คอร์ดเพลง รักมือสอง น้ำ ณัฐริกา feat. บ.เบิ้ล สามร้อย

INTRO | D A | Bm | D A | Bm |
D 
  เธอเป็นใครกันห
A 
นอถูกใจเสียจริง
Bm 
  มีไหรข้องใจเดี๋ยวปากับเบอร์โทร
D 
  ไม่รู้เธอคน
A 
นี้มีแฟนแล้วหม้าย
Bm 
  หวางอีนั่งบ่นเบล๋อ 
 
แขบมาตะหลวง
Em 
  กลัวว่าเธอจ
Bm 
ะมี 
 
คนข้างกาย
 
  
G 
กลัวว่าเธอนั้นใ
D 
จจะไม่ว่าง
Em 
  กลัวว่าเธอค
Bm 
นนี้ 
 
จะมีเจ้าข
G 
อง
 
  หัวใจ ซะแ
A 
ล้ว
 
  สาว่าได้อดแน่
 
D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
Bm 
  ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
Bm 
  ทอดสะพานสักหิด 
 
รับรองจะไม่เสียใจ
 
  
Em 
คิดไหรมากมายในคื
Bm 
นสลัว
 
  อย่า
G 
มัวแต่กลัวรีบ
D 
มาทักทาย
 
  
Em 
ชีวิตคนเราเอา
Bm 
แน่ไม่ได้
 
  
G 
รักใครชอบใคร 
 
อย่ามัวแต่ช้าอยู่เ
A 
ลย
 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง
 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย
D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
Bm 
  ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
D 
  ถ้าไม่ติดกับเป็นห
A 
ญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
Bm 
  ทอดสะพานสักหิด 
 
รับรองจะไม่เสียใจ
 
  
Em 
คิดไหรมากมายในคื
Bm 
นสลัว
 
  อย่า
G 
มัวแต่กลัวรีบ
D 
มาทักทาย
 
  
Em 
ชีวิตคนเราเอา
Bm 
แน่ไม่ได้
 
  
G 
รักใครชอบใคร 
 
อย่ามัวแต่ช้าอยู่เ
A 
ลย
 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง
 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย
INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D A | Bm A | G F#m | Em G | A |
 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง
 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย
 
มีแค่ชายมือส
D 
องน้องรับได้ห
A 
ม้าย
 
มันเคยโดนทำ
Bm 
ร้ายมาแล้วครั้ง
A 
นึง
 
อาจไม่
G 
สดไม่ใสแต่ใ
F#m 
จยังซิง
Em 
หากว่าเจอรักจ
A 
ริง
 
ไม่มีใครหรอกห
D 
นาไม่เคยอก
A 
หักเสียใจ
 
ไม่มีใ
Bm 
ครไม่เคยถูก
A 
ทิ้ง
 
คงต้องเ
G 
จ็บต่อไปเผื่อ
F#m 
เจอรักจริง
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย
Em 
คนที่ไม่ทิ้ง
A 
  ให้ฉันเดีย
D 
วดาย

(ช.) เธอเป็นใครกันหนอถูกใจเสียจริง
(ญ.) มีไหรข้องใจเดี๋ยวปากับเบอร์โทร
(ช.) ไม่รู้เธอคนนี้มีแฟนแล้วหม้าย
(ญ.) หวางอีนั่งบ่นเบล๋อ แขบมาตะหลวง
(ช.) กลัวว่าเธอจะมี คนข้างกาย
กลัวว่าเธอนั้นใจจะไม่ว่าง
กลัวว่าเธอคนนี้ จะมีเจ้าของ หัวใจ ซะแล้ว
(ญ.) สาว่าได้อดแน่

SEE ALSO  คอร์ดเพลง หัวใจไม่ใช่ก้อนหิน วงลูกเขือ | Rauljaurena

(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
(ช.) ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
(ช.) ทอดสะพานสักหิด รับรองจะไม่เสียใจ
(ญ.) คิดไหรมากมายในคืนสลัว
อย่ามัวแต่กลัวรีบมาทักทาย
ชีวิตคนเราเอาแน่ไม่ได้
รักใครชอบใคร อย่ามัวแต่ช้าอยู่เลย

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ซมซาน - เสก โลโซ(คอร์ด ง่ายๆ)(คอร์ดเพลง)(เนื้อเพลง)(คอร์ดกีต้าร์) | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องเสก คอร์ด ง่ายๆที่สมบูรณ์ที่สุด

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปทักเธอแล้ว
(ช.) ขอสัญญาณสักหิดจะเข้าไปจัดเต็ม
(ญ.) ถ้าไม่ติดกับเป็นหญิงฉันเข้าไปขอเบอร์แล้ว
(ช.) ทอดสะพานสักหิด รับรองจะไม่เสียใจ
(ญ.) คิดไหรมากมายในคืนสลัว
อย่ามัวแต่กลัวรีบมาทักทาย
ชีวิตคนเราเอาแน่ไม่ได้
รักใครชอบใคร อย่ามัวแต่ช้าอยู่เลย

SEE ALSO  คอร์ดเพลง วันนั้นของเดือน Big Ass (บิ๊กแอส) | Rauljaurena

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

( ดนตรี )

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

(ช.) มีแค่ชายมือสองน้องรับได้หม้าย
มันเคยโดนทำร้ายมาแล้วครั้งนึง
อาจไม่สดไม่ใสแต่ใจยังซิง หากว่าเจอรักจริง

(ญ.) ไม่มีใครหรอกหนาไม่เคยอกหักเสียใจ
ไม่มีใครไม่เคยถูกทิ้ง
คงต้องเจ็บต่อไปเผื่อเจอรักจริง
คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

คนที่ไม่ทิ้ง ให้ฉันเดียวดาย

#คอรดเพลง #รกมอสอง #นำ #ณฐรกา #feat #บเบล #สามรอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *