คอร์ดเพลง ยันหว่าง แป๊ก พันธ์ครุฑ

Tune to Eb
 
จะอยู่กับ
C#m 
เธอจนดึก
A 
คึกคักยันหว่าง
 
จะ
B 
ทำให้เธอนั้นสร่างจากความเฉา
 
ที่เธอเคย
C#m 
เหงาให้หยุดหลุด
A 
พ้นความเศร้า
F 
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา..
 
เขา.. แล้วเรามารักกัน
 
INSTRU | C#m | C#m | C#m | G# |
C#m 
มองดูเธอเฉาๆ 
 
 
A 
ดูเธอกำลังเหงา
E 
บรรยากาศก็เศร้า 
 
ไอ้เ
G# 
ราก็ไม่มีใคร
C#m 
ใจมันเลยเรียกร้อง 
 
ให้ล
A 
องไปคุยได้ไหม
E 
ถ้าเธอพอมีใจฉันพร้อมจะ
G# 
ป๊าบป๊าบป๊าบ
 
จะ
A 
ป้าดีด่าดี่ด่าดี้
B 
ด่า 
 
ให้เ
E 
ธอได้มีควา
C#m 
มสุข
 
จะ
A 
ป่าดีด่าดีด่าดี้
B 
ดา 
 
กับเ
E 
ธอ
G# 
 
ก็ฉันจะ
A 
ป่าดีด่าดี้
B 
ด่า 
 
อยู่กับเ
E 
ธอให้มัน
C#m 
สนุก
 
ให้ห
A 
ลุดออกจากความ
B 
ทุกข์เสีย
E 
ที…โ
G# 
อ้ย..
 
จะอยู่กับ
C#m 
เธอจนดึก 
 
คึก
A 
คักยันหว่าง
 
จะ
B 
ทำให้เธอนั้นสร่างจากคว
G# 
ามเฉา
 
ที่เธอเคย
C#m 
เหงาให้หยุด 
 
หลุด
A 
พ้นความเศร้า
 
คืน
F 
นี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา
 
ถ้าอยู่กับ
C#m 
ฉันจนดึก 
 
คึก
A 
คักยันหว่าง
 
รับร
B 
องว่าเธอจะสร่างจากควา
G# 
มเฉา
 
ที่เธอเคยเ
C#m 
หงาคงหยุด 
 
หลุด
A 
พ้นความเศร้า
F 
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา…
 
เขา.. แล้วเรามารักกัน
 
INSTRU | C#m | C#m | C#m | G# |
INSTRU | A B | G# C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G# C#m | A B | C#m | G# |
 
ถ้าเธอยังไ
A 
ม่มีใครอยู่ตรง
B 
นั้น
 
หน้าตาอย่าง
E 
ฉันนั้นพอจะมีสิทธิ์
C#m 
ไหม
 
แค่เพียงเธอล
A 
อง 
 
เปิดใ
B 
จ 
 
สัก
E 
ที 
 
 
G# 
 
ให้ฉันเข้าไ
A 
ปในใจของเ
B 
ธอ
 
ยื่นข้อเส
E 
นอรักไม่เสื่อม
C#m 
คลาย
 
ให้เธอเป็นคนสุดท้
A 
าย 
 
ของใ
B 
 
ทุก
E 
คืน…โ
G# 
อ้ย..
 
จะอยู่กับ
C#m 
เธอจนดึก
A 
คึกคักยันหว่าง
 
จะ
B 
ทำให้เธอนั้นสร่างจากคว
G# 
ามเฉา
 
ที่เธอเคย
C#m 
เหงาให้หยุดหลุด
A 
พ้นความเศร้า
 
คืน
F 
นี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา
 
ถ้าอยู่กับ
C#m 
ฉันจนดึกคึก
A 
คักยันหว่าง
 
รับร
B 
องว่าเธอจะสร่างจากควา
G# 
มเฉา
 
ที่เธอเคยเ
C#m 
หงาคงหยุด 
 
หลุด
A 
พ้นความเศร้า
F 
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา…
 
จะอยู่กับ
C#m 
เธอจนดึก
A 
คึกคักยันหว่าง
 
จะ
B 
ทำให้เธอนั้นสร่างจากคว
G# 
ามเฉา
 
ที่เธอเคย
C#m 
เหงาให้หยุดหลุด
A 
พ้นความเศร้า
 
คืน
F 
นี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา
 
ถ้าอยู่กับ
C#m 
ฉันจนดึกคึก
A 
คักยันหว่าง
 
รับร
B 
องว่าเธอจะสร่างจากควา
G# 
มเฉา
 
ที่เธอเคยเ
C#m 
หงาคงหยุด 
 
หลุด
A 
พ้นความเศร้า
F 
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเ
G# 
ขา…
 
เขา.. แล้วเรามารักกัน
 
OUTRO | C#m | C#m | C#m | G# | C#m |

จะอยู่กับเธอจนดึกคึกคักยันหว่าง
จะทำให้เธอนั้นสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาให้หยุดหลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา..
เขา.. แล้วเรามารักกัน

SEE ALSO  อัญมณี ว่าซ่านน😅 happy birthday to me 🎂 #ฝากติดตาม #ช่องยูทูป #นนท์ทาจิ #ครอบครัวเอ็นจอย #viral | เพลง happy birthday to meเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุด

( ดนตรี )

มองดูเธอเฉาๆ ดูเธอกำลังเหงา
บรรยากาศก็เศร้า ไอ้เราก็ไม่มีใคร
ใจมันเลยเรียกร้อง ให้ลองไปคุยได้ไหม
ถ้าเธอพอมีใจฉันพร้อมจะป๊าบป๊าบป๊าบ

จะป้าดีด่าดี่ด่าดี้ด่า ให้เธอได้มีความสุข
จะป่าดีด่าดีด่าดี้ดา กับเธอ
ก็ฉันจะป่าดีด่าดี้ด่า อยู่กับเธอให้มันสนุก
ให้หลุดออกจากความทุกข์เสียที…โอ้ย..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง จำได้หมด เฟิร์ส ภานุพงศ์ | Rauljaurena

จะอยู่กับเธอจนดึก คึกคักยันหว่าง
จะทำให้เธอนั้นสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาให้หยุด หลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา

ถ้าอยู่กับฉันจนดึก คึกคักยันหว่าง
รับรองว่าเธอจะสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาคงหยุด หลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา…
เขา.. แล้วเรามารักกัน

( ดนตรี )

SEE ALSO  โลโซ 3ช่า มหาโจ๊ะ | เสก โลโซ | สรุปข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคอร์ด เพลง เรา และ นาย

ถ้าเธอยังไม่มีใครอยู่ตรงนั้น
หน้าตาอย่างฉันนั้นพอจะมีสิทธิ์ไหม
แค่เพียงเธอลอง เปิดใจ สักที
ให้ฉันเข้าไปในใจของเธอ
ยื่นข้อเสนอรักไม่เสื่อมคลาย
ให้เธอเป็นคนสุดท้าย ของใจ
ทุกคืน…โอ้ย..

จะอยู่กับเธอจนดึกคึกคักยันหว่าง
จะทำให้เธอนั้นสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาให้หยุดหลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา

ถ้าอยู่กับฉันจนดึกคึกคักยันหว่าง
รับรองว่าเธอจะสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาคงหยุด หลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา…

จะอยู่กับเธอจนดึกคึกคักยันหว่าง
จะทำให้เธอนั้นสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาให้หยุดหลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา

ถ้าอยู่กับฉันจนดึกคึกคักยันหว่าง
รับรองว่าเธอจะสร่างจากความเฉา
ที่เธอเคยเหงาคงหยุด หลุดพ้นความเศร้า
คืนนี้ดื่มให้เมาเพื่อลืมเขา…
เขา.. แล้วเรามารักกัน..

#คอรดเพลง #ยนหวาง #แปก #พนธครฑ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *