คอร์ดเพลง ห่วงเสมอ วงกางเกง feat. รัสมี

INTRO | Am | C | Am |
 
ได้ข่าวเธอไปกั
C 
บเขา 
 
ได้ดีตามอา
Am 
รมณ์หมาย
 
ส่วนฉันยัง
Dm 
เดินเดียวดาย 
 
อยู่บนเส้นท
G 
างเดิมๆ
 
แต่ไม่มีเ
C 
ธออีกแล้ว
 
ตะวันไม่เคยเหนื่อ
C 
ยล้า 
 
ช่วยส่องนำทางคน
Am 
สัญจร
 
ส่วนฉันเหมือนคน
Dm 
ร่อนเร่ 
 
เดินตามหาหัวใ
G 
จตัวเอง
 
แต่เจอตอนที่เสี
C 
ยเธอไป
 
นั่งดูเปลือก
Am 
หอย 
 
ที่เราเคยเ
C 
ก็บมันด้วยกัน
 
ชายท
Am 
ะเลนั้น 
 
บัดนี้ไม่
C 
มีแล้ว
 
มันคงเป็น
Dm 
ภาพความทรงจำวันก่
F 
อน
 
ที่
G 
ฉันจะจำไว้จนวันต
C 
าย
 
เกลียวคลื่นไม่เคยเหนื่อ
C 
ยล้า
 
ซัดพาชายหาด
Am 
ขาวๆ
 
ส่วนฉันยังคงคิด
Dm 
ถึงเรื่องราว
 
ในวันที่สว
F 
ยงาม 
 
ของ
G 
ฉัน 
 
คือวันที่มีเ
C 
ธอ
 
เหม่อมองทะเลมัน
Am 
กว้าง 
 
ดูแล้วมันอ้
C 
างว้าง
 
เพราะไร้ซึ่งคนเคีย
Am 
งข้าง 
 
อย่างที่เค
C 
ยเป็น
 
แต่ฉันไม่เคยโก
G 
รธเธอ 
 
ยอมรับในโชคชะตา
 
ที่ฟ้ากำหน
Am 
ดมา
 
ขอเพียงเธอส
C 
บาย 
 
ส่วนฉันเป็นได้
Am 
ทุกอย่าง
 
ถึงจะแลกกับ
C 
น้ำตา 
 
แต่ฉันจะกลั้น
Am 
มันไว้
 
ขอให้เธอไ
G 
ปดี 
 
มีความสุขอย่างที่ตั้งใ
C 
 
ไม่ว่าเธออยู่
Am 
ไหน 
 
อยู่กับใ
C 
คร
 
จงจำไ
Am 
ว้ 
 
ห่วงเส
C 
มอ
 
ตราบใดที่
Dm 
ลมหายใจ 
 
ฉัน
Am 
ยังคงอยู่
G 
..
 
รักไม่จืดจ
C 
าง
INSTRU | Am | C | G |
INSTRU | C Em | F G | C Em | F G | C |
 
เหม่อมองทะเลมัน
Am 
กว้าง 
 
ดูแล้วมันอ้
C 
างว้าง
 
เพราะไร้ซึ่งคนเคีย
Am 
งข้าง 
 
อย่างที่เค
C 
ยเป็น
 
แต่ฉันไม่เคยโก
G 
รธเธอ 
 
ยอมรับในโชคชะตา
 
ที่ฟ้ากำหน
Am 
ดมา
 
ขอเพียงเธอส
C 
บาย 
 
ส่วนฉันเป็นได้
Am 
ทุกอย่าง
 
ถึงจะแลกกับ
C 
น้ำตา 
 
แต่ฉันจะกลั้น
Am 
มันไว้
 
ขอให้เธอไ
G 
ปดี 
 
มีความสุขอย่างที่ตั้งใ
C 
 
ไม่ว่าเธออยู่
Am 
ไหน 
 
อยู่กับใ
C 
คร
 
จงจำไ
Am 
ว้ 
 
ห่วงเส
C 
มอ
 
ตราบใดที่
Dm 
ลมหายใจ 
 
ฉัน
Am 
ยังคงอยู่
G 
..
 
รักไม่จืดจ
C 
าง
 
ไม่ว่าเธออยู่
Am 
ไหน 
 
อยู่กับใ
C 
คร
 
จงจำไ
Am 
ว้ 
 
ห่วงเส
C 
มอ
 
ตราบใดที่
Dm 
ลมหายใจ 
 
ฉัน
Am 
ยังคงอยู่
G 
..
 
รักไม่จืดจ
C 
าง

ได้ข่าวเธอไปกับเขา ได้ดีตามอารมณ์หมาย
ส่วนฉันยังเดินเดียวดาย อยู่บนเส้นทางเดิมๆ
แต่ไม่มีเธออีกแล้ว

SEE ALSO  (แปล) Last Christmas - Meghan Trainor [Lyrics, Thai Subtitle & คำอ่านไทย] | เนื้อหาแปล เพลง last christmasที่มีรายละเอียดมากที่สุด

ตะวันไม่เคยเหนื่อยล้า ช่วยส่องนำทางคนสัญจร
ส่วนฉันเหมือนคนร่อนเร่ เดินตามหาหัวใจตัวเอง
แต่เจอตอนที่เสียเธอไป

นั่งดูเปลือกหอย ที่เราเคยเก็บมันด้วยกัน
ชายทะเลนั้น บัดนี้ไม่มีแล้ว
มันคงเป็นภาพความทรงจำวันก่อน
ที่ฉันจะจำไว้จนวันตาย

เกลียวคลื่นไม่เคยเหนื่อยล้า
ซัดพาชายหาดขาวๆ
ส่วนฉันยังคงคิดถึงเรื่องราว
ในวันที่สวยงาม ของฉัน คือวันที่มีเธอ

SEE ALSO  เราและนาย : โลโซ #คอร์ดง่าย | เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรา และ นาย chordเพิ่งได้รับการอัปเดต

เหม่อมองทะเลมันกว้าง ดูแล้วมันอ้างว้าง
เพราะไร้ซึ่งคนเคียงข้าง อย่างที่เคยเป็น
แต่ฉันไม่เคยโกรธเธอ ยอมรับในโชคชะตา
ที่ฟ้ากำหนดมา

ขอเพียงเธอสบาย ส่วนฉันเป็นได้ทุกอย่าง
ถึงจะแลกกับน้ำตา แต่ฉันจะกลั้นมันไว้
ขอให้เธอไปดี มีความสุขอย่างที่ตั้งใจ

ไม่ว่าเธออยู่ไหน อยู่กับใคร
จงจำไว้ ห่วงเสมอ
ตราบใดที่ลมหายใจ ฉันยังคงอยู่..
รักไม่จืดจาง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง กลางใจ PORZAX | Rauljaurena

( ดนตรี )

เหม่อมองทะเลมันกว้าง ดูแล้วมันอ้างว้าง
เพราะไร้ซึ่งคนเคียงข้าง อย่างที่เคยเป็น
แต่ฉันไม่เคยโกรธเธอ ยอมรับในโชคชะตา
ที่ฟ้ากำหนดมา

ขอเพียงเธอสบาย ส่วนฉันเป็นได้ทุกอย่าง
ถึงจะแลกกับน้ำตา แต่ฉันจะกลั้นมันไว้
ขอให้เธอไปดี มีความสุขอย่างที่ตั้งใจ

ไม่ว่าเธออยู่ไหน อยู่กับใคร
จงจำไว้ ห่วงเสมอ
ตราบใดที่ลมหายใจ ฉันยังคงอยู่..
รักไม่จืดจาง

ไม่ว่าเธออยู่ไหน อยู่กับใคร
จงจำไว้ ห่วงเสมอ
ตราบใดที่ลมหายใจ ฉันยังคงอยู่..
รักไม่จืดจาง..

#คอรดเพลง #หวงเสมอ #วงกางเกง #feat #รสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *