คอร์ดเพลง หนักเติบอยู่ ตรี ชัยณรงค์, เบียร์ พร้อมพงษ์

INTRO | D Bm | G A | ( 2 Times )
 
บักเ
D 
สี่ยวเอย 
 
กู
Bm 
เป็นอีหยัง
 
คือจังมา
G 
นั่งเว้ากับเดือนด
D 
าว
 
มา
Bm 
ลำพร่ำเพ้อ 
 
คึด
F#m 
ฮอดแต่เขา
 
ผู้สาวเ
G 
ก่าคนถิ่ม
A 
กูไป
 
บักเ
D 
สี่ยวเอย 
 
กู
Bm 
คือจังเหงา
 
เห็นแต่หน้าเ
G 
ขาลอยอยู่เต็ม
A 
ฟ้า
 
กูเ
D 
มาเหล้า 
 
ฮึ
Bm 
เป็นผีบ้า
 
หรือว่า
G 
กูกำลังฝันไป
A 
วะ 
 
ส่อยปลุกกูแนห
D 
มอ
 
มึง
Em 
ฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
 
ผู้
F#m 
หญิงบ่ได้มีผู้เดียว 
 
บนโล
Em 
กใบนี้
 
คั่นว่า
F#m 
เขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเข
Em 
า..อีหลี
 
เขาคงสิก
G 
ลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
 
มึงคือ
A 
บ่เข้าใจน้อหมู่
 
หนักเติบ
D 
อยู่สะมงสมอง 
 
ตั้งแต่
A/C# 
ถืกผู้สาวหย่อง
 
ความ
Bm 
ฮักเฮาจนว่าหมุ่นจน
F#m 
ว่ามี
 
หมุ่นพอป
G 
านขี้ผง 
 
ผู้ลัง
F#m 
คนจังกู 
 
อยู่ดี
Em 
ดีกะเลยโง่ปานค
A 
วาย
 
ส่ง
G 
ผลให้ลืมเขาบ่ได้ 
 
กะจั๊กว่าเป็นอีห
A 
ยัง..
 
คั่นบ่ได้
G 
มากินเหล้า 
 
คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
 
กะคิดว่า
F#m 
แต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
 
ตั้งแต่ง
G 
านบุญแอว 
 
เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
 
มันยัง
A 
บ่ชัดเจนติหมอ..
 
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ด
D 
นแล้ว 
 
กูว่ามึงหนักเติ
A 
บอยู่
 
หนักเติบ
D 
อยู่สะมงสมอง 
 
ตั้งแต่
A/C# 
ถืกผู้สาวหย่อง
 
ความ
Bm 
ฮักเฮาจนว่าหมุ่นจน
F#m 
ว่ามี
 
หมุ่นพอป
G 
านขี้ผง 
 
ผู้ลัง
F#m 
คนจังกู 
 
อยู่ดี
Em 
ดีกะเลยโง่ปานค
A 
วาย
 
ส่ง
G 
ผลให้ลืมเขาบ่ได้ 
 
กะจั๊กว่าเป็นอีห
A 
ยัง..
INSTRU | G | F#m | G | A | A |
 
มึง
Em 
ฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
 
ผู้
F#m 
หญิงบ่ได้มีผู้เดียว 
 
บนโล
Em 
กใบนี้
 
คั่นว่า
F#m 
เขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเข
Em 
า..อีหลี
 
เขาคงสิก
G 
ลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
 
มึงคือ
A 
บ่เข้าใจน้อหมู่
 
หนักเติบ
D 
อยู่สะมงสมอง 
 
ตั้งแต่
A/C# 
ถืกผู้สาวหย่อง 
 
 
Bm 
โฮ…
F#m 
 
หมุ่นพอป
G 
านขี้ผง 
 
ผู้ลัง
F#m 
คนจังกู 
 
อยู่ดี
Em 
ดีกะเลยโง่ปานค
A 
วาย
 
ส่ง
G 
ผลให้ลืมเขาบ่ได้ 
 
กะจั๊กว่าเป็นอีห
A 
ยัง..
 
คั่นบ่ได้
G 
มากินเหล้า 
 
คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
 
กะคิดว่า
F#m 
แต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
 
ตั้งแต่ง
G 
านบุญแอว 
 
เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
 
มันยัง
A 
บ่ชัดเจนติหมอ
 
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ด
D 
นแล้ว 
 
กูว่ามึงหนักเติ
A 
บอยู่..
 
กูว่ามึงหนักเติบอยู่..
 
OUTRO | D | Bm | G F#m | Em A | G |

บักเสี่ยวเอย กูเป็นอีหยัง
คือจังมานั่งเว้ากับเดือนดาว
มาลำพร่ำเพ้อ คึดฮอดแต่เขา
ผู้สาวเก่าคนถิ่มกูไป

SEE ALSO  คอร์ดเพลง คนที่ใช่(ไม่ต้องพยายาม) – วงกงหรา | Rauljaurena

บักเสี่ยวเอย กูคือจังเหงา
เห็นแต่หน้าเขาลอยอยู่เต็มฟ้า
กูเมาเหล้า ฮึเป็นผีบ้า
หรือว่ากูกำลังฝันไปวะ ส่อยปลุกกูแนหมอ

มึงฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
ผู้หญิงบ่ได้มีผู้เดียว บนโลกใบนี้
คั่นว่าเขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเขา..อีหลี
เขาคงสิกลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
มึงคือบ่เข้าใจน้อหมู่

หนักเติบอยู่สะมงสมอง ตั้งแต่ถืกผู้สาวหย่อง
ความฮักเฮาจนว่าหมุ่นจนว่ามี
หมุ่นพอปานขี้ผง ผู้ลังคนจังกู อยู่ดีดีกะเลยโง่ปานควาย
ส่งผลให้ลืมเขาบ่ได้ กะจั๊กว่าเป็นอีหยัง..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ใจสั่งมาหรือว่าเขาทิ้ง – จินตหรา พูนลาภ ft. ยูกิ เพ็ญผกา | Rauljaurena

คั่นบ่ได้มากินเหล้า คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
กะคิดว่าแต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
ตั้งแต่งานบุญแอว เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
มันยังบ่ชัดเจนติหมอ..
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ดนแล้ว กูว่ามึงหนักเติบอยู่

หนักเติบอยู่สะมงสมอง ตั้งแต่ถืกผู้สาวหย่อง
ความฮักเฮาจนว่าหมุ่นจนว่ามี
หมุ่นพอปานขี้ผง ผู้ลังคนจังกู อยู่ดีดีกะเลยโง่ปานควาย
ส่งผลให้ลืมเขาบ่ได้ กะจั๊กว่าเป็นอีหยัง..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง หลืบหินใต้แสงดาว – แซ็ค ชุมแพ | Rauljaurena

( ดนตรี )

มึงฟ้าวตัดใจไปโลดเสี่ยว
ผู้หญิงบ่ได้มีผู้เดียว บนโลกใบนี้
คั่นว่าเขายังฮักมึงคือจังมึงฮักเขา..อีหลี
เขาคงสิกลับมาคืนดีแต่ดนแต่นานแล้ว
มึงคือบ่เข้าใจน้อหมู่

หนักเติบอยู่สะมงสมอง ตั้งแต่ถืกผู้สาวหย่อง โฮ…
หมุ่นพอปานขี้ผง ผู้ลังคนจังกู อยู่ดีดีกะเลยโง่ปานควาย
ส่งผลให้ลืมเขาบ่ได้ กะจั๊กว่าเป็นอีหยัง..

คั่นบ่ได้มากินเหล้า คั่นบ่ได้ฟังมึงเว้า
กะคิดว่าแต่มึงลืมเขาไปดนแล้ว
ตั้งแต่งานบุญแอว เสียงโฮแซวเอิ้นขวัญ
มันยังบ่ชัดเจนติหมอ
ว่าเขาเซาฮักมึงแต่ดนแล้ว กูว่ามึงหนักเติบอยู่..
กูว่ามึงหนักเติบอยู่..

#คอรดเพลง #หนกเตบอย #ตร #ชยณรงค #เบยร #พรอมพงษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *