คอร์ดเพลง รอเพราะรัก วิรดา วงศ์เทวัญ

INTRO | A | F#m | D F E | A E |
INTRO | A C#m | F#m E | D E | A |
 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
ให้รอรอ
C#m 
พี่ ก็รอ
F#m 
ได้
 
ขอเพียงอย่าเผ
E 
ลออย่าเปลี่ยนใ
D 
 
เอาหัวใจไ
E 
ปให้ใครข
A 
อร้อง
 
อดทนตั้งน
E 
าน 
 
รอสุขดัง
C#m 
ฝันเป็นคู่
F#m 
ครอง
 
เพราะความ
E 
รักที่คอยหมายป
A 
อง
 
พ่อเนื้อ
Bm 
ทองของ
E 
ฉัน
 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
ให้รอตร
C#m 
งนี้ก็รอ
F#m 
ไหว
 
ก็รอมาแ
E 
ล้วตั้งมากม
D 
าย
 
จะรอเรื่อยไ
E 
ปให้เธอสงส
A 
าร
 
โปรดจงเห็นใ
E 
จ 
 
อย่าตัดเยื่
C#m 
อใยมีต่
F#m 
อกัน
 
เพราะความ
E 
รักที่คง
A 
มั่น
 
ไม่ผันไม่แ
E 
ปรแม้ซักน
A 
าที
 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จสุดหัว
A 
ใจ
 
จะ
F#m 
หลับตานอนครั้ง
Bm 
ใด 
 
ยังส่งใ
E 
จไปหาทุก
A 
ที่
 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จเปี่ยมล้นข้า
F#m 
มปี
 
เธอ
E 
จ๋าเธอฟังให้
D 
ดี 
 
รักที่
Bm 
มีให้เธอ
E 
ผู้เดียว
 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
จะรอรอ
C#m 
พี่จนหมด
F#m 
ลม
 
จะรอความ
E 
รัก 
 
มาชื่น
D 
ชม
 
รอแม้นาน
E 
นมก็ยังแน่
A 
นเหนียว
 
ไม่เคยสนใ
E 
จ 
 
ชายอื่นคนไ
C#m 
หนไม่แลเ
F#m 
หลียว
 
รักแต่
E 
พี่ด้วยใจเด็ด
A 
เดี่ยว
 
รักคนเ
E 
ดียวน้องจึงต้อ
A 
งรอ
INSTRU | A C#m | F#m E | D E | A |
 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จสุดหัว
A 
ใจ
 
จะ
F#m 
หลับตานอนครั้ง
Bm 
ใด 
 
ยังส่งใ
E 
จไปหาทุก
A 
ที่
 
รักเธอไม่
F#m 
คลาย 
 
สุดหัวใ
E 
จเปี่ยมล้นข้า
F#m 
มปี
 
เธอ
E 
จ๋าเธอฟังให้
D 
ดี 
 
รักที่
Bm 
มีให้เธอ
E 
ผู้เดียว
 
จะซักกี่
A 
ปี 
 
จะรอรอ
C#m 
พี่จนหมด
F#m 
ลม
 
จะรอความ
E 
รัก 
 
มาชื่น
D 
ชม
 
รอแม้นาน
E 
นมก็ยังแน่
A 
นเหนียว
 
ไม่เคยสนใ
E 
จ 
 
ชายอื่นคนไ
C#m 
หนไม่แลเ
F#m 
หลียว
 
รักแต่
E 
พี่ด้วยใจเด็ด
A 
เดี่ยว
 
รักคนเ
E 
ดียวน้องจึงต้อ
A 
งรอ
OUTRO | F#m | E | A |

จะซักกี่ปี ให้รอรอพี่ก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
อดทนตั้งนาน รอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยหมายปอง
พ่อเนื้อทองของฉัน

SEE ALSO  คอร์ดเพลง แค่ดิน – เฟิร์น กัญญารัตน์ feat. อาร์ม ไชยวัฒน์ | Rauljaurena

จะซักกี่ปี ให้รอตรงนี้ก็รอไหว
ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
โปรดจงเห็นใจ อย่าตัดเยื่อใยมีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมั่น
ไม่ผันไม่แปรแม้ซักนาที

รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด ยังส่งใจไปหาทุกที่
รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปี
เธอจ๋าเธอฟังให้ดี รักที่มีให้เธอผู้เดียว

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ลูกเขยแม่ พลอย หอยสุราษฎร์ | Rauljaurena

จะซักกี่ปี จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรัก มาชื่นชม
รอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจ ชายอื่นคนไหนไม่แลเหลียว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดี่ยว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ

( ดนตรี )

รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใด ยังส่งใจไปหาทุกที่
รักเธอไม่คลาย สุดหัวใจเปี่ยมล้นข้ามปี
เธอจ๋าเธอฟังให้ดี รักที่มีให้เธอผู้เดียว

SEE ALSO  Vietsub - Lyrics Video - Maroon 5 - Unkiss Me | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับunkiss meที่ถูกต้องที่สุด

จะซักกี่ปี จะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรัก มาชื่นชม
รอแม้นานนมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจ ชายอื่นคนไหนไม่แลเหลียว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดี่ยว
รักคนเดียวน้องจึงต้องรอ

#คอรดเพลง #รอเพราะรก #วรดา #วงศเทวญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *