คอร์ดเพลง ลูกเขยแม่ พลอย หอยสุราษฎร์

INTRO | A | A | E | E |
 
ไม่ต้องไปขายสวน
ยาง 
 
เพื่อมาสู่ขอน้อ
C#m 
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจได้
 
มาบอก..พ่อเฒ่า แม่
เฒ่า
 
ขันหมากไม่ต้องหล
C#m 
ายอะไร 
 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
 
รักจริ
งและหวังแต่
 
ถ้าพี่จริง
Bm 
ใจ..  
 
รักจริงและหวังแต่
ง..
INTRO | A | A | E | E |
 
ไม่ต้องไปขายสวน
ยาง 
 
เพื่อมาสู่ขอน้อ
C#m 
 
น้องไม่เรียกร้อ
ง 
 
บ่าวเห
อ 
 
ไว้ใจได้
 
มาบอก..พ่อเฒ่า แม่
เฒ่า
 
ขันหมากไม่ต้องหล
C#m 
ายอะไร 
 
ถ้าพี่จริงใ
Bm 
 
รักจริ
งและหวังแต่
 
ถ้าพี่จริง
Bm 
ใจ..  
 
รักจริงและหวังแต่
ง..

ไม่ต้องไปขายสวนยาง เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้
มาบอก..พ่อเฒ่า แม่เฒ่า
ขันหมากไม่ต้องหลายอะไร ถ้าพี่จริงใจ
รักจริงและหวังแต่ง
ถ้าพี่จริงใจ..
รักจริงและหวังแต่ง…
.
ไม่ต้องไปขายสวนยาง เพื่อมาสู่ขอน้อง
น้องไม่เรียกร้อง บ่าวเหอ ไว้ใจได้
มาบอก..พ่อเฒ่า แม่เฒ่า
ขันหมากไม่ต้องหลายอะไร ถ้าพี่จริงใจ
รักจริงและหวังแต่ง
ถ้าพี่จริงใจ..
รักจริงและหวังแต่ง…

#คอรดเพลง #ลกเขยแม #พลอย #หอยสราษฎร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น