คอร์ดเพลง ผิดที่ใจไม่จำ เนสกาแฟ ศรีนคร

Tune to Eb
INTRO | Bm A | G | Bm A | G |
Bm 
  ขอโทษนะหั
A 
วใจที่ใ
G 
ช้งานหนักเกิน
Bm 
  จนมันพังยั
A 
บเยิน 
 
จนเกิ
G 
นเยียวยา
Bm 
  นับครั้งแทบไ
A 
ม่ได้ 
 
กี่ค
G 
รั้งที่ต้องปาดน้ำตา
Bm 
  แม้ใจมันด้า
A 
นชา 
 
ก็เจ็
G 
บอยู่ดี
 
แต่ทำไ
Bm 
ม 
 
เมื่อรักใ
A 
คร 
 
ต้องเ
G 
จ็บซ้ำๆซา
D 
กๆ
 
และทำไ
Bm 
ม 
 
เพราะอะไ
A 
ร 
 
เจ็บไม่
G 
จำไม่เคยฟัง
 
ดื้อดึงขัดขืน ทุกครั้
A 
งไป
 
เจ็บแค่ไ
D 
หนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
 
เมื่อ
A/C# 
เขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
Bm 
ฟังไว้นะหัวใจ 
 
G 
จ็บแล้วทำไมไ
A 
ม่จำ
D 
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก 
 
ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
A/C# 
ไอ้เราก็เป็นแค่ควาย 
 
ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
Bm 
พังยับเยินไปหมด 
 
 
G 
ผิดที่ใจไ
A 
ม่จำ.. 
 
ไม่จำ..
INSTRU | D | A/C# | Bm A | G |
Bm 
  ฉันเองคงเ
A 
ป็นคนผิด 
 
แต่ไม่
G 
คิดจะโทษใครเลย
Bm 
  อย่างน้อยเธอก็
A 
ยังเคยเอ่ยว่า
G 
รักฉัน
Bm 
  ผิดที่ฉันซื่อ
A 
บื้อเอง 
 
ที่โ
G 
ง่ดักดานอยู่อย่างนั้น
Bm 
  ยอมให้เธอนั้นเข้
A 
ามาปั่น 
 
G 
มองควายควาย
 
แต่ทำไ
Bm 
ม 
 
เมื่อรักใ
A 
คร 
 
ต้องเ
G 
จ็บซ้ำๆซา
D 
กๆ
 
และทำไ
Bm 
ม 
 
เพราะอะไ
A 
ร 
 
เจ็บไม่
G 
จำไม่เคยฟัง
 
ดื้อดึงขัดขืน ทุกครั้
A 
งไป
 
เจ็บแค่ไ
D 
หนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
 
เมื่อ
A/C# 
เขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
Bm 
ฟังไว้นะหัวใจ 
 
G 
จ็บแล้วทำไมไ
A 
ม่จำ
D 
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก 
 
ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
A/C# 
ไอ้เราก็เป็นแค่ควายที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
Bm 
พังยับเยินไปหมด 
 
 
G 
ผิดที่ใจไ
A 
ม่จำ.. 
 
ไม่จำ..
INSTRU | Em | F#m | Gm | A |
 
เจ็บแค่ไ
D 
หนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
 
เมื่อ
A/C# 
เขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
Bm 
ฟังไว้นะหัวใจ 
 
G 
จ็บแล้วทำไมไ
A 
ม่จำ
D 
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก 
 
ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
A/C# 
ไอ้เราก็เป็นแค่ควายที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
Bm 
พังยับเยินไปหมด 
 
 
G 
ผิดที่ใจไ
A 
ม่จำ..
 
เจ็บแค่ไ
D 
หนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
 
เมื่อ
A/C# 
เขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
Bm 
ฟังไว้นะหัวใจ 
 
G 
จ็บแล้วทำไมไ
A 
ม่จำ
D 
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก 
 
ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
A/C# 
ไอ้เราก็เป็นแค่ควายที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
Bm 
พังยับเยินไปหมด 
 
 
G 
ผิดที่ใจไ
A 
ม่จำ.. 
 
ไม่จำ..
INSTRU | D | A/C# | Bm A |
G 
ผิดที่ใจไ
A 
ม่จำ.. 
 
D 
ม่จำ..

ขอโทษนะหัวใจที่ใช้งานหนักเกิน
จนมันพังยับเยิน จนเกินเยียวยา
นับครั้งแทบไม่ได้ กี่ครั้งที่ต้องปาดน้ำตา
แม้ใจมันด้านชา ก็เจ็บอยู่ดี

SEE ALSO  คอร์ดเพลง พลังใบ ค.แคท | Rauljaurena

แต่ทำไม เมื่อรักใคร ต้องเจ็บซ้ำๆซากๆ
และทำไม เพราะอะไร เจ็บไม่จำไม่เคยฟัง
ดื้อดึงขัดขืน ทุกครั้งไป

เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจ เจ็บแล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควาย ที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..

SEE ALSO  กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงาหอบรักที่ว่างเปล่ามีเพียงแต่เราที่เฉาไป - ดวงดาว เดียวดาย | ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดเพลง แก่จนป่านนี้คงเป็นไอ้ต้าวต่อไปวอนขอเพียงเธอแค่หางตาที่มีรายละเอียดมากที่สุด

( ดนตรี )

ฉันเองคงเป็นคนผิด แต่ไม่คิดจะโทษใครเลย
อย่างน้อยเธอก็ยังเคยเอ่ยว่ารักฉัน
ผิดที่ฉันซื่อบื้อเอง ที่โง่ดักดานอยู่อย่างนั้น
ยอมให้เธอนั้นเข้ามาปั่น สมองควายควาย

แต่ทำไม เมื่อรักใคร ต้องเจ็บซ้ำๆซากๆ
และทำไม เพราะอะไร เจ็บไม่จำไม่เคยฟัง
ดื้อดึงขัดขืน ทุกครั้งไป

SEE ALSO  [THAISUB] Fallin' All In You - Shawn Mendes | ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแปล เพลง fallin all in youที่แม่นยำที่สุด

เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจ เจ็บแล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควายที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..

( ดนตรี )

เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจ เจ็บแล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควายที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ..

เจ็บแค่ไหนก็ไม่มีใครหรือหมาตัวไหนจะมาสนใจ
เมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็รักตัวเองไม่เป็นหรือไง
ฟังไว้นะหัวใจ เจ็บแล้วทำไมไม่จำ
ไอ้ที่เขาบอกว่ารัก ก็พูดแบบนี้กับใครทุกคน
ไอ้เราก็เป็นแค่ควายที่ยืนเล็มหญ้าเพราะเสียรู้คน
พังยับเยินไปหมด ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..

( ดนตรี )

ผิดที่ใจไม่จำ.. ไม่จำ..

#คอรดเพลง #ผดทใจไมจำ #เนสกาแฟ #ศรนคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *