คอร์ดเพลง สรน.สาระแน เบบี้มายด์

 
ไซรไม่อยู่ให้บ
C 
าย
 
แค่ชอบไป
G/B 
สาระแนเรื่อง
Am 
เพื่อน
 
ตัวเองกะห
G 
นัก 
 
อุตส่าห์ไปเ
F 
ตือน
 
ชีวิตใ
G 
ครก็ชีวิต
C 
มัน
G 
INSTRU | C G | Am G | F G | C G |
C 
  ในวันที่
G/B 
ฉันไม่มีอะไร
Am 
  ก็ยังมีเ
G 
ธออยู่เคียงข้างกาย
F 
  เรา
G 
อยู่ด้วยกันสอ
C 
งคน
G 
C 
  แต่มีคนยุแ
G 
ยงตะแคงรั่ว
Am 
  ทำให้เธอนั้นก
G 
ลัวว่าเราไป
F 
กันไม่ได้
G 
  แล้วไซรสั
C 
กที
 
เรื่องของเ
F 
พื่อนมันแหลงกันจัง
 
ไม่รู้ว่าไ
G 
ซรไม่หอนคิด
 
ว่าชี
Em 
วิตของใครสักคน 
 
จะต้องมา
Am 
เจ็บอยู่พันนี้
 
แหลงกัน
F 
จังว่าอยู่กับมัน 
 
มันหาหม้ายไหรดี
 
คันอยู่
Dm 
พันนี้ ไม่หายสักทีเว้อ  
G 
ทำถ้าวไหรสักที
 
ไซรไม่อยู่ให้บ
C 
าย
 
แค่ชอบไป
G/B 
สาระแนเรื่อง
Am 
เพื่อน
 
ตัวเองกะห
G 
นัก 
 
อุตส่าห์ไปเ
F 
ตือน
 
ชีวิตใ
G 
ครก็ชีวิต
C 
มัน
G 
 
พอมีเห็นห
F 
น้า 
 
พอหม้ายหายเก
G 
ลี้ยง
 
ชาติหัวเ
Em 
กียงไอ้ไหรพัน
Am 
นั้น
G 
 
อยู่ให้บ
F 
ายถ้าไม่อยากแขบไปขึ้น
Dm 
หวัน
G 
 
อย่า สรน. เรื่องเ
C 
พื่อน
G 
C 
  แต่มีคนยุแ
G 
ยงตะแคงรั่ว
Am 
  ทำให้เธอนั้นก
G 
ลัวว่าเราไป
F 
กันไม่ได้
G 
  แล้วไซรสั
C 
กที
 
เรื่องของเ
F 
พื่อนมันแหลงกันจัง
 
ไม่รู้ว่าไ
G 
ซรไม่หอนคิด
 
ว่าชี
Em 
วิตของใครสักคน 
 
จะต้องมา
Am 
เจ็บอยู่พันนี้
 
แหลงกัน
F 
จังว่าอยู่กับมัน 
 
มันหาหม้ายไหรดี
 
คันอยู่
Dm 
พันนี้ ไม่หายสักทีเว้อ  
G 
ทำถ้าวไหรสักที
 
ไซรไม่อยู่ให้บ
C 
าย
 
แค่ชอบไป
G/B 
สาระแนเรื่อง
Am 
เพื่อน
 
ตัวเองกะห
G 
นัก 
 
อุตส่าห์ไปเ
F 
ตือน
 
ชีวิตใ
G 
ครก็ชีวิต
C 
มัน
G 
 
พอมีเห็นห
F 
น้า 
 
พอหม้ายหายเก
G 
ลี้ยง
 
ชาติหัวเ
Em 
กียงไอ้ไหรพัน
Am 
นั้น
G 
 
อยู่ให้บ
F 
ายถ้าไม่อยากแขบไปขึ้น
Dm 
หวัน
G 
 
อย่า สรน. เรื่องเพื่อน
 
INSTRU | C G | Am G | F G | C G |
INSTRU | F G | Em Am G | F Dm | G |
 
เรื่องของเ
F 
พื่อนมันแหลงกันจัง
 
ไม่รู้ว่าไ
G 
ซรไม่หอนคิด
 
ว่าชี
Em 
วิตของใครสักคน 
 
จะต้องมา
Am 
เจ็บอยู่พันนี้
 
แหลงกัน
F 
จังว่าอยู่กับมัน 
 
มันหาหม้ายไหรดี
 
คันอยู่
Dm 
พันนี้ ไม่หายสักทีเว้อ  
G 
ทำถ้าวไหรสักที
 
ไซรไม่อยู่ให้บ
C 
าย
 
แค่ชอบไป
G/B 
สาระแนเรื่อง
Am 
เพื่อน
 
ตัวเองกะห
G 
นัก 
 
อุตส่าห์ไปเ
F 
ตือน
 
ชีวิตใ
G 
ครก็ชีวิต
C 
มัน
G 
 
พอมีเห็นห
F 
น้า 
 
พอหม้ายหายเก
G 
ลี้ยง
 
ชาติหัวเ
Em 
กียงไอ้ไหรพัน
Am 
นั้น
G 
 
อยู่ให้บ
F 
ายถ้าไม่อยากแขบไปขึ้น
Dm 
หวัน
G 
 
อย่า สรน. เรื่องเ
F 
พื่อน
Dm 
G 
 
ทำถ้าวไหรสักที ไซรไม่อยู่ให้บ
C 
าย

ไซรไม่อยู่ให้บาย
แค่ชอบไปสาระแนเรื่องเพื่อน
ตัวเองกะหนัก อุตส่าห์ไปเตือน
ชีวิตใครก็ชีวิตมัน

SEE ALSO  แปลเพลง Love Again - Dua Lipa (Thaisub ความหมาย ซับไทย) | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับแปล เพลง love againที่แม่นยำที่สุด

( ดนตรี )

ในวันที่ฉันไม่มีอะไร
ก็ยังมีเธออยู่เคียงข้างกาย
เราอยู่ด้วยกันสองคน

แต่มีคนยุแยงตะแคงรั่ว
ทำให้เธอนั้นกลัวว่าเราไปกันไม่ได้
แล้วไซรสักที

เรื่องของเพื่อนมันแหลงกันจัง
ไม่รู้ว่าไซรไม่หอนคิด
ว่าชีวิตของใครสักคนจะต้องมาเจ็บอยู่พันนี้
แหลงกันจังว่าอยู่กับมัน มันหาหม้ายไหรดี
คันอยู่พันนี้ ไม่หายสักทีเว้อ ทำถ้าวไหรสักที

SEE ALSO  Ed Sheeran - I Will Remember You (Official Audio) | สรุปข้อมูลdive ed sheeran แปลล่าสุด

ไซรไม่อยู่ให้บาย
แค่ชอบไปสาระแนเรื่องเพื่อน
ตัวเองกะหนัก อุตส่าห์ไปเตือน
ชีวิตใครก็ชีวิตมัน
พอมีเห็นหน้า พอหม้ายหายเกลี้ยง
ชาติหัวเกียงไอ้ไหรพันนั้น
อยู่ให้บายถ้าไม่อยากแขบไปขึ้นหวัน
อย่า สรน. เรื่องเพื่อน

แต่มีคนยุแยงตะแคงรั่ว
ทำให้เธอนั้นกลัวว่าเราไปกันไม่ได้
แล้วไซรสักที

SEE ALSO  เพลง เสมอ - ฟิล์ม | I Can See Your Voice -TH | เนื้อหาล่าสุดเกี่ยวกับเสมอ

เรื่องของเพื่อนมันแหลงกันจัง
ไม่รู้ว่าไซรไม่หอนคิด
ว่าชีวิตของใครสักคนจะต้องมาเจ็บอยู่พันนี้
แหลงกันจังว่าอยู่กับมัน มันหาหม้ายไหรดี
คันอยู่พันนี้ ไม่หายสักทีเว้อ ทำถ้าวไหรสักที

ไซรไม่อยู่ให้บาย
แค่ชอบไปสาระแนเรื่องเพื่อน
ตัวเองกะหนัก อุตส่าห์ไปเตือน
ชีวิตใครก็ชีวิตมัน
พอมีเห็นหน้า พอหม้ายหายเกลี้ยง
ชาติหัวเกียงไอ้ไหรพันนั้น
อยู่ให้บายถ้าไม่อยากแขบไปขึ้นหวัน
อย่า สรน. เรื่องเพื่อน

( ดนตรี )

เรื่องของเพื่อนมันแหลงกันจัง
ไม่รู้ว่าไซรไม่หอนคิด
ว่าชีวิตของใครสักคนจะต้องมาเจ็บอยู่พันนี้
แหลงกันจังว่าอยู่กับมัน มันหาหม้ายไหรดี
คันอยู่พันนี้ ไม่หายสักทีเว้อ ทำถ้าวไหรสักที

ไซรไม่อยู่ให้บาย
แค่ชอบไปสาระแนเรื่องเพื่อน
ตัวเองกะหนัก อุตส่าห์ไปเตือน
ชีวิตใครก็ชีวิตมัน
พอมีเห็นหน้า พอหม้ายหายเกลี้ยง
ชาติหัวเกียงไอ้ไหรพันนั้น
อยู่ให้บายถ้าไม่อยากแขบไปขึ้นหวัน
อย่า สรน. เรื่องเพื่อน
ทำถ้าวไหรสักที ไซรไม่อยู่ให้บาย

#คอรดเพลง #สรนสาระแน #เบบมายด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *