คอร์ดเพลง รอถูกหวย วงแบเบาะ x บ.เบิ้ล สามร้อย

 
ถ้าน้องชอบ
C 
คนรวยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร
D 
   
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
G 
บิน
INSTRU | C | Bm | Am | D | ( 2 Times ) | D |
 
อยากจะพาน้
G 
องไปซื้อเสื้อ louis vuit
Em 
ton
 
ตอนนี้เก็บลอง
Am 
กองข้างบ้
D 
านพี่ไปก่
G 
อน
 
จะพาน้อง
G 
อรไปซื้อกระเป๋า 
 
he
Em 
rmes
 
ตอนนี้ช่วยลับ
Am 
มีดกรีดยางก่อนได้ม่
D 
าย
 
หรือว่าน้
G 
องอยากนั่งแลมโบคัน
Em 
บาย
 
ช่วงนี้นั่งพ่วง
Am 
ร้ายซ้อนท้ายไปแทงป
D 
าล์ม
 
หรือว่าคน
G 
ดีอยากจะเสริมความ
Em 
งาม
 
ตอนนี้ช่วยล้าง
Am 
ชามซักผ้าพี่ไปพ
D 
ล่าง
 
เมื่อความ
Am 
จริงความฝัน 
 
มันยัง
Em 
ห่างกันเกิน
 
น้องอยากได้ควา
C 
มเจริญ 
 
รอพี่ถูกเบอร์ก่
D 
อน
 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..
 
ดูใบในหม้อพี่ไปก่อน
 
รอพี่ให้ถูกเบอร์ก่อน
แล้วพาบังอรมาเป็นลูกใภ้
แหวนทองแหวนเพชรซื้อให้
ขอได้ตามบายถ้าพี่ถูกใจ
วันที่ 16 คนดีพี่เป็นเศรษฐีให้หรอยหว้าใคร
พี่ตกหลุมรักรู้หม้าย รักน้องแค่ตาย
รอให้ถูกเบอร์..
INSTRU | C | Bm | Am | D | ( 2 Times ) | D |
 
เมื่อความ
Am 
จริงความฝัน 
 
มันยัง
Em 
ห่างกันเกิน
 
น้องอยากได้ควา
C 
มเจริญ 
 
รอพี่ถูกเบอร์ก่
D 
อน
 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..
 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..
 
ถ้าน้องชอบคนร
C 
วยรอพี่ถูกหวย
Bm 
ก่อน
 
จะพาบัง
Am 
อร 
 
ไปซ้อนท้ายเรือ
D 
บิน
 
ถ้าพี่รวยเหมือนทัก
C 
ษิณ 
 
จะพาน้องบินไป
Bm 
ดูไบ
 
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่า
Am 
งไกล.
D 
..
 
ดูใบในหม้อพี่ไปก่
G 
อน
OUTRO | C | Bm | Am | D | ( 2 Times ) | D | G |

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร… ไปซ้อนท้ายเรือบิน

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ใบลาไม่ทำงาน – โอ๋ ตะวัน | Rauljaurena

( ดนตรี )

อยากจะพาน้องไปซื้อเสื้อ louis vuitton
ตอนนี้เก็บลองกองข้างบ้านพี่ไปก่อน
จะพาน้องอรไปซื้อกระเป๋า hermes
ตอนนี้ช่วยลับมีดกรีดยางก่อนได้ม่าย

หรือว่าน้องอยากนั่งแลมโบคันบาย
ช่วงนี้นั่งพ่วงร้ายซ้อนท้ายไปแทงปาล์ม
หรือว่าคนดีอยากจะเสริมความงาม
ตอนนี้ช่วยล้างชามซักผ้าพี่ไปพล่าง

เมื่อความจริงความฝัน มันยังห่างกันเกิน
น้องอยากได้ความเจริญ รอพี่ถูกเบอร์ก่อน

SEE ALSO  วิทิ เทศน์สาลี : เพลงพระเจ้าดีต่อฉัน w501 | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับw501 พระเจ้า ดี ต่อ ฉันล่าสุด มูล

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…
ดูใบในหม้อพี่ไปก่อน

รอพี่ให้ถูกเบอร์ก่อน
แล้วพาบังอรมาเป็นลูกใภ้
แหวนทองแหวนเพชรซื้อให้
ขอได้ตามบายถ้าพี่ถูกใจ
วันที่ 16 คนดีพี่เป็นเศรษฐีให้หรอยหว้าใคร
พี่ตกหลุมรักรู้หม้าย รักน้องแค่ตาย
รอให้ถูกเบอร์..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ความฝันกลางอิฐมวลเบา Gandharva | Rauljaurena

( ดนตรี )

เมื่อความจริงความฝัน มันยังห่างกันเกิน
น้องอยากได้ความเจริญ รอพี่ถูกเบอร์ก่อน

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…

ถ้าน้องชอบคนรวยรอพี่ถูกหวยก่อน
จะพาบังอร ไปซ้อนท้ายเรือบิน
ถ้าพี่รวยเหมือนทักษิณ จะพาน้องบินไปดูไบ
ดูตังค์ในเป๋ามันยังห่างไกล…
ดูใบในหม้อพี่ไปก่อน

#คอรดเพลง #รอถกหวย #วงแบเบาะ #บเบล #สามรอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *