คอร์ดเพลง หน้าบ่ตรงปก เจน วงนิยม

INTRO | Eb Bb | Eb Bb | Cm | F | F |
 
สิรับได้
Bb 
บ่น้ออ้
F 
าย
 
ถ้าฮู้ว่า
Eb 
รูปโปรไฟล์น้อ
Bb 
งตั๋ว
 
เมื่อพ้อความ
Gm 
จริง 
 
น้องก
F 
ลัว
 
ว่า
Eb 
อ้ายสิไปบ่
Bb 
หัน
F/A 
 
กะแค่อยาก
Gm 
งามคือเขาซื
F 
อๆดอก
 
บ่คิดสิห
Eb 
ลอกสิตั๋วผู้ไ
Bb 
ด๋ปานนั้น
 
นั่ง
Cm 
แต่งรูปไปวั
F 
นๆ 
 
อัพรูปโปร์ไ
Bb 
ฟล์
 
กะแค่ผู้
Gm 
สาวไทบ้
F 
าน
 
เฮ็ดง
Eb 
านตากแดดหน้า
Bb 
ดำ
 
บ่มี
F/A 
เงินไป
Gm 
ศัลยก
F 
รรม
 
เฮ็ด
Eb 
หน้าเฮ็ดนมคือ
Bb 
เขา
 
ถึงน้องสิ
Gm 
งามย้อนฟิลเ
F 
ตอร์
 
แต่ว่ากะจริ
Eb 
งใจเด้ออีนี่ขอเว้า
 
ถึงโตจ
Cm 
ริงสิแหล่ 
 
บ่
F 
งามคือเขา
 
แต่น้องจริ
Bb 
งใจ
 
ถึงหน้า
Eb 
น้องสิบ่ตรง
F 
ปก
 
แต่ยินดี
Dm 
ยกเบิดใจให้
Gm 
อ้าย
 
ถึงโตจ
Eb 
ริงบ่งามคือรูปโปรไ
F 
ฟล์
 
แต่ในหัว
Dm 
ใจน้องกะใสอ่อ
Gm 
งต่อง
 
บ่ไ
Eb 
ด้ผ่านมีดผ่านเ
F 
ขียง
 
น้องขอแค่เ
Dm 
พียงให้อ้ายฮัก
Gm 
น้อง
 
เด็ดอยู่เ
Cm 
ด้อขอรับรอง 
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย 
 
 
F 
 
บ่เจต
Bb 
นาสิตั๋วผู้
F 
ได๋
 
บ่
Eb 
กล้าเว้าให้ไผ๋ม
Bb 
าฮัก
 
ฮู้โตเจ้า
Gm 
ของว่าผู้ฮ้าย
F 
คัก
 
จนบ่
Eb 
กล้าสิฮักผู้
Bb 
ได๋
 
โช
Gm 
คดียังมีฟิลเ
F 
ตอร์
 
ซอยไ
Eb 
ด้อยู่เด้อพอไ
Bb 
ด้มั่นใจ
 
นั่ง
Cm 
แต่งรูปไปยิ้มไ
F 
ปตั๋วใจเจ้า
Bb 
ของ
INSTRU | Gm F | Eb Bb F/A | Gm F | Eb Bb |
INSTRU | Gm F | Eb Bb | Cm | F | F |
 
กะแค่ผู้
Gm 
สาวไทบ้
F 
าน
 
เฮ็ดง
Eb 
านตากแดดหน้า
Bb 
ดำ
 
บ่มี
F/A 
เงินไป
Gm 
ศัลยก
F 
รรม
 
เฮ็ด
Eb 
หน้าเฮ็ดนมคือ
Bb 
เขา
 
ถึงน้องสิ
Gm 
งามย้อนฟิลเ
F 
ตอร์
 
แต่ว่ากะจริ
Eb 
งใจเด้ออีนี่ขอเว้า
 
ถึงโตจ
Cm 
ริงสิแหล่ 
 
บ่
F 
งามคือเขา
 
แต่น้องจริ
Bb 
งใจ
 
ถึงหน้า
Eb 
น้องสิบ่ตรง
F 
ปก
 
แต่ยินดี
Dm 
ยกเบิดใจให้
Gm 
อ้าย
 
ถึงโตจ
Eb 
ริงบ่งามคือรูปโปรไ
F 
ฟล์
 
แต่ในหัว
Dm 
ใจน้องกะใสอ่อ
Gm 
งต่อง
 
บ่ไ
Eb 
ด้ผ่านมีดผ่านเ
F 
ขียง
 
น้องขอแค่เ
Dm 
พียงให้อ้ายฮัก
Gm 
น้อง
 
เด็ดอยู่เ
Cm 
ด้อขอรับรอง 
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย
 
ถึงหน้า
Eb 
น้องสิบ่ตรง
F 
ปก
 
แต่ยินดี
Dm 
ยกเบิดใจให้
Gm 
อ้าย
 
ถึงโตจ
Eb 
ริงบ่งามคือรูปโปรไ
F 
ฟล์
 
แต่ในหัว
Dm 
ใจน้องกะใสอ่อ
Gm 
งต่อง
 
บ่ไ
Eb 
ด้ผ่านมีดผ่านเ
F 
ขียง
 
น้องขอแค่เ
Dm 
พียงให้อ้ายฮัก
Gm 
น้อง
 
เด็ดอยู่เ
Cm 
ด้อขอรับรอง 
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย
 
เด็ดอยู่เ
Ab 
ด้อขอรับร
F 
อง..
 
ของดีเด้
Bb 
ออ้าย 
 
 
Cm 
 
F 
 
Bb 

สิรับได้บ่น้ออ้าย
ถ้าฮู้ว่ารูปโปรไฟล์น้องตั๋ว
เมื่อพ้อความจริง น้องกลัว
ว่าอ้ายสิไปบ่หัน
กะแค่อยากงามคือเขาซือๆดอก
บ่คิดสิหลอกสิตั๋วผู้ได๋ปานนั้น
นั่งแต่งรูปไปวันๆ อัพรูปโปร์ไฟล์

SEE ALSO  Newery - หลงรัก (Official Audio) | เพลง หลงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่สมบูรณ์ที่สุด

กะแค่ผู้สาวไทบ้าน
เฮ็ดงานตากแดดหน้าดำ
บ่มีเงินไปศัลยกรรม
เฮ็ดหน้าเฮ็ดนมคือเขา
ถึงน้องสิงามย้อนฟิลเตอร์
แต่ว่ากะจริงใจเด้ออีนี่ขอเว้า
ถึงโตจริงสิแหล่ บ่งามคือเขา
แต่น้องจริงใจ

ถึงหน้าน้องสิบ่ตรงปก
แต่ยินดียกเบิดใจให้อ้าย
ถึงโตจริงบ่งามคือรูปโปรไฟล์
แต่ในหัวใจน้องกะใสอ่องต่อง
บ่ได้ผ่านมีดผ่านเขียง
น้องขอแค่เพียงให้อ้ายฮักน้อง
เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง ของดีเด้ออ้าย

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เครื่องจักร – No Stylist X เก่ง ธชย | Rauljaurena

บ่เจตนาสิตั๋วผู้ได๋
บ่กล้าเว้าให้ไผ๋มาฮัก
ฮู้โตเจ้าของว่าผู้ฮ้ายคัก
จนบ่กล้าสิฮักผู้ได๋
โชคดียังมีฟิลเตอร์
ซอยได้อยู่เด้อพอได้มั่นใจ
นั่งแต่งรูปไปยิ้มไปตั๋วใจเจ้าของ

( ดนตรี )

กะแค่ผู้สาวไทบ้าน
เฮ็ดงานตากแดดหน้าดำ
บ่มีเงินไปศัลยกรรม
เฮ็ดหน้าเฮ็ดนมคือเขา
ถึงน้องสิงามย้อนฟิลเตอร์
แต่ว่ากะจริงใจเด้ออีนี่ขอเว้า
ถึงโตจริงสิแหล่ บ่งามคือเขา
แต่น้องจริงใจ

SEE ALSO  🎸คอร์ดเพลง🎸ทิ้งไว้ในใจ - Big Ass | คลอ ต เพลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องล่าสุด

ถึงหน้าน้องสิบ่ตรงปก
แต่ยินดียกเบิดใจให้อ้าย
ถึงโตจริงบ่งามคือรูปโปรไฟล์
แต่ในหัวใจน้องกะใสอ่องต่อง
บ่ได้ผ่านมีดผ่านเขียง
น้องขอแค่เพียงให้อ้ายฮักน้อง
เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง ของดีเด้ออ้าย

ถึงหน้าน้องสิบ่ตรงปก
แต่ยินดียกเบิดใจให้อ้าย
ถึงโตจริงบ่งามคือรูปโปรไฟล์
แต่ในหัวใจน้องกะใสอ่องต่อง
บ่ได้ผ่านมีดผ่านเขียง
น้องขอแค่เพียงให้อ้ายฮักน้อง
เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง ของดีเด้ออ้าย

เด็ดอยู่เด้อขอรับรอง..
ของดีเด้ออ้าย

#คอรดเพลง #หนาบตรงปก #เจน #วงนยม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *