คอร์ดเพลง รำวงไต โดยศิลปิน บุษบา ล้านนา นำเสนอทางคอร์ดในรูปแบบง่ายๆ มีการปรับคีย์ให้เล่นง่ายขึ้น เพื่อความสะดวกสำหรับผู้หัดเล่นกีตาร์เริ่มต้นแบบง่ายๆ

  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


FONT :  

Original Key

INTRO : D|D|Bm|Bm

D|F#m|EmA|D

EmA|D

แม่ลั้มโว้งฮ่ายเนอEm พอื๋อ อย่า เต้อะA ล้า ล้าD

โผพอื๋อ เม้ มั้นEm แขน ไว่ Aหลี หลี D

ป๊อ เส ลอต ม้าEm แม่ ลั้มโว้งA เต๋ เอ๋าD

เฮิ้น น้าง เหว่า ป๊อ ไก๋ Emมี้ ซีบสี่ Aซ้าว ว้าD

อั่ม หยุ่ม แต้ะ กาEm ก้อ คี่ ล่ตA เม้อ แหล่ Bm

คี่ ส่างแก่ เม้อ โต๊ญ ปี้ ขูน เล้า เอ๋ญ


ป๊อD สู หมอ โพ้ญ น้างEm เต๋ ไล่ ก่อมA ต๊าง คื้นD

หมาก ต๋า น่อง ป๊อ ฮื้นEm ย่อน เป้อA จ๊าย เล้าD

ดอก ซ้าล้าพี้ Emแล่ ม้า กี้ Aก๋าง ก๊องD

น่อง ม้อง จ๊าย ม้าEm ก้อ เจ๋ม เม่อA ว้า ซื้นD

ก้อ ยั้ง อั่ม หัน ม้า


เหลินD แล่ ก้อ สอื๋อ

หลาว แล่ ก้อ โสญ อยู่ เฮิ้น มู้ง ค้า

หัน หลาว กู้ โหน่ญBm

โต๊ป โค้ จ๊ายEm แล่ ม้า สอื่อ โถง ป๊า

แล่ ฮ่อย หว่า น่อง เม้อD

ป๊า โถง มู้เซ้อEm เฮ้า ก้อย ออกA เมิ้ง เม้อD

สอง เก้าะ เฮ้า ก๊อยEm

เฮ้า ก้อย กว่าA ล้อย ล้อยD

กว่า แม่ สาย แหลด ไหม้ Em

โห ปั่น Aโห เม้าD สู ยั้ง เหว่า เอ๋า เฮ้า


อย่า โก๋ Bmจ๊าย ปี้ อย่า โก๋

ป๊อ น่อง มี้ โผ Dก้อ อ้าย ปี้ มี้ เม้ F#m

ป๊อ ปี้ เป๋น เพ้ Emน่อง ข่าม เม้อ โต๊ก ถ่องBm

โต๊ก ถ่อง มั้น อั่ม หล่อง สาม เลิ้นD

ซ่ะไหม ใหม่ ขืน ไต๊ ลั้ม โว้งF#m

โอ๊ต จอื๊อ ม้า โค้งEm ป้อ เจ้า ล่ต เจ้า ก๊าD

ป้อ งื้น ซ้า เล้า โอ๋ญ


สู เต๋ เอ๋า ก้อ เอ๋าEm อย่า ปั๋น น่องA ไล่ เม้าD

เหมอ ลอื๋อA ก้อ สู ว่า เต๋ เอ๋าBm

ม้าแป้ตแหลน เฮ้า เส แล่วเหว่า เอ๋าD

โสงสาน หวานใจ Em

อื๋ออ้ายปี้ ป้อกเมิ้งไท้ ป๋ายซั่มลื้มน่องD

INSTRU : D|D|Bm|Bm

D|F#m|EmA|D

EmA|D

แม่ลั้มโว้งฮ่ายเนอEm พอื๋อ อย่า เต้อะA ล้า ล้าD

โผพอื๋อ เม้ มั้นEm แขน ไว่ Aหลี หลี D

ป๊อ เส ลอต ม้าEm แม่ ลั้มโว้งA เต๋ เอ๋าD

เฮิ้น น้าง เหว่า ป๊อ ไก๋ Emมี้ ซีบสี่ Aซ้าว ว้าD

อั่ม หยุ่ม แต้ะ กาEm ก้อ คี่ ล่ตA เม้อ แหล่ Bm

คี่ ส่างแก่ เม้อ โต๊ญ ปี้ ขูน เล้า เอ๋ญ


ป๊อD สู หมอ โพ้ญ น้างEm เต๋ ไล่ ก่อมA ต๊าง คื้นD

หมาก ต๋า น่อง ป๊อ ฮื้นEm ย่อน เป้อA จ๊าย เล้าD

ดอก ซ้าล้าพี้ Em แล่ ม้า กี้ Aก๋าง ก๊องD

น่อง ม้อง จ๊าย ม้าEm ก้อ เจ๋ม เม่อA ว้า ซื้นD

ก้อ ยั้ง อั่ม หัน ม้า


เหลินD แล่ ก้อ สอื๋อ

หลาว แล่ ก้อ โสญ อยู่ เฮิ้น มู้ง ค้า

หัน หลาว กู้ โหน่ญBm

โต๊ป โค้ จ๊ายEm แล่ ม้า สอื่อ โถง ป๊า

แล่ ฮ่อย หว่า น่อง เม้อD

ป๊า โถง มู้เซ้อEm เฮ้า ก้อย ออกA เมิ้ง เม้อD

สอง เก้าะ เฮ้า ก๊อยEm

เฮ้า ก้อย กว่าA ล้อย ล้อยD

กว่า แม่ สาย แหลด ไหม้ Em

โห ปั่น Aโห เม้าD สู ยั้ง เหว่า เอ๋า เฮ้า


อย่า โก๋ Bmจ๊าย ปี้ อย่า โก๋

ป๊อ น่อง มี้ โผ D ก้อ อ้าย ปี้ มี้ เม้ F#m

ป๊อ ปี้ เป๋น เพ้ Emน่อง ข่าม เม้อ โต๊ก ถ่องBm

โต๊ก ถ่อง มั้น อั่ม หล่อง สาม เลิ้นD

ซ่ะไหม ใหม่ ขืน ไต๊ ลั้ม โว้งF#m

โอ๊ต จอื๊อ ม้า โค้งEm

ป้อ เจ้า ล่ต เจ้า ก๊าD ป้อ งื้น ซ้า เล้า โอ๋ญ


สู เต๋ เอ๋า ก้อ เอ๋าEm อย่า ปั๋น น่องA ไล่ เม้าD

เหมอ ลอื๋อA ก้อ สู ว่า เต๋ เอ๋าBm

ม้าแป้ตแหลน เฮ้า เส แล่วเหว่า เอ๋าD

โสงสาน หวานใจ Em อื๋ออ้ายปี้ ป้อกเมิ้งไท้

ป๋ายซั่มลื้มน่องD

INSTRU : D|D|Bm|Bm

D|F#m|EmA|D

EmA|D|D

 


รายการคอร์ดเพลงโปรดของฉัน

 
 

สำหรับตารางคอร์ดเพลงดาว ประกอบด้วยคอร์ด โดยตัวเลขที่อยู่ในตารางประกอบด้วย

  • 1 = นิ้วชี้
  • 2 = นิ้วกลาง
  • 3 = นิ้วนาง
  • 4 = นิ้วก้อย

รูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงรำวงไต

🎸 ตารางคอร์ดกีตาร์ทั้งหมด


  สำหรับท่านที่ปรับคีย์ไม่ได้


 
 


ขอบคุณการมีอยู่ของดนตรีและศิลปินทุกท่าน 🎸


#คอรดเพลง #รำวงไต #บษบา #ลานนา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น