คอร์ดเพลง พานภพ ปู่จ๋าน ลองไมค์ feat. คิงส์ ชนาวิทย์

INTRO | A | E | F#m | D |
 
ยังไม่เคยลืมคำสัญ
A 
ญาที่เคยให้
E 
ไว้
 
จะรอเพียงแค่เ
F#m 
ธอไม่ว่าเป็นภพชาติ
D 
ใด
 
ต่อให้โชคชะ
A 
ตาจะกั้นเราไกลแค่ไ
E 
หน
 
ยังเป็นเธอเส
F#m 
มอในทุกๆลมหายใจ
D 
 
ต่อให้ต้องตายก็ยอม..
 
INSTRU | A | E | F#m | D |
 
A 
มื่อใจเราสองนั้นได้มาผูกพัน
 
มันจึงเ
E 
หมือนเอาเชือกด้าย 
 
มามัดมือแล้วก็ผูกกัน
 
จิต
F#m 
ตกอยู่ในภวังค์ 
 
ก็เหมือนกับการผูกกรรม
 
ดวง
D 
จิตประภัสสร 
 
หรือว่าโทษที่รอลงทัณฑ์
A 
แม้คืนวัน 
 
ได้ผันผ่านเป็นอสงไขย
E 
ใจยังยึดมั่น ถือมั่น มันยังหลงใหล
 
เวียน
F#m 
ว่ายตายเกิด 
 
ที่คฤหัสถ์ต่างก็สงสัย
 
จะเ
D 
กิดภพชาติใด 
 
จะตามเธอไปไม่ว่าหนไหน
 
A 
มื่อเทียนไขได้โดนจุดขึ้น 
 
มันย่อมมีแสง
 
E 
มื่อความรักได้เกิดขึ้น 
 
มันย่อมมีแผล
 
F#m 
มื่อมีน้ำ 
 
เป็นธรรมดามันย่อมมีแหน
 
รา
D 
ตรีย่ำมา มีดวงดารา และก็มีแข
 
A 
มื่อเราหว่านแห ลงในรัก จิตก็ปรุงแต่ง
 
นำ
E 
รักมาเชยชม 
 
แล้วใช้อารมณ์มาร่วมกินแบ่ง
 
มีก
F#m 
รรมเป็นแดนเกิด 
 
และไม่ประเสริฐในทุกตำแหน่ง
 
จะเ
D 
กิดภพชาติใดฉันตามเธอไปในทุกหนแห่ง
 
ยังไม่เคยลืมคำสัญ
A 
ญาที่เคยให้
E 
ไว้
 
จะรอเพียงแค่เ
F#m 
ธอไม่ว่าเป็นภพชาติ
D 
ใด
 
ต่อให้โชคชะ
A 
ตาจะกั้นเราไกลแค่ไ
E 
หน
 
ยังเป็นเธอเส
F#m 
มอในทุกๆลมหายใจ
D 
 
ต่อให้ต้องตายก็ยอม..
 
A 
หาได้มีญาณ 
 
มีเพียงรูปกายที่หลงในรัก
 
หลง
E 
รูปกลิ่นเสียง 
 
ในใจมันจึงไม่มีมรรค
 
F#m 
มุทัยนิโรธ 
 
แต่ทำไมใจยังทุกข์นัก
 
หรือ
D 
ว่าต้องนิพพาน 
 
จะทำให้ใจเรานั้นได้พัก
A 
ใจไม่แกร่งพอ 
 
เพราะไม่ใช่ธาตุปฐวี
 
บาง
E 
Timesก็เจ็บแสบ 
 
เหมือนโดนฟาดอัสนี
 
ผืน
F#m 
ดินกลบหน้าแล้วเน่าไปในปฐพี
 
จะ
D 
วนไปสักกี่กัป 
 
ฉันก็จะรักกับเธออยู่ดี
 
ฉัน
A 
ยอมไม่หลุดพ้น 
 
จากวัฏสงสาร
 
ฉัน
E 
ยอมจำเจ 
 
กับการได้ครองสังขาร
 
อา
F#m 
ทรและฟุ้งซ่าน 
 
ไม่อาจจะเข้ากรรมฐาน
 
เพราะ
D 
รักที่ให้ไป 
 
มันมากมายและก็ไพศาล
 
A 
ลงในรัก 
 
ไม่ใช่ตะโจหรือว่ามังสัง
 
E 
ลงในเธอ 
 
ไม่ใช่เพียงรูปหรือว่าเนื้อหนัง
 
F#m 
ากต้องจากกันไป จะเจอกันใหม่ อีกในภายหลัง
 
ไม่
D 
ว่าภพชาติใด จะรักกันไป หากว่าใจหวัง
 
ยังไม่เคยลืมคำสัญ
A 
ญาที่เคยให้
E 
ไว้
 
จะรอเพียงแค่เ
F#m 
ธอไม่ว่าเป็นภพชาติ
D 
ใด
 
ต่อให้โชคชะ
A 
ตาจะกั้นเราไกลแค่ไ
E 
หน
 
ยังเป็นเธอเส
F#m 
มอในทุกๆลมหายใจ
D 
 
ต่อให้ต้องตายก็ยอม..
 
A 
ทุกรูปกายย่อมมีการเกิดดับ
 
แต่
E 
ความรักฉันจะอยู่กันไปอีกชั่วกัป
F#m 
ทุกการเกิดและตั้งอยู่ 
 
มันก็ต้องดับ
 
หาก
D 
ผูกสัญญาก็วนเวียนไป 
 
นานอีกชั่วกัป
A 
ทุกรูปกายย่อมมีการเกิดดับ
 
แต่
E 
ความรักฉันจะอยู่กันไปอีกชั่วกัป
F#m 
ทุกการเกิดและตั้งอยู่ 
 
มันก็ต้องดับ
 
หาก
D 
ผูกสัญญาก็วนเวียนไป 
 
นานอีกชั่วกัป
OUTRO | A | E | F#m | D |
OUTRO | A | E | F#m | D |
OUTRO | A | E | F#m | D |
OUTRO | A | E | F#m | D |
(ให้ชีพมลายก็ยอม)
(จะเป็นเธอเสมอ ให้ชีพมลายก็ยอม)

ยังไม่เคยลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้
จะรอเพียงแค่เธอไม่ว่าเป็นภพชาติใด
ต่อให้โชคชะตาจะกั้นเราไกลแค่ไหน
ยังเป็นเธอเสมอในทุกๆลมหายใจ
ต่อให้ต้องตายก็ยอม..

SEE ALSO  สัมผัสน้องเคตรงไหนผู้ชายชอบ - Secret room | เนื้อหาที่เกี่ยวข้องชอบ ตรง ไหนที่สมบูรณ์ที่สุด

( ดนตรี )

เมื่อใจเราสองนั้นได้มาผูกพัน
มันจึงเหมือนเอาเชือกด้าย มามัดมือแล้วก็ผูกกัน
จิตตกอยู่ในภวังค์ ก็เหมือนกับการผูกกรรม
ดวงจิตประภัสสร หรือว่าโทษที่รอลงทัณฑ์
แม้คืนวัน ได้ผันผ่านเป็นอสงไขย
ใจยังยึดมั่น ถือมั่น มันยังหลงใหล
เวียนว่ายตายเกิด ที่คฤหัสถ์ต่างก็สงสัย
จะเกิดภพชาติใด จะตามเธอไปไม่ว่าหนไหน

SEE ALSO  [สอน] ผู้ชนะ - เสก โลโซ (ครบทุกท่อน) [Guitar Lesson by Teddy] | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดเพลงผู้ชนะที่มีรายละเอียดมากที่สุดทั้งหมด

เมื่อเทียนไขได้โดนจุดขึ้น มันย่อมมีแสง
เมื่อความรักได้เกิดขึ้น มันย่อมมีแผล
เมื่อมีน้ำ เป็นธรรมดามันย่อมมีแหน
ราตรีย่ำมา มีดวงดารา และก็มีแข
เมื่อเราหว่านแห ลงในรัก จิตก็ปรุงแต่ง
นำรักมาเชยชม แล้วใช้อารมณ์มาร่วมกินแบ่ง
มีกรรมเป็นแดนเกิด และไม่ประเสริฐในทุกตำแหน่ง
จะเกิดภพชาติใดฉันตามเธอไปในทุกหนแห่ง

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอ Gun Napat (กัน นภัทร) | Rauljaurena

ยังไม่เคยลืมคำสัญญาที่เคยให้ไว้
จะรอเพียงแค่เธอไม่ว่าเป็นภพชาติใด
ต่อให้โชคชะตาจะกั้นเราไกลแค่ไหน
ยังเป็นเธอเสมอในทุกๆลมหายใจ
ต่อให้ต้องตายก็ยอม..

หาได้มีญาณ มีเพียงรูปกายที่หลงในรัก
หลงรูปกลิ่นเสียง ในใจมันจึงไม่มีมรรค
สมุทัยนิโรธ แต่ทำไมใจยังทุกข์นัก
หรือว่าต้องนิพพาน จะทำให้ใจเรานั้นได้พัก
ใจไม่แกร่งพอ เพราะไม่ใช่ธาตุปฐวี
บางTisก็เจ็บแสบ เหมือนโดนฟาดอัสนี
ผืนดินกลบหน้าแล้วเน่าไปในปฐพี
จะวนไปสักกี่กัป ฉันก็จะรักกับเธออยู่ดี

#คอรดเพลง #พานภพ #ปจาน #ลองไมค #feat #คงส #ชนาวทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *