คอร์ดเพลง บ้านพี่ไม่มีเขา (บ้านพี่มีแต่ทะเล) นิ้ง อังคณา feat. คิว สราวุฒิ

INTRO | Bm | F#m | Em | A |
INTRO | Bm | F#m | Em A | D |
INTRO | Bm | F#m | Em | A | A |
Bm 
มีแต่คนมาตั๋วแท้
F#m 
น้อ
 
รักใ
Em 
ครก็เจอแต่
A 
คนหลายใ
D 
 
คำ
Bm 
พูดที่คุ้นชินจะไม่นอ
F#m 
กใจ
 
สุด
Em 
ท้ายก็แค่ลมปากลอยล
A 
อย
Em 
พยายามจะไ
F#m 
ม่คิด
 
อยากใช้ชี
G 
วิตที่
A 
มีแค่ตั
D 
วเรา
 
แต่วั
Em 
นนี้ 
 
ไม่
F#m 
มีเขา
 
เหมือนเ
G 
รา 
 
จะอยู่ไม่ไ
A 
ด้
 
อกหักรักจากเ
D 
ขาหัวใจเรามันเล
A 
ยเซ
 
ใจมันพังมัน
Bm 
เพโดนเขาเทให้
A 
ช้ำใจ
 
อยากมีใครสัก
D 
คนเคียงข้างกันไม่ไ
A 
ปไหน
 
ขอเป็นคนสุดท้
G 
าย 
 
ใน
A 
ชีวิต ฮื้อ ฮือ  
D 
หือ ฮือ  
A 
INSTRU | D | A | Bm | A |
INSTRU | D | A | G | A |
Em 
พยายามจะไ
F#m 
ม่คิด
 
อยากใช้ชี
G 
วิตที่
A 
มีแค่ตั
D 
วเรา
 
แต่วั
Em 
นนี้ 
 
ไม่
F#m 
มีเขา
 
เหมือนเ
G 
รา 
 
จะอยู่ไม่ไ
A 
ด้
 
อกหักรักจากเ
D 
ขาหัวใจเรามันเล
A 
ยเซ
 
ใจมันพังมัน
Bm 
เพโดนเขาเทให้
A 
ช้ำใจ
 
อยากมีใครสัก
D 
คนเคียงข้างกันไม่ไ
A 
ปไหน
 
ขอเป็นคนสุดท้
G 
าย 
 
ใน
A 
ชีวิต
 
บ้านพี่ไม่มีเ
D 
ขา 
 
บ้านพี่มีแต่ท
A 
ะเล
 
หากว่าใจน้อง
Bm 
เซมาให้ทะเลช่วยบร
A 
รเทา
 
พี่คนนี้รักจ
D 
ริง 
 
ไม่ทอดทิ้งเหมือนเ
A 
ขา
 
แหลงจากใจพี่
G 
บ่าว.
A 
.. 
 
ว่ารักเธอแค่คนเ
D 
ดียว
 
สัญญาได้มั้ยพี่บ่
G 
าว ฮื้อ  
A 
ฮือ
 
ว่าจะรักน้องแค่คนเ
D 
ดียว
 
สัญญาได้มั้ยพี่บ่
G 
าว
 
สัญ
A 
ญา 
 
ว่าจะรักเธอแค่คนเ
D 
ดียว
A 
OUTRO | D | A | Bm | A |
OUTRO | D | A | G | A | A D |

มีแต่คนมาตั๋วแท้น้อ
รักใครก็เจอแต่คนหลายใจ
คำพูดที่คุ้นชินจะไม่นอกใจ
สุดท้ายก็แค่ลมปากลอยลอย

SEE ALSO  Little Mix - Black Magic (Official Video) | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับjust like you belong to meเพิ่งได้รับการอัปเดต

พยายามจะไม่คิด
อยากใช้ชีวิตที่มีแค่ตัวเรา
แต่วันนี้ ไม่มีเขา
เหมือนเรา จะอยู่ไม่ได้

อกหักรักจากเขาหัวใจเรามันเลยเซ
ใจมันพังมันเพโดนเขาเทให้ช้ำใจ
อยากมีใครสักคนเคียงข้างกันไม่ไปไหน
ขอเป็นคนสุดท้าย ในชีวิต ฮื้อ ฮือ หือ ฮือ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง รำไร (เภา นางสิบสอง) มินตรา น่านเจ้า | Rauljaurena

( ดนตรี )

พยายามจะไม่คิด
อยากใช้ชีวิตที่มีแค่ตัวเรา
แต่วันนี้ ไม่มีเขา
เหมือนเรา จะอยู่ไม่ได้

อกหักรักจากเขาหัวใจเรามันเลยเซ
ใจมันพังมันเพโดนเขาเทให้ช้ำใจ
อยากมีใครสักคนเคียงข้างกันไม่ไปไหน
ขอเป็นคนสุดท้าย ในชีวิต

บ้านพี่ไม่มีเขา บ้านพี่มีแต่ทะเล
หากว่าใจน้องเซมาให้ทะเลช่วยบรรเทา
พี่คนนี้รักจริง ไม่ทอดทิ้งเหมือนเขา
แหลงจากใจพี่บ่าว… ว่ารักเธอแค่คนเดียว

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เสียเวลาเปล่า สกายพาส x บ.เบิ้ล สามร้อย | Rauljaurena

สัญญาได้มั้ยพี่บ่าว ฮื้อ ฮือ
ว่าจะรักน้องแค่คนเดียว
สัญญาได้มั้ยพี่บ่าว

สัญญา ว่าจะรักเธอแค่คนเดียว

#คอรดเพลง #บานพไมมเขา #บานพมแตทะเล #นง #องคณา #feat #คว #สราวฒ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *