คอร์ดเพลง บ่สะออน อ๊อฟ สงกรานต์

INTRO | Eb | Bb |
Eb 
  อ้ายบ่ได้สะออนแม่นตอนนี้
 
  
Bb 
เจ้าสิใหญ่เป็นสาว 
 
ผู้งามกว่าเ
Ab 
ก่า 
 
คือไทบ้านเว้า
 
  และ
Abm 
มีผู้บ่าวมามักมาจีบเจ้าห
Ebmaj7 
ลาย
 
อ้ายกะบ่ได้งืดคือเ
Bb 
ก่า
 
อย่างดีกะเป็นได้แค่ผู้สา
Cm 
วเก่า..ข
Bb 
อง..อ้
Ab 
าย..
Abm 
มันบ่ได้มีผลอิหยังต่อใจ 
 
อ้ายบ่ได้สะ
Ebmaj7 
ออน
 
ก็แค่บังเ
Ab 
อิญอ้ายเดินผ่าน
Bb 
มาทางนี้
 
บ่ได้
Gm 
มีเจตนาสิมาถา
Cm 
มมาไถ่
 
อย่าพึ่ง
Ab 
คิดไปเอง 
 
ว่าอ้ายสิเสียดายเจ้าเด้องา
Bb 
มงอน
 
ก็แค่เป็นตา
Eb 
ฮัก 
 
แค่หน้าบ่มี
Gm 
สิว
 
แค่แอว
Cm 
กิ่ว 
 
ผิวขาว
Bb 
สื่อ 
 
 
แค่ตาอ้ายบ่เ
Ab 
ถิง 
 
ที่เฮ็ดเจ้าหลุ
Gm 
ดมือ
 
ฮือ.
Fm 
.. 
 
อ้ายบ่ได้ออนซ
Bb 
อน
 
แค่คนที่เคย
Eb 
ทิ้ง 
 
แค่คนที่เค
Gm 
ยฮัก
 
เจ้านั่นบ่ฮู้
Cm 
จักอ้ายซั่นตี้ 
 
ถา
Bb 
มก่อน
 
ก็แค่
Ab 
คิดเสียดาย 
 
มันบ่ได้แ
Gm 
ปลว่าสะออน
 
แค่มีน้ำ
Fm 
ตาก่อนนอน..
Bb 
ฮือ…
 
มันบ่ได้แปลว่าอ้าย
Eb 
งึด…โว..โอ..
Ab 
  แฮงอ้ายคิดเสียดาย
Gm 
  กะแฮงอยากสิย้อนเวลากลับ
Fm 
ไป
 
  แฮงส่งผล
Bb 
ร้ายต่อใจเจ้าขอ
Eb 
งเด้อ้ายว่า
Eb7 
Ab 
  ขั่นสิคิดเสียดาย 
 
กะ
Gm 
เป็นตาเปลือง
Cm 
น้ำตา
 
  ให้เ
Ab 
จ้าเข้าใจแค่ว่าอ้ายบ่ได้ออ
Bb 
นซอน
 
ก็แค่เป็นตา
Eb 
ฮัก 
 
แค่หน้าบ่มี
Gm 
สิว
 
แค่แอว
Cm 
กิ่ว 
 
ผิวขาว
Bb 
สื่อ 
 
 
แค่ตาอ้ายบ่เ
Ab 
ถิง 
 
ที่เฮ็ดเจ้าหลุ
Gm 
ดมือ
 
ฮือ.
Fm 
.. 
 
อ้ายบ่ได้ออนซ
Bb 
อน
 
แค่คนที่เคย
Eb 
ทิ้ง 
 
แค่คนที่เค
Gm 
ยฮัก
 
เจ้านั่นบ่ฮู้
Cm 
จักอ้ายซั่นตี้ 
 
ถา
Bb 
มก่อน
 
ก็แค่
Ab 
คิดเสียดาย 
 
มันบ่ได้แ
Gm 
ปลว่าสะออน
 
แค่มีน้ำ
Fm 
ตาก่อนนอน..
Bb 
โว…
 
มันบ่ได้แปลว่าอ้าย
 
งึด
INSTRU | Eb Gm | Cm Bb |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |
INSTRU | Eb Gm | Cm Bb |
INSTRU | Ab Gm | Fm Bb |
 
ก็แค่เป็นตา
Eb 
ฮัก 
 
แค่หน้าบ่มี
Gm 
สิว
 
แค่แอว
Cm 
กิ่ว 
 
ผิวขาว
Bb 
สื่อ 
 
 
แค่ตาอ้ายบ่เ
Ab 
ถิง 
 
ที่เฮ็ดเจ้าหลุ
Gm 
ดมือ
 
ฮือ.
Fm 
.. 
 
อ้ายบ่ได้ออนซ
Bb 
อน
 
แค่คนที่เคย
Eb 
ทิ้ง 
 
แค่คนที่เค
Gm 
ยฮัก
 
เจ้านั่นบ่ฮู้
Cm 
จักอ้ายซั่นตี้ 
 
ถา
Bb 
มก่อน
 
ก็แค่
Ab 
คิดเสียดาย 
 
มันบ่ได้แ
Gm 
ปลว่าสะออน
 
แค่มีน้ำ
Fm 
ตาก่อนนอน..
Bb 
โอ…
 
ก็แค่เป็นตา
Eb 
ฮัก 
 
แค่หน้าบ่มี
Gm 
สิว
 
แค่แอว
Cm 
กิ่ว 
 
ผิวขาว
Bb 
สื่อ 
 
 
แค่ตาอ้ายบ่เ
Ab 
ถิง 
 
ที่เฮ็ดเจ้าหลุ
Gm 
ดมือ
 
ฮือ.
Fm 
.. 
 
อ้ายบ่ได้ออนซ
Bb 
อน
 
แค่คนที่เคย
Eb 
ทิ้ง 
 
แค่คนที่เค
Gm 
ยฮัก
 
เจ้านั่นบ่ฮู้
Cm 
จักอ้ายซั่นตี้ 
 
ถา
Bb 
มก่อน
 
ก็แค่
Ab 
คิดเสียดาย 
 
มันบ่ได้แ
Gm 
ปลว่าสะออน
 
แค่มีน้ำ
Fm 
ตาก่อนนอน..
Bb 
โว…
 
มันบ่ได้แปลว่าอ้าย
Eb 
งึด..
 
ก็แค่
Ab 
คิดเสียดาย 
 
มันบ่ได้แ
Gm 
ปลว่าอ้ายสะออน
 
แค่มีน้ำ
Fm 
ตาก่อนนอน 
 
โอ.
Bb 
.ฮือ…
 
มันบ่ได้แปลว่าอ้าย
Eb 
งึด..  
Ebmaj7 

อ้ายบ่ได้สะออนแม่นตอนนี้
เจ้าสิใหญ่เป็นสาว ผู้งามกว่าเก่า คือไทบ้านเว้า
และมีผู้บ่าวมามักมาจีบเจ้าหjลาย

SEE ALSO  [THAISUB/แปล] TXT - 0X1=LOVESONG (I Know I Love You) feat. Seori #เล่นสีซับ | ข้อมูลi know you know i love you แปลที่ละเอียดที่สุดทั้งหมด

อ้ายกะบ่ได้งืดคือเก่า
อย่างดีกะเป็นได้แค่ผู้สาวเก่า..ของ..อ้าย..
มันบ่ได้มีผลอิหยังต่อใจ อ้ายบ่ได้สะออน

ก็แค่บังเอิญอ้ายเดินผ่านมาทางนี้
บ่ได้มีเจตนาสิมาถามมาไถ่
อย่าพึ่งคิดไปเอง ว่าอ้ายสิเสียดายเจ้าเด้องามงอน

ก็แค่เป็นตาฮัก แค่หน้าบ่มีสิว
แค่แอวกิ่ว ผิวขาวสื่อ ๆ
แค่ตาอ้ายบ่เถิง ที่เฮ็ดเจ้าหลุดมือ
ฮือ… อ้ายบ่ได้ออนซอน

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ชีวิตช่างเชื่อม แจ๊ค ธนพล | Rauljaurena

แค่คนที่เคยทิ้ง แค่คนที่เคยฮัก
เจ้านั่นบ่ฮู้จักอ้ายซั่นตี้ ถามก่อน
ก็แค่คิดเสียดาย มันบ่ได้แปลว่าสะออน
แค่มีน้ำตาก่อนนอน..ฮือ…
มันบ่ได้แปลว่าอ้ายงึด…โว..โอ..

แฮงอ้ายคิดเสียดาย
กะแฮงอยากสิย้อนเวลากลับไป
แฮงส่งผลร้ายต่อใจเจ้าของเด้อ้ายว่า
ขั่นสิคิดเสียดาย กะเป็นตาเปลืองน้ำตา
ให้เจ้าเข้าใจแค่ว่าอ้ายบ่ได้ออนซอน

ก็แค่เป็นตาฮัก แค่หน้าบ่มีสิว
แค่แอวกิ่ว ผิวขาวสื่อ ๆ
แค่ตาอ้ายบ่เถิง ที่เฮ็ดเจ้าหลุดมือ
ฮือ… อ้ายบ่ได้ออนซอน

SEE ALSO  The Script - The Man Who Can’t Be Moved | Lirik Terjemahan | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากที่สุดthe man that can t be moved the script

แค่คนที่เคยทิ้ง แค่คนที่เคยฮัก
เจ้านั่นบ่ฮู้จักอ้ายซั่นตี้ ถามก่อน
ก็แค่คิดเสียดาย มันบ่ได้แปลว่าสะออน
แค่มีน้ำตาก่อนนอน..โว…
มันบ่ได้แปลว่าอ้ายงึด

( ดนตรี )

ก็แค่เป็นตาฮัก แค่หน้าบ่มีสิว
แค่แอวกิ่ว ผิวขาวสื่อ ๆ
แค่ตาอ้ายบ่เถิง ที่เฮ็ดเจ้าหลุดมือ
ฮือ… อ้ายบ่ได้ออนซอน

แค่คนที่เคยทิ้ง แค่คนที่เคยฮัก
เจ้านั่นบ่ฮู้จักอ้ายซั่นตี้ ถามก่อน
ก็แค่คิดเสียดาย มันบ่ได้แปลว่าสะออน
แค่มีน้ำตาก่อนนอน..โอ…

ก็แค่เป็นตาฮัก แค่หน้าบ่มีสิว
แค่แอวกิ่ว ผิวขาวสื่อ ๆ
แค่ตาอ้ายบ่เถิง ที่เฮ็ดเจ้าหลุดมือ
ฮือ… อ้ายบ่ได้ออนซอน

แค่คนที่เคยทิ้ง แค่คนที่เคยฮัก
เจ้านั่นบ่ฮู้จักอ้ายซั่นตี้ ถามก่อน
ก็แค่คิดเสียดาย มันบ่ได้แปลว่าสะออน
แค่มีน้ำตาก่อนนอน..โว…
มันบ่ได้แปลว่าอ้ายงึด..

ก็แค่คิดเสียดาย มันบ่ได้แปลว่าอ้ายสะออน
แค่มีน้ำตาก่อนนอน โอ..ฮือ…
มันบ่ได้แปลว่าอ้ายงึด..

#คอรดเพลง #บสะออน #ออฟ #สงกรานต

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *