คอร์ดเพลง พ่อแม่สร้างให้ โอ๋ ตะวัน

INTRO | E | B | A | B | E | B | A | B |
 
วาส
E 
นาคนเราไม่เท่ากัน 
 
เขาเริ่มจาก
B 
พันฉันเริ่มจากศูนย์
 
ไม่มี
A 
ดีที่ต้นตระกูล 
 
ฉันเริ่มจาก
B 
ศูนย์หากินไปวันๆ
 
ไม่
E 
มีหรอกรถคันโต 
 
แต่งตัวไฮโ
B 
ซฉันไม่เคยทำ
 
ทำง
A 
านตากแดดหน้าดำ 
 
กลางคืนกลาง
B 
วันเธอทนได้ไหม
 
ชี
A 
วิตฉันไม่ชอบแข่ง
B 
ขัน 
 
ฉันสู้ทุก
G#m 
วันด้วยตัว
C#m 
ฉันเอง
 
โชคชะ
A 
ตาฉันไม่เคยเก
B 
รง 
 
ไม่ยอมแ
E 
พ้มัน
 
ถ้าเอา
A 
ฉันไปเทียบกับใคร 
 
เรื่องหัว
G#m 
ใจไม่เคยยอ
C#m 
มแพ้
A 
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ 
 
จงเข้าใ
B 
 
พ่อแม่มึงสร้างใ
E 
ห้ 
 
มึงก็อยู่
B/D# 
สบายไม่เดือด
C#m 
ร้อนไร
 
แต่กูเ
B 
องมึงต้องเข้าใ
A 
จ 
 
กูไม่มีอะไ
B 
รเหมือนคนอื่
E 
นเขา
 
เช้าก็ทำง
A 
านตกเย็นก็ทำง
B 
าน 
 
กลับ
G#m 
บ้านไม่เคยมอง
C#m 
เวลา
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
.. 
 
ทนอยู่กับ
E 
ฉัน
INSTRU | E B | C#m B | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E |
 
ชี
A 
วิตฉันไม่ชอบแข่ง
B 
ขัน 
 
ฉันสู้ทุก
G#m 
วันด้วยตัว
C#m 
ฉันเอง
 
โชคชะ
A 
ตาฉันไม่เคยเก
B 
รง 
 
ไม่ยอมแ
E 
พ้มัน
 
ถ้าเอา
A 
ฉันไปเทียบกับใคร 
 
เรื่องหัว
G#m 
ใจไม่เคยยอ
C#m 
มแพ้
A 
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ 
 
จงเข้าใ
B 
 
พ่อแม่มึงสร้างใ
E 
ห้ 
 
มึงก็อยู่
B/D# 
สบายไม่เดือด
C#m 
ร้อนไร
 
แต่กูเ
B 
องมึงต้องเข้าใ
A 
จ 
 
กูไม่มีอะไ
B 
รเหมือนคนอื่
E 
นเขา
 
เช้าก็ทำง
A 
านตกเย็นก็ทำง
B 
าน 
 
กลับ
G#m 
บ้านไม่เคยมอง
C#m 
เวลา
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
..
 
พ่อแม่มึงสร้างใ
E 
ห้ 
 
มึงก็อยู่
B/D# 
สบายไม่เดือด
C#m 
ร้อนไร
 
แต่กูเ
B 
องมึงต้องเข้าใ
A 
จ 
 
กูไม่มีอะไ
B 
รเหมือนคนอื่
E 
นเขา
 
เช้าก็ทำง
A 
านตกเย็นก็ทำง
B 
าน 
 
กลับ
G#m 
บ้านไม่เคยมอง
C#m 
เวลา
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
.. 
 
ทนอยู่กับ
E 
ฉัน
 
ลำบากหน่
F#m 
อยนะ.
B 
.. 
 
ทนอยู่กับ
E 
ฉัน..

วาสนาคนเราไม่เท่ากัน เขาเริ่มจากพันฉันเริ่มจากศูนย์
ไม่มีดีที่ต้นตระกูล ฉันเริ่มจากศูนย์หากินไปวันๆ
ไม่มีหรอกรถคันโต แต่งตัวไฮโซฉันไม่เคยทำ
ทำงานตากแดดหน้าดำ กลางคืนกลางวันเธอทนได้ไหม

SEE ALSO  คอร์ดเพลง บ่ต้องอ้อนวอน ศาล สานศิลป์ | Rauljaurena

ชีวิตฉันไม่ชอบแข่งขัน ฉันสู้ทุกวันด้วยตัวฉันเอง
โชคชะตาฉันไม่เคยเกรง ไม่ยอมแพ้มัน
ถ้าเอาฉันไปเทียบกับใคร เรื่องหัวใจไม่เคยยอมแพ้
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ จงเข้าใจ

พ่อแม่มึงสร้างให้ มึงก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนไร
แต่กูเองมึงต้องเข้าใจ กูไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา
เช้าก็ทำงานตกเย็นก็ทำงาน กลับบ้านไม่เคยมองเวลา
ลำบากหน่อยนะ… ทนอยู่กับฉัน

SEE ALSO  คอร์ดเพลง บ่อยากเป็นตัวปัญหา ลำไย ไหทองคำ | Rauljaurena

( ดนตรี )

ชีวิตฉันไม่ชอบแข่งขัน ฉันสู้ทุกวันด้วยตัวฉันเอง
โชคชะตาฉันไม่เคยเกรง ไม่ยอมแพ้มัน
ถ้าเอาฉันไปเทียบกับใคร เรื่องหัวใจไม่เคยยอมแพ้
ฉันไม่ใช่คนอ่อนแอ จงเข้าใจ

พ่อแม่มึงสร้างให้ มึงก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนไร
แต่กูเองมึงต้องเข้าใจ กูไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา
เช้าก็ทำงานตกเย็นก็ทำงาน กลับบ้านไม่เคยมองเวลา
ลำบากหน่อยนะ…

SEE ALSO  เพลง พร้าว /มาลีฮวนน่า | เพลง ไอ่ ใบ้เนื้อหาที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

พ่อแม่มึงสร้างให้ มึงก็อยู่สบายไม่เดือดร้อนไร
แต่กูเองมึงต้องเข้าใจ กูไม่มีอะไรเหมือนคนอื่นเขา
เช้าก็ทำงานตกเย็นก็ทำงาน กลับบ้านไม่เคยมองเวลา
ลำบากหน่อยนะ… ทนอยู่กับฉัน

ลำบากหน่อยนะ… ทนอยู่กับฉัน..

#คอรดเพลง #พอแมสรางให #โอ #ตะวน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *