คอร์ดเพลง ลืมได้จริงใช่ไหม หนุ่ม กะลา (Num Kala) ส้ม มารี (Zom Marie)

INTRO | Eb | Ab |
 
บ่อย
Eb 
ครั้งที่ฉันมองเ
Bb 
ห็น 
 
เธอ
Cm 
มีอาการ
Gm 
 
บ่อยค
Ab 
รั้งที่เหมือนสาย
Gm 
ตาเธอนั้น
 
เหม่อ
Fm 
ลอยเหมือนคอยใค
Bb 
Eb 
แม้ความจริงของเ
Bb 
ธอกับเขา
 
จบ
Cm 
กันไปแล้วตั้งเท่
Gm 
าไร
 
แต่เห
Ab 
มือนว่าใจของ
Gm 
เธอ
 
ยังคงคิด
Fm 
ถึง 
 
แต่เขานั้นเรื่อ
Bb 
ยมา
Cm 
  ฉันก็กลัวตัวเองจะ
Bb 
ท้อ
 
  คนที่
Fm 
รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอ
Eb 
ยังไม่พร้อม
Cm 
  หากว่ายังไม่ห
Bb 
วังฉันจะยอม
 
  ขอแค่เ
Fm 
ธอบอก 
 
อะไ
Ab 
รหน่อยได้ไ
Bb 
หม
Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Ab 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
Eb 
ด้จริงๆ 
 
 
Bb 
 
บ่อย
Eb 
ครั้งที่ฉันมองเ
Bb 
ห็น 
 
เธอ
Cm 
มีอาการ
Gm 
 
บ่อยค
Ab 
รั้งที่เหมือนสาย
Gm 
ตาเธอนั้น
 
ไม่
Fm 
มีฉันในใ
Bb 
Eb 
แม้ความจริงฉันเ
Bb 
องก็รู้ 
 
ว่า
Cm 
เธอไม่เคยลบเข
Gm 
าไป
 
แต่
Ab 
ฉันคนนี้ต้อง
Gm 
ทำอย่างไร 
 
บอก
Fm 
ฉันได้ไหมเธ
Bb 
Cm 
  ฉันก็กลัวตัวเองจะ
Bb 
ท้อ
 
  คนที่
Fm 
รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอ
Eb 
ยังไม่พร้อม
Cm 
  หากว่ายังไม่ห
Bb 
วังฉันจะยอม
 
  ขอแค่เ
Fm 
ธอบอก 
 
อะไ
Ab 
รหน่อยได้ไ
Bb 
หม
Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Fm 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
Eb 
ด้จริงๆ 
 
 
Bb 
Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Fm 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
 
ด้จริงๆ
Eb 
เธอลืมเขาได้จ
Bb 
ริงใช่ไหม
Cm 
ทำใจได้
Gm 
จริงหรือเปล่า
Ab 
เธอยังนึก
Gm 
ถึงวัน
Cm 
เก่า 
 
 
Fm 
ใช่ไหมเธ
Bb 
Eb 
แล้วฉันควรต้อง
Bb 
รอไหม
Cm 
รอเธอแล้ว
Gm 
คุ้มหรือเปล่า
Ab 
กลัวว่าฉันต้อง
Gm 
ปวด
Cm 
ร้าว
 
หากก
Fm 
ารรอ 
 
ไม่
Bb 
ทำให้เธอลืมไ
 
ด้จริงๆ

บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ
บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น
เหม่อลอยเหมือนคอยใคร

SEE ALSO  Alicia Keys - If I Ain't Got You (live at grammys 2005) HQ | สรุปข้อมูลif i and got you alicia keysล่าสุด

แม้ความจริงของเธอกับเขา
จบกันไปแล้วตั้งเท่าไร
แต่เหมือนว่าใจของเธอ
ยังคงคิดถึง แต่เขานั้นเรื่อยมา

ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ
คนที่รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอยังไม่พร้อม
หากว่ายังไม่หวังฉันจะยอม
ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

SEE ALSO  Last Christmas - Giáng Sinh năm ấy - Guzheng cover 古筝 | เนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับlast christmas i gave you my

บ่อยครั้งที่ฉันมองเห็น เธอมีอาการ
บ่อยครั้งที่เหมือนสายตาเธอนั้น
ไม่มีฉันในใจ
แม้ความจริงฉันเองก็รู้ ว่าเธอไม่เคยลบเขาไป
แต่ฉันคนนี้ต้องทำอย่างไร บอกฉันได้ไหมเธอ

ฉันก็กลัวตัวเองจะท้อ
คนที่รอจะเป็นอย่างถ้าใจเธอยังไม่พร้อม
หากว่ายังไม่หวังฉันจะยอม
ขอแค่เธอบอก อะไรหน่อยได้ไหม

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

SEE ALSO  ลม-KALA [เนื้อเพลง] | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับเพลง ลม วง กะลาล่าสุด

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

เธอลืมเขาได้จริงใช่ไหม
ทำใจได้จริงหรือเปล่า
เธอยังนึกถึงวันเก่า ใช่ไหมเธอ
แล้วฉันควรต้องรอไหม
รอเธอแล้วคุ้มหรือเปล่า
กลัวว่าฉันต้องปวดร้าว
หากการรอ ไม่ทำให้เธอลืมได้จริงๆ

#คอรดเพลง #ลมไดจรงใชไหม #หนม #กะลา #Num #Kala #สม #มาร #Zom #Marie

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *