คอร์ดเพลง หนาวนี้ขอมีเธอ Liltan (ลิล ตาล)

Tune to Eb
INTRO | D | A | Bm | G | ( 2 Times )
 
ขอวอนให้ลมห
D 
นาวช่วยพัดไปบอกเธอที
 
ว่าคนที่อยู่ทาง
A 
นั้น 
 
จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
 
เฝ้ารอมาเนิ่น
Bm 
นาน 
 
แรมปีจะเจอกันซักที
 
หัวใจฉันอ่อน
G 
แอ ขอแค่ได้กอดเธอคนดี
 
ก็ภาวนาขอให้ได้เ
D 
จอ เธอตรงที่เดิม
 
ที่ที่คุ้นเ
A 
คยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
 
ลมหนาวที่พัดกระทบ
Bm 
กาย 
 
ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
 
และหนาวครั้งนี้คงแสนน
G 
าน
 
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น.. ขอแค่มีเธอ  
 
D 
  ลมที่พัดมา 
 
พัดจากแดนใด
A 
  หัวใจคำนึง 
 
นึกถึงเรื่องเรา
Bm 
  ภาพของวันเก่าๆ 
 
ยังคอยย้ำเตือน
G 
  เสมือนมีเธอคอยบอก ว่ารักเราอยู่ตลอด
D 
  ฉันก็ได้แต่นับ วันเวลา
A 
  ถึงแม้จะผ่านพ้น ยังมั่นในสัญญา
Bm 
  ฝากลมหนาวไปบอกเธอ 
 
ว่าคิดถึงเธออยากกอดจัง
G 
  ถาพฉันยืนอยู่ข้างหลัง 
 
สองแขนของฉันโอบกอดเธอ
D 
  ถ้าหนาวกาย ฉันว่าไม่เท่าไหร่
A 
  แต่ถ้าหนาวใจ 
 
แค่เธอบรรเทานะหวานใจ
Bm 
  ถึงสองเราจะห่างไกล 
 
แต่ฉันว่าคงไม่เกินใจ
G 
  เชื่อมั่นด้วยหัวใจ และรักของเราไม่เสื่อมคลาย
D 
  หน้าหนาวนี้ 
 
ขอแค่มีเธอ
A 
  ขอกอดเธอที 
 
ให้หายคิดถึงเลย
Bm 
  นานวันไม่เจอ 
 
ยังรักเธอเหมือนเดิม
G 
  ไม่อยากให้เธอไกลเพราะฉันทำได้แค่ฝันละเมอ
 
ขอวอนให้ลมห
D 
นาวช่วยพัดไปบอกเธอที
 
ว่าคนที่อยู่ทาง
A 
นั้น 
 
จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
 
เฝ้ารอมาเนิ่น
Bm 
นาน 
 
แรมปีจะเจอกันซักที
 
หัวใจฉันอ่อน
G 
แอ ขอแค่ได้กอดเธอคนดี
 
ก็ภาวนาขอให้ได้เ
D 
จอ เธอตรงที่เดิม
 
ที่ที่คุ้นเ
A 
คยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
 
ลมหนาวที่พัดกระทบ
Bm 
กาย 
 
ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
 
และหนาวครั้งนี้คงแสนน
G 
าน
 
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น ขอแค่มีเธอ  
 
D 
  เธออยู่ตรงนั้นและเธอเป็นอย่างไรบ้าง
A 
  เธอคิดถึงฉัน 
 
บ้างไหมในยามว่าง
Bm 
  อยากถามเธอ 
 
ตอนไม่มีฉันอยู่เคียงข้าง
G 
  เป็นเหมือนฉันหรือปล่าว 
 
หนาวหัวใจไหมเธอ
D 
ก็อยากให้เธอได้รับรู้
 
ว่าใจของฉันดวงเ
A 
ดียวมันมีแค่เธอ Only you
 
จะพูดว่ารักทุ
Bm 
กวัน ให้เธอเชื่อใจนะ my boo
 
ฤดูกาลที่จะเปลี่ย
G 
นไป แต่ใจมันคงไม่เสื่อมคลาย
 
จะรอแค่เ
D 
ธอ ที่โอบกอด ผ่านลมหนาว
 
เวลาบอกให้ฉัน
A 
รอ 
 
ที่เดิมยังคอยอยู่เชิงเขา
 
ทุกวินาทีมี
Bm 
เธอ และภายในใจไม่เหี่ยวเฉา
 
รอวันที่เธอได้กลั
G 
บ..มา 
 
วอนเฆมเเละหมอกช่วยเป็นพยาน
D 
  หน้าหนาวนี้ 
 
ขอแค่มีเธอ
A 
  ขอกอดเธอที 
 
ให้หายคิดถึงเลย
Bm 
  นานวันไม่เจอ 
 
ยังรักเธอเหมือนเดิม
G 
  ไม่อยากให้เธอไกลเพราะฉันทำได้แค่ฝันละเมอ
 
ขอวอนให้ลมห
D 
นาวช่วยพัดไปบอกเธอที
 
ว่าคนที่อยู่ทาง
A 
นั้น 
 
จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
 
เฝ้ารอมาเนิ่น
Bm 
นาน 
 
แรมปีจะเจอกันซักที
 
หัวใจฉันอ่อน
G 
แอ ขอแค่ได้กอดเธอคนดี
 
ก็ภาวนาขอให้ได้เ
D 
จอ เธอตรงที่เดิม
 
ที่ที่คุ้นเ
A 
คยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
 
ลมหนาวที่พัดกระทบ
Bm 
กาย 
 
ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
 
และหนาวครั้งนี้คงแสนน
G 
าน
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น
 
ขอวอนให้ลมห
D 
นาวช่วยพัดไปบอกเธอที
 
ว่าคนที่อยู่ทาง
A 
นั้น 
 
จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
 
เฝ้ารอมาเนิ่น
Bm 
นาน 
 
แรมปีจะเจอกันซักที
 
หัวใจฉันอ่อน
G 
แอ ขอแค่ได้กอดเธอคนดี
 
ก็ภาวนาขอให้ได้เ
D 
จอ เธอตรงที่เดิม
 
ที่ที่คุ้นเ
A 
คยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
 
ลมหนาวที่พัดกระทบ
Bm 
กาย 
 
ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
 
และหนาวครั้งนี้คงแสนน
G 
าน
 
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น ขอแค่มีเธอ..  
 

ขอวอนให้ลมหนาวช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าคนที่อยู่ทางนั้น จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
เฝ้ารอมาเนิ่นนาน แรมปีจะเจอกันซักที
หัวใจฉันอ่อนแอขอแค่ได้กอดเธอคนดี

SEE ALSO  คอร์ดเพลง รู้สึกช้า เปิดเกมส์ | Rauljaurena

ก็ภาวนาขอให้ได้เจอเธอตรงที่เดิม
ที่ที่คุ้นเคยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
ลมหนาวที่พัดกระทบกาย ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
และหนาวครั้งนี้คงแสนนาน
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น.. ขอแค่มีเธอ

ลมที่พัดมา พัดจากแดนใด
หัวใจคำนึง นึกถึงเรื่องเรา
ภาพของวันเก่าๆ ยังคอยย้ำเตือน
เสมือนมีเธอคอยบอกว่ารักเราอยู่ตลอด

ฉันก็ได้แต่นับวันเวลา
ถึงแม้จะผ่านพ้นยังมั่นในสัญญา
ฝากลมหนาวไปบอกเธอ ว่าคิดถึงเธออยากกอดจัง
ถาพฉันยืนอยู่ข้างหลัง สองแขนของฉันโอบกอดเธอ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ไลลืม เบียร์ พร้อมพงษ์ | Rauljaurena

ถ้าหนาวกายฉันว่าไม่เท่าไหร่
แต่ถ้าหนาวใจ แค่เธอบรรเทานะหวานใจ
ถึงสองเราจะห่างไกล แต่ฉันว่าคงไม่เกินใจ
เชื่อมั่นด้วยหัวใจและรักของเราไม่เสื่อมคลาย

หน้าหนาวนี้ ขอแค่มีเธอ
ขอกอดเธอที ให้หายคิดถึงเลย
นานวันไม่เจอ ยังรักเธอเหมือนเดิม
ไม่อยากให้เธอไกลเพราะฉันทำได้แค่ฝันละเมอ

ขอวอนให้ลมหนาวช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าคนที่อยู่ทางนั้น จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
เฝ้ารอมาเนิ่นนาน แรมปีจะเจอกันซักที
หัวใจฉันอ่อนแอขอแค่ได้กอดเธอคนดี

SEE ALSO  กลัวคำอวยพร - แดง จิตกร | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับคำ อวยพร เพลงที่แม่นยำที่สุด

ก็ภาวนาขอให้ได้เจอเธอตรงที่เดิม
ที่ที่คุ้นเคยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
ลมหนาวที่พัดกระทบกาย ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
และหนาวครั้งนี้คงแสนนาน
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น ขอแค่มีเธอ

เธออยู่ตรงนั้นและเธอเป็นอย่างไรบ้าง
เธอคิดถึงฉัน บ้างไหมในยามว่าง
อยากถามเธอ ตอนไม่มีฉันอยู่เคียงข้าง
เป็นเหมือนฉันหรือปล่าว หนาวหัวใจไหมเธอ

ก็อยากให้เธอได้รับรู้
ว่าใจของฉันดวงเดียวมันมีแค่เธอ Only you
จะพูดว่ารักทุกวัน ให้เธอเชื่อใจนะ my boo
ฤดูกาลที่จะเปลี่ยนไปแต่ใจมันคงไม่เสื่อมคลาย

จะรอแค่เธอ ที่โอบกอด ผ่านลมหนาว
เวลาบอกให้ฉันรอ ที่เดิมยังคอยอยู่เชิงเขา
ทุกวินาทีมีเธอ และภายในใจไม่เหี่ยวเฉา
รอวันที่เธอได้กลับ..มา วอนเฆมเเละหมอกช่วยเป็นพยาน

หน้าหนาวนี้ ขอแค่มีเธอ
ขอกอดเธอที ให้หายคิดถึงเลย
นานวันไม่เจอ ยังรักเธอเหมือนเดิม
ไม่อยากให้เธอไกลเพราะฉันทำได้แค่ฝันละเมอ

ขอวอนให้ลมหนาวช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าคนที่อยู่ทางนั้น จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
เฝ้ารอมาเนิ่นนาน แรมปีจะเจอกันซักที
หัวใจฉันอ่อนแอขอแค่ได้กอดเธอคนดี

ก็ภาวนาขอให้ได้เจอเธอตรงที่เดิม
ที่ที่คุ้นเคยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
ลมหนาวที่พัดกระทบกาย ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
และหนาวครั้งนี้คงแสนนาน
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น

ขอวอนให้ลมหนาวช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าคนที่อยู่ทางนั้น จะหนาวเหมือนกันไหมตอนนี้
เฝ้ารอมาเนิ่นนาน แรมปีจะเจอกันซักที
หัวใจฉันอ่อนแอขอแค่ได้กอดเธอคนดี

ก็ภาวนาขอให้ได้เจอเธอตรงที่เดิม
ที่ที่คุ้นเคยอ้อมแขนของฉันโอบกอดเธอ
ลมหนาวที่พัดกระทบกาย ทำไมถึงหนาวในหัวใจ
และหนาวครั้งนี้คงแสนนาน
จะหนาวเท่าไหร่ฉันก็ไม่หวั่น ขอแค่มีเธอ..

#คอรดเพลง #หนาวนขอมเธอ #Liltan #ลล #ตาล

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *