คอร์ดเพลง ลมหาย จางจาก Greasy Cafe

INTRO | D | A/C# | Bm | Bm | ( 2 Times )
D 
  เนิ่น
A/C# 
นานเกินไปใช่หรือเ
Bm 
ปล่า
D 
  ที่รัก
A/C# 
เราเริ่มหมดความ
Bm 
รู้สึก
D 
  จึงเ
A/C# 
หลือแค่การจา
Bm 
งลา
D 
  ที่
A/C# 
รอแค่เพียงการจา
Bm 
กลา
D 
  เนิ่น
A/C# 
นานมากมายเท่าไ
Bm 
หร่
D 
  ที่ร่าง
A/C# 
กายเราขาดการสัม
Bm 
ผัส
D 
  จาก
A/C# 
เหตุผลที่อ้า
Bm 
งกัน
D 
  เพื่อ
A/C# 
การเลี่ยงการเจ
Bm 
อกัน
D 
ลมเจ้าเคยโบกโ
F#m 
บย ได้พาพัดเราจนเจอ
E 
ะกัน
 
แต่
D 
คงไม่อาจกลั
F#m 
บวัน 
 
ฉุดคืนหวนเราให้กลั
E 
บไป
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
 
F#m 
เพราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
ทิ้งความหมาย 
 
ปล่อ
F#m 
ยมือ จากรักที่เราเคยกอ
E 
ดไว้
D 
  มันเนิ่น
A/C# 
นานมากมายเท่าไ
Bm 
หร่
D 
  ที่เรื่อง
A/C# 
ราวในใจเริ่มเ
Bm 
ปลี่ยน
D 
  คง
A/C# 
ดีถ้าเพียงแค่บอ
Bm 
กลา
D 
  แทน
A/C# 
การขังกันในกา
Bm 
ลเวลา
D 
ลมเจ้าเคยโบกโ
F#m 
บย ได้พาพัดเราจนเจอ
E 
ะกัน
 
แต่
D 
คงไม่อาจกลั
F#m 
บวัน 
 
ฉุดคืนหวนเราให้กลั
E 
บไป
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
 
F#m 
เพราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
ทิ้งความหมาย 
 
ปล่อ
F#m 
ยมือ 
 
จากรักที่เราเคยกอ
E 
ดไว้
INSTRU | D | F#m | E | E | ( 2 Times )
D 
ลมเจ้าเคยโบกโ
F#m 
บย ได้พาพัดเราจนเจอ
E 
ะกัน
 
แต่
D 
คงไม่อาจกลั
F#m 
บวัน 
 
ฉุดคืนหวนเราให้กลั
E 
บไป
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
 
F#m 
เพราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
ทิ้งความหมาย 
 
ปล่อ
F#m 
ยมือ 
 
จากรักที่เราเคยกอ
E 
ดไว้
D 
ลมเจ้าทําดั่ง
F#m 
เพียงโบกพัดสองเราจนห่า
E 
งกัน
 
และ
D 
คงไม่อาจผลั
F#m 
กวันฉุดคืนรักเราให้กลั
E 
บมา
 
เพ
D 
ราะชะล่าใจ 
 
F#m 
พราะ 
 
เพราะความเชื่
E 
อใจ
D 
จึงต้องลา 
 
ลา
F#m 
ลา จบลงด้วยการต้องจา
E 
กลา
OUTRO | D | F#m | E | E |

เนิ่นนานเกินไปใช่หรือเปล่า
ที่รักเราเริ่มหมดความรู้สึก
จึงเหลือแค่การจางลา
ที่รอแค่เพียงการจากลา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ไม่มีน้ำตาหยดไหน ที่ไหลโดยไม่มีเหตุผล Legendboy feat. Sk Mtxf | Rauljaurena

เนิ่นนานมากมายเท่าไหร่
ที่ร่างกายเราขาดการสัมผัส
จากเหตุผลที่อ้างกัน
เพื่อการเลี่ยงการเจอกัน

ลมเจ้าเคยโบกโบย ได้พาพัดเราจนเจอะกัน
แต่คงไม่อาจกลับวัน ฉุดคืนหวนเราให้กลับไป
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
ทิ้งความหมาย ปล่อยมือ จากรักที่เราเคยกอดไว้

มันเนิ่นนานมากมายเท่าไหร่
ที่เรื่องราวในใจเริ่มเปลี่ยน
คงดีถ้าเพียงแค่บอกลา
แทนการขังกันในกาลเวลา

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ขอบใจเด้อ - ศาล สานศิลป์ | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคลอ ต เพลงเพิ่งได้รับการอัปเดต

ลมเจ้าเคยโบกโบย ได้พาพัดเราจนเจอะกัน
แต่คงไม่อาจกลับวัน ฉุดคืนหวนเราให้กลับไป
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
ทิ้งความหมาย ปล่อยมือ จากรักที่เราเคยกอดไว้

( ดนตรี )

ลมเจ้าเคยโบกโบย ได้พาพัดเราจนเจอะกัน
แต่คงไม่อาจกลับวัน ฉุดคืนหวนเราให้กลับไป
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
ทิ้งความหมาย ปล่อยมือ จากรักที่เราเคยกอดไว้

SEE ALSO  คอร์ดเพลง แบก FREEHAND | Rauljaurena

ลมเจ้าทําดั่งเพียงโบกพัดสองเราจนห่างกัน
และคงไม่อาจผลักวันฉุดคืนรักเราให้กลับมา
เพราะชะล่าใจ เพราะ เพราะความเชื่อใจ
จึงต้องลา ลาลา จบลงด้วยการต้องจากลา.

#คอรดเพลง #ลมหาย #จางจาก #Greasy #Cafe

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *