คอร์ดเพลง มันกะแมนยู แน็ค วรุฒ

INTRO | E G#m | C#m | A | B |
INTRO | E G#m | C#m | F#m B | E |
E 
ซื้อนักเตะ 
 
 
G#m 
เปลี่ยนโค้ชใหม่
 
กะสู้ไ
A 
ผบ่ไ
B 
ด้คือเ
E 
ก่า
C#m 
ต่างกันคัก 
 
 
G#m 
กับทีมเขา
 
บ่ต้องซ้
A 
อมกะฟอร์มจ้วดห
E 
ลาย
 
E 
ฮ็ดทุกอย่าง 
 
 
G#m 
ให้เจ้าฮัก
 
แต่ว่าเ
A 
จ้ากะ
B 
บ่สนใ
E 
C#m 
เจ้าบอกว่า 
 
 
G#m 
ฮักให้ตาย
 
กะสู้ไ
A 
ผบ่ได้ 
 
คือเก่าล่ะอ้
B 
าย
 
มันกะแมน
E 
ยู 
 
ว่าอ้าย
G#m 
บ่มีหยังไป
C#m 
สู้เขา
 
มีแต่หัวใ
B 
จกับฮักเ
A 
น่า 
 
 
ได้แอบฮักเ
B 
จ้ากะบุญแล้วล่ะหัวใจ
 
อ้ายกะส่ำแมน
E 
ยู 
 
คงสิ
G#m 
สู้ลิเวอร์พูล
C#m 
บ่ได้
 
เขามันทีมเ
B 
ต็งทุกรายกา
A 
รใหญ่
 
อ้
B 
ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้
E 
นเลย
B 
 
ส่
E 
อยตัดแต้ม 
 
 
G#m 
กันทีมอื่น
 
บ่ให้
A 
ขึ้นไป
B 
หัวตาร
E 
าง
C#m 
มีประโยชน์ 
 
 
G#m 
แค่บางครั้ง
 
หลังจาก
A 
นั้นแซ่งอ้ายตกซั้นคือเ
B 
ก่า
 
ส่
E 
อยปลอบใจ 
 
 
G#m 
ยามเขาเฮ็ด
 
เซาฮ้องไ
A 
ห้กะกลับไ
B 
ปหาเ
E 
ขา
C#m 
เจ้าบอกว่า 
 
 
G#m 
ฮักของเฮา
 
มันบ่มีท
A 
าง 
 
สิเป็นไ
B 
ปได้
 
มันกะแมน
E 
ยู 
 
ว่าอ้าย
G#m 
บ่มีหยังไป
C#m 
สู้เขา
 
มีแต่หัวใ
B 
จกับฮักเ
A 
น่า 
 
 
ได้แอบฮักเ
B 
จ้ากะบุญแล้วล่ะหัวใจ
 
อ้ายกะส่ำแมน
E 
ยู 
 
คงสิ
G#m 
สู้ลิเวอร์พูล
C#m 
บ่ได้
 
เขามันทีมเ
B 
ต็งทุกรายกา
A 
รใหญ่
 
อ้
B 
ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้
E 
นเลย
A 
  อ้ายอาจสิเคย 
 
ได้
G#m 
แชมป์ทุกรายการใหญ่
A 
  แต่ว่าตอนนี้ 
 
ยอม
G#m 
รับว่าสู้ไผบ่ได้
A 
  แต่อ้ายสิสู้ 
 
สิฮัก
G#m 
เจ้าบ่หนีไ
C#m 
ปไส
 
  ถ้าลิเวอร์
F#m 
พูลเพิ่นเบื่อถ้วยแชมป์มื้อใด๋
 
  อ้ายยัง
A 
ถ่าเป็นแชมป์หัวใจ 
 
ของเจ้
B 
าอยู่เด้อ
INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |
INSTRU | E G#m | C#m B | A | B |
 
มันกะแมน
E 
ยู 
 
ว่าอ้าย
G#m 
บ่มีหยังไป
C#m 
สู้เขา
 
มีแต่หัวใ
B 
จกับฮักเ
A 
น่า 
 
 
ได้แอบฮักเ
B 
จ้ากะบุญแล้วล่ะหัวใจ
 
อ้ายกะส่ำแมน
E 
ยู 
 
คงสิ
G#m 
สู้ลิเวอร์พูล
C#m 
บ่ได้
 
เขามันทีมเ
B 
ต็งทุกรายกา
A 
รใหญ่
 
อ้
B 
ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้
E 
นเลย
 
อ้ายกะส่ำแมน
E 
ยู 
 
คงสิ
G#m 
สู้ลิเวอร์พูล
C#m 
บ่ได้
 
เขามันทีมเ
B 
ต็งทุกรายกา
A 
รใหญ่
 
อ้
B 
ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้นเลย
OUTRO | E G#m | C#m | F#m B | E |

ซื้อนักเตะ เปลี่ยนโค้ชใหม่
กะสู้ไผบ่ได้คือเก่า
ต่างกันคัก กับทีมเขา
บ่ต้องซ้อมกะฟอร์มจ้วดหลาย

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ใจเกเร Tattoo Colour | Rauljaurena

เฮ็ดทุกอย่าง ให้เจ้าฮัก
แต่ว่าเจ้ากะบ่สนใจ
เจ้าบอกว่า ฮักให้ตาย
กะสู้ไผบ่ได้ คือเก่าล่ะอ้าย

มันกะแมนยู ว่าอ้ายบ่มีหยังไปสู้เขา
มีแต่หัวใจกับฮักเน่า ๆ
ได้แอบฮักเจ้ากะบุญแล้วล่ะหัวใจ
อ้ายกะส่ำแมนยู คงสิสู้ลิเวอร์พูลบ่ได้
เขามันทีมเต็งทุกรายการใหญ่
อ้ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้นเลย

SEE ALSO  បទថៃកំពុងល្បីក្នុង tik tok - (I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR) เกรซกาญจน์เกล้า. | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับi just wanna pen fan you dai borที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

ส่อยตัดแต้ม กันทีมอื่น
บ่ให้ขึ้นไปหัวตาราง
มีประโยชน์ แค่บางครั้ง
หลังจากนั้นแซ่งอ้ายตกซั้นคือเก่า

ส่อยปลอบใจ ยามเขาเฮ็ด
เซาฮ้องไห้กะกลับไปหาเขา
เจ้าบอกว่า ฮักของเฮา
มันบ่มีทาง สิเป็นไปได้

มันกะแมนยู ว่าอ้ายบ่มีหยังไปสู้เขา
มีแต่หัวใจกับฮักเน่า ๆ
ได้แอบฮักเจ้ากะบุญแล้วล่ะหัวใจ
อ้ายกะส่ำแมนยู คงสิสู้ลิเวอร์พูลบ่ได้
เขามันทีมเต็งทุกรายการใหญ่
อ้ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้นเลย

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เป็น อยู่ คือ เขียนไขและวานิช | Rauljaurena

อ้ายอาจสิเคย ได้แชมป์ทุกรายการใหญ่
แต่ว่าตอนนี้ ยอมรับว่าสู้ไผบ่ได้
แต่อ้ายสิสู้ สิฮักเจ้าบ่หนีไปไส
ถ้าลิเวอร์พูลเพิ่นเบื่อถ้วยแชมป์มื้อใด๋
อ้ายยังถ่าเป็นแชมป์หัวใจ ของเจ้าอยู่เด้อ

( ดนตรี )

มันกะแมนยู ว่าอ้ายบ่มีหยังไปสู้เขา
มีแต่หัวใจกับฮักเน่า ๆ
ได้แอบฮักเจ้ากะบุญแล้วล่ะหัวใจ
อ้ายกะส่ำแมนยู คงสิสู้ลิเวอร์พูลบ่ได้
เขามันทีมเต็งทุกรายการใหญ่
อ้ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้นเลย

อ้ายกะส่ำแมนยู คงสิสู้ลิเวอร์พูลบ่ได้
เขามันทีมเต็งทุกรายการใหญ่
อ้ายแค่ถ้วยกาไก่กะยังบ่ได้ลุ้นเลย

#คอรดเพลง #มนกะแมนย #แนค #วรฒ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *