คอร์ดเพลง อย่าหายไปไหนนะ แป๊ก พันธ์ครุฑ x สมาย สุณิษา

INTRO | E | A | E | A |
 
อาจจะ
E 
มีทะเลาะกันบ้างในบางเ
G#m 
วลา
 
อาจมี
C#m 
เสียน้ำตาในวันที่น้อ
B 
ยใจ
 
แต่เธอจำไ
E 
ว้นะ และจงรับรู้ เธอ
G#m 
ฟังฉันไว้
 
ทั้ง
C#m 
หมดสี่ห้องหัวใจ 
 
เธอผู้เ
B 
ดียวเป็นเจ้าของ
 
อาจจะ
A 
มีทะเลาะ 
 
อาจจ
Am 
ะมีโกรธกัน
 
ในบา
G#m 
งวันฉันอาจ
C#m 
ดีไม่พอ
 
แต่
F#m 
ขอร้องเธอได้โป
A 
ดอย่าไปจาก
B 
ฉัน
 
อย่าเปลี่ยนไปไ
A 
หนได้ไหม
 
อยู่กับฉั
G#m 
นก่อน
 
อยู่ใ
C#m 
ห้ฉันบอกรั
F#m 
กเธอไป
 
B 
ลอดแบบนี้ได้ไ
E 
หม
 
อยู่เป็นที่
A 
รัก 
 
อยู่เป็นคนของ
G#m 
ใจ
 
อยู่กั
C#m 
บฉันไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
รักกับ
B 
ฉันไปนา
E 
นนานนะเธอ
INSTRU | A | G#m | F#m B | E |
 
บ่อยค
E 
รั้งที่ฉันทำตัวไม่ดี 
 
แต่
C#m 
เธอก็ยังคงอยู่
 
ขอบ
A 
คุณที่เธอยั
Am 
งรัก 
 
ยังเชื่อใจ
E 
ฉัน
 
ทุกค
E 
รั้งที่เรานั้นโกรธ 
 
ก็ยัง
C#m 
อภัยให้กัน
A 
ลิ้นกับฟันกระ
B 
ทบกัน 
 
ก็เข้าใจ
 
อาจจะ
A 
มีทะเลาะ 
 
อาจจ
Am 
ะมีโกรธกัน
 
ในบา
G#m 
งวันฉันอาจ
C#m 
ดีไม่พอ
 
แต่
F#m 
ขอร้องเธอได้โป
A 
ดอย่าไปจาก
B 
ฉัน
 
อย่าเปลี่ยนไปไ
A 
หนได้ไหม
 
อยู่กับฉั
G#m 
นก่อน
 
อยู่ใ
C#m 
ห้ฉันบอกรั
F#m 
กเธอไป
 
B 
ลอดแบบนี้ได้ไ
E 
หม
 
อยู่เป็นที่
A 
รัก 
 
อยู่เป็นคนของ
G#m 
ใจ
 
อยู่กั
C#m 
บฉันไปจนวัน
F#m 
ตาย
 
รักกับ
B 
ฉันไปนา
E 
นนานนะเธอ 
 
 
F# 
 
อย่าเปลี่ยนไ
B 
ปไหนได้ไ
C# 
หม
 
อยู่กับฉั
A#m 
นก่อน
 
อยู่ให้
D#m 
ฉันบอกรั
G#m 
กเธอไป
 
C# 
ลอดแบบนี้ได้ไ
F# 
หม
 
อยู่เป็นที่
B 
รัก 
 
 
C# 
อยู่เป็นคนขอ
A#m 
งใจ
 
อยู่กับ
D#m 
ฉันไปจนวั
G#m 
นตาย
 
รักกับ
C# 
ฉันไปนา
F# 
นนานนะเธอ 
 
 
B 
 
A#m 
 
อยู่กับ
D#m 
ฉันไปจนวั
G#m 
นตาย
 
รักกับ
C# 
ฉันไปนา
B 
นนานนะเธอ 
 
 
Bm 
 
F# 
 
F#maj7 

อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางเวลา
อาจมีเสียน้ำตาในวันที่น้อยใจ
แต่เธอจำไว้นะ และจงรับรู้ เธอฟังฉันไว้
ทั้งหมดสี่ห้องหัวใจ เธอผู้เดียวเป็นเจ้าของ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ไม่เห็นจันทร์ ซันนี่ | Rauljaurena

อาจจะมีทะเลาะ อาจจะมีโกรธกัน
ในบางวันฉันอาจดีไม่พอ
แต่ขอร้องเธอได้โปดอย่าไปจากฉัน

อย่าเปลี่ยนไปไหนได้ไหม
อยู่กับฉันก่อน
อยู่ให้ฉันบอกรักเธอไป
ตลอดแบบนี้ได้ไหม
อยู่เป็นที่รัก อยู่เป็นคนของใจ
อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

( ดนตรี )

บ่อยครั้งที่ฉันทำตัวไม่ดี แต่เธอก็ยังคงอยู่
ขอบคุณที่เธอยังรัก ยังเชื่อใจฉัน
ทุกครั้งที่เรานั้นโกรธ ก็ยังอภัยให้กัน
ลิ้นกับฟันกระทบกัน ก็เข้าใจ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง Welcome to my love มาณพ | Rauljaurena

อาจจะมีทะเลาะ อาจจะมีโกรธกัน
ในบางวันฉันอาจดีไม่พอ
แต่ขอร้องเธอได้โปดอย่าไปจากฉัน

อย่าเปลี่ยนไปไหนได้ไหม
อยู่กับฉันก่อน
อยู่ให้ฉันบอกรักเธอไป
ตลอดแบบนี้ได้ไหม
อยู่เป็นที่รัก อยู่เป็นคนของใจ
อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

อย่าเปลี่ยนไปไหนได้ไหม
อยู่กับฉันก่อน
อยู่ให้ฉันบอกรักเธอไป
ตลอดแบบนี้ได้ไหม
อยู่เป็นที่รัก อยู่เป็นคนของใจ
อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

SEE ALSO  Close To You- The Carpenters (ukulele cover) | Reneé Dominique | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับall the girl in town follow youเพิ่งได้รับการอัปเดต

อยู่กับฉันไปจนวันตาย
รักกับฉันไปนานนานนะเธอ

#คอรดเพลง #อยาหายไปไหนนะ #แปก #พนธครฑ #สมาย #สณษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *