 
นี้ 
 
กะคือ
Bb 
บ่ลองฮักผู้ใ
G 
หม่
 
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเ
C 
ฮาขี้ดื้อ..
INSTRU | C | Am | F | G |
 
จักสิจบแบบใ
C 
ด๋น้อ
Em 
ฮึ 
 
อยาก
Dm 
หนีอยากไกลอยากเ
F 
ว้น
 
คิดมาบาดใ
C 
ด๋ไปบ่
Em 
เป็น 
 
เป็น
Dm 
เวรกรรมหยังล่
G 
ะหือ
 
คงเ
F 
คยลักปลามา
Fm 
ปล่อย 
 
ชาติที่แ
G 
ล้วเฮาคงเคยขี้ดื้อ
 
คิดฮอด
Dm 
แฟนคนอื่นสุ
G 
มื้อ 
 
ชดใช้กรร
C 
มเก่า
 
กะมันบ่
Dm 
แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา 
 
ที่เ
F 
ฮ็ดให้น้ำตาไ
Em 
หล
 
แต่ความ
Dm 
ฮักแล่นตำหัวใจ 
 
น้ำตา
Em 
พัง..ไ
F 
ด้..
 
ถ้าไ
Bb 
ผต้องเป็นแบบ
G 
นี้
C 
ฮัก.. 
 
 
G/B 
คนที่ฮักบ่
Am 
ได้
F 
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊
G 
กที
F 
คิด.. 
 
 
Em 
ฮอดไปหาบ่
Am 
ฮอด
F 
จอบ.. 
 
ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่
G 
ดปี
 
เกิดชาติ
C 
นี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
Em 
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊.
Am 
..
 
มี
G 
บ่คนแม่นกว่า
F 
นี้ 
 
กะคือ
Bิb 
บ่ลองฮักผู้ใ
G 
หม่
 
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเ
C 
ฮาขี้ดื้อ..
C 
ฮัก.. 
 
 
G/B 
คนที่ฮักบ่
Am 
ได้
F 
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊
G 
กที
F 
คิด.. 
 
 
Em 
ฮอดไปหาบ่
Am 
ฮอด
F 
จอบ.. 
 
ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่
G 
ดปี
 
เกิดชาติ
C 
นี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
Em 
มักคนอื่นบ่เป็นซั่
Am 
นติ๊
 
มี
G 
บ่คนแม่นกว่า
F 
นี้ 
 
กะคือ
Bb 
บ่ลองฮักผู้ใ
G 
หม่
 
เป็นนำเฮาขี้ฮ้าย.. หรือเ
 
ฮาขี้ดื้อ..
OUTRO | C |

เหลือใจเจ้าของแฮงๆ ยามใด๋ที่คิดเห็นอ้าย
เคียดให้สายตาหลายๆ ที่มันหาอ้ายเจอ
ชาติก่อนจักเฮ็ดบุญแบบใด๋ ชาตินี้จึงได้มาเพ้อ
เผลอฮักคนที่ได้หาเจอ แต่ผิดเวลา

SEE ALSO  พักพิงในพระเจ้า [MKC karaoke] #มาร้องเพลงกันเถอะกับคาราโอเกะคริสเตียน | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับพักพิง ใน พระเจ้า เนื้อเพลงเพิ่งได้รับการอัปเดต

บ่แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา ที่เฮ็ดให้น้ำตาไหล
แต่ความฮักแล่นตำหัวใจ น้ำตาพังได้..
ถ้าไผต้องเป็นแบบนี้

ฮัก.. คนที่ฮักบ่ได้
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊กที
คิด.. ฮอดไปหาบ่ฮอด
จอบ.. ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่ดปี

เกิดชาตินี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊
มีบ่คนแม่นกว่านี้ กะคือบ่ลองฮักผู้ใหม่
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเฮาขี้ดื้อ..

SEE ALSO  คนไม่ดี - บุ๊ค ศุภกาญจน์ [OFFICIAL MV] | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขอโทษ บุ๊ค คอร์ดที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

( ดนตรี )

จักสิจบแบบใด๋น้อฮึ อยากหนีอยากไกลอยากเว้น
คิดมาบาดใด๋ไปบ่เป็น เป็นเวรกรรมหยังล่ะหือ
คงเคยลักปลามาปล่อย ชาติที่แล้วเฮาคงเคยขี้ดื้อ
คิดฮอดแฟนคนอื่นสุมื้อ ชดใช้กรรมเก่า

กะมันบ่แม่นแค่ฝุ่นเข้าตา ที่เฮ็ดให้น้ำตาไหล
แต่ความฮักแล่นตำหัวใจ น้ำตาพังได้..
ถ้าไผต้องเป็นแบบนี้

ฮัก.. คนที่ฮักบ่ได้
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊กที
คิด.. ฮอดไปหาบ่ฮอด
จอบ.. ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่ดปี

SEE ALSO  คอร์ดเพลง แอบแช่ง เปิดเกมส์ | Rauljaurena

เกิดชาตินี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊
มีบ่คนแม่นกว่านี้ กะคือิบ่ลองฮักผู้ใหม่
นี้เฮาขี้ฮ้าย หรือเฮาขี้ดื้อ..

ฮัก.. คนที่ฮักบ่ได้
เฮ็ด..ใจบ่แล้วจั๊กที
คิด.. ฮอดไปหาบ่ฮอด
จอบ.. ถ่ากอดแฟนเพิ่นเบิ่ดปี

เกิดชาตินี้สิได้ส่ำนี้ซั่นบ้อ
มักคนอื่นบ่เป็นซั่นติ๊
มีบ่คนแม่นกว่านี้ กะคือบ่ลองฮักผู้ใหม่
เป็นนำเฮาขี้ฮ้าย.. หรือเฮาขี้ดื้อ..

#คอรดเพลง #ฮกคนทฮกบได #ภาพวว #สรกลยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *