คอร์ดเพลง รักแล้วเจ็บ เหล็กโคน

INTRO | Am | Em | Am | G | Am |
 
กี่หน
Am 
แล้วที่เจ็บซ้ำๆ 
 
คำความ
F 
รักที่มันหลอกลวง
 
กูยังไม่หลา
C 
บจำ 
 
ยังเ
G 
สียน้ำตากับรักบ้าที่เธอห
Am 
ลอก
 
หลอกให้ฉัน รักเ
F 
ธอ 
 
แต่เธอก็มา
C 
ทิ้ง
 
กี่ค
G 
รั้งแต่ก็ยังตามตื้อตามง้อเธอ
Am 
โอ้ย..ใจมันบอบ
F 
ช้ำ 
 
แต่ก็
C 
ยังจะดันทุรัง
 
รู้ว่ารักแล้วเ
G 
จ็บก็ยังรัก 
 
ทั้งที่ใจมัน
Am 
เจ็บปวด 
 
โอ้ย..
 
มัน
F 
ทรมาน 
 
มันอยากต
C 
าย 
 
มันคงไม่ใ
G 
ช่
Dm 
  คงต้องยอม 
 
ต้อง
Am 
ยอมเสียดีกว่า
 
  ไม่อยากเ
F 
สียน้ำตา 
 
ต่อไ
G 
ปแล้ว
 
เมื่อรักแล้วทรม
C 
าน 
 
เมื่อรักแล้วต้องเสี
G 
ยใจ
 
จะรักเธอไปเพื่ออ
Am 
ะไร 
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า
 
หยุดพักหัวใจแค่
C 
นี้ 
 
หยุดร้องไห้เสี
G 
ยที
 
ขอร้องนะค
Am 
นดี
 
อย่าไป
F 
ทำให้ใครต้องเจ็บ
G 
ช้ำเหมือนทำกับ
C 
ฉัน
G 
INSTRU | Am | Em | Am | G |
INSTRU | C | G | F | G |
Am 
โอ้ย..ใจมันบอบ
F 
ช้ำ 
 
แต่ก็
C 
ยังจะดันทุรัง
 
รู้ว่ารักแล้วเ
G 
จ็บก็ยังรัก 
 
ทั้งที่ใจมัน
Am 
เจ็บปวด 
 
โอ้ย..
 
มัน
F 
ทรมาน 
 
มันอยากต
C 
าย 
 
มันคงไม่ใ
G 
ช่
Dm 
  คงต้องยอม 
 
ต้อง
Am 
ยอมเสียดีกว่า
 
  ไม่อยากเ
F 
สียน้ำตา 
 
ต่อไ
G 
ปแล้ว
 
เมื่อรักแล้วทรม
C 
าน 
 
เมื่อรักแล้วต้องเสี
G 
ยใจ
 
จะรักเธอไปเพื่ออ
Am 
ะไร 
 
เสียเวลาเป
F 
ล่า
 
หยุดพักหัวใจแค่
C 
นี้ 
 
หยุดร้องไห้เสี
G 
ยที
 
ขอร้องนะค
Am 
นดี
 
อย่าไป
F 
ทำให้ใครต้องเจ็บ
G 
ช้ำเหมือนทำกับ
C 
ฉัน
 
อย่าไป
F 
ทำให้ใครต้องเจ็บ
G 
ช้ำเหมือนทำกับ
C 
ฉัน
INSTRU | Am | Em | Am | G | Am |

กี่หนแล้วที่เจ็บซ้ำๆ คำความรักที่มันหลอกลวง
กูยังไม่หลาบจำ ยังเสียน้ำตากับรักบ้าที่เธอหลอก
หลอกให้ฉัน รักเธอ แต่เธอก็มาทิ้ง
กี่ครั้งแต่ก็ยังตามตื้อตามง้อเธอ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง หมาป่าเดียวดาย The Yers | Rauljaurena

โอ้ย..ใจมันบอบช้ำ แต่ก็ยังจะดันทุรัง
รู้ว่ารักแล้วเจ็บก็ยังรัก ทั้งที่ใจมันเจ็บปวด โอ้ย..
มันทรมาน มันอยากตาย มันคงไม่ใช่

คงต้องยอม ต้องยอมเสียดีกว่า
ไม่อยากเสียน้ำตา ต่อไปแล้ว

เมื่อรักแล้วทรมาน เมื่อรักแล้วต้องเสียใจ
จะรักเธอไปเพื่ออะไร เสียเวลาเปล่า
หยุดพักหัวใจแค่นี้ หยุดร้องไห้เสียที
ขอร้องนะคนดี
อย่าไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำเหมือนทำกับฉัน

SEE ALSO  สอน ท่อนกลาง เราและนาย เสก โลโซ | สังเคราะห์เนื้อหาที่เกี่ยวข้องคอร์ด เพลง เรา และ นายที่ถูกต้องที่สุด

( ดนตรี )

โอ้ย..ใจมันบอบช้ำ แต่ก็ยังจะดันทุรัง
รู้ว่ารักแล้วเจ็บก็ยังรัก ทั้งที่ใจมันเจ็บปวด โอ้ย..
มันทรมาน มันอยากตาย มันคงไม่ใช่

คงต้องยอม ต้องยอมเสียดีกว่า
ไม่อยากเสียน้ำตา ต่อไปแล้ว

เมื่อรักแล้วทรมาน เมื่อรักแล้วต้องเสียใจ
จะรักเธอไปเพื่ออะไร เสียเวลาเปล่า
หยุดพักหัวใจแค่นี้ หยุดร้องไห้เสียที
ขอร้องนะคนดี
อย่าไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำเหมือนทำกับฉัน

SEE ALSO  Bodyslam - งมงาย (In Love) | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องง ท งายที่สมบูรณ์ที่สุด

อย่าไปทำให้ใครต้องเจ็บช้ำเหมือนทำกับฉัน

#คอรดเพลง #รกแลวเจบ #เหลกโคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *