คอร์ดเพลง บ่ต้องออมมือ เบียร์ พร้อมพงษ์

INTRO | Bb F | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |
Bb 
ดีคือกันที่เจ้าเ
F 
ปิดโตเขา
Gm 
ฮักของเฮาสิได้
Dm 
เซาส่ำนี้
Eb 
ปิดบังไว้ด้วยคำ
Dm 
เว้าแสนดี
 
มันสิ
Cm 
มีประโยชน์อีห
F 
ยัง
Bb 
บอกมาเลยว่าเจ้า
Dm 
เซาฮักอ้าย
Gm 
น้ำตาไหล 
 
เจ็บส่ำ
Dm 
ตายกะส่าง
Eb 
ฮักมันมอด 
 
ให้มัน
Dm 
จอดสานาง
 
บ่ต้อง
Cm 
อ้างเหตุผลดอกห
F 
นา
Gm 
นั่งคลอเคลียเฟียกับ
Dm 
เขาปานนั้น
Eb 
จับมือกันให้อ้ายเ
Bb 
ห็นคาตา
Cm 
บ่ต้องตั๋วกะได้ 
 
ฮู้อยู่แกใ
Dm 
จเอาจังซี่สา
 
ลงมือ
Eb 
ฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะไ
F 
ด้
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
D 
หม่
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก  
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
คือจังเจ้าเจ
Bb 
ตนา 
 
 
F 
Bb 
ฮักกันโลด 
 
อ้ายบ่โ
Dm 
ทษโกรธเจ้า
Gm 
ให้เจ้าฟ้าวขึ้นส
Dm 
วรรค์กันสา
Eb 
ชาตินี้อ้ายคงเฮ็ด
Dm 
เวรกรรมมา
 
เทว
Cm 
ดาเลยบ่ให้ฮักไ
F 
Gm 
นั่งคลอเคลียเฟียกับ
Dm 
เขาปานนั้น
Eb 
นั่งจกกันให้อ้ายเ
Bb 
ห็นคาตา
Cm 
บ่ต้องตั๋วกะได้ 
 
ฮู้อยู่แกใ
Dm 
จเอาจังซี่สา
 
ลงมือ
Eb 
ฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะไ
F 
ด้
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
D 
หม่
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
คือจังเจ้าเจ
Bb 
ตนา 
 
 
F 
INSTRU | Bb Dm | Gm Dm | Eb Dm | Cm F |
INSTRU | Eb F | Dm Gm | Eb F | Bb |
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
Dm 
หม่
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ 
 
บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยัง
F 
ฮัก
 
บ่ต้องทำท่า
Dm 
ยาก 
 
เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอก
Gm 
หล่า
 
เชือดฮัก
Eb 
เฮา 
 
แล้วหั่นหัวใจอ้าย
F 
สา
 
มันเสียเว
Bb 
ลาเจ้ากับคนใ
D 
หม่
 
บ่ต้องออม
Eb 
มือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โ
F 
 
อ้ายสิเจ็บสิโ
Dm 
ง่ 
 
กะบ่ต้องโงมาอธิ
Gm 
บาย
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก  
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
คือจังเจ้าเจ
Bb 
ตนา 
 
 
F 
 
เอาให้มัน
Eb 
สมกับที่เจ้าเซาฮักอ้
F 
าย
 
เอาให้คัก
Eb 
ๆ 
 
ให้อ้ายได้ตายสมใ
F 
 
บ่ต้องออมมือ..
 

ดีคือกันที่เจ้าเปิดโตเขา
ฮักของเฮาสิได้เซาส่ำนี้
ปิดบังไว้ด้วยคำเว้าแสนดี
มันสิมีประโยชน์อีหยัง

SEE ALSO  ขอเทลงมา ♡เพลงคริสเตียน♡ | ขอ เท ลง มาข้อมูลล่าสุดที่เกี่ยวข้อง

บอกมาเลยว่าเจ้าเซาฮักอ้าย
น้ำตาไหล เจ็บส่ำตายกะส่าง
ฮักมันมอด ให้มันจอดสานาง
บ่ต้องอ้างเหตุผลดอกหนา

นั่งคลอเคลียเฟียกับเขาปานนั้น
จับมือกันให้อ้ายเห็นคาตา
บ่ต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใจเอาจังซี่สา
ลงมือฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะได้

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

SEE ALSO  Nervous - Shawn Mendes (Lyrics) | สรุปเนื้อหาnervous lyrics shawn mendesล่าสุด

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คัก ๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
คือจังเจ้าเจตนา

ฮักกันโลด อ้ายบ่โทษโกรธเจ้า
ให้เจ้าฟ้าวขึ้นสวรรค์กันสา
ชาตินี้อ้ายคงเฮ็ดเวรกรรมมา
เทวดาเลยบ่ให้ฮักไผ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เก็บเงินแต่งงา พ็อก บิ๊กอายส์ | Rauljaurena

นั่งคลอเคลียเฟียกับเขาปานนั้น
นั่งจกกันให้อ้ายเห็นคาตา
บ่ต้องตั๋วกะได้ ฮู้อยู่แกใจเอาจังซี่สา
ลงมือฆ่าอ้ายให้ตายเลยกะได้

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คักๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
คือจังเจ้าเจตนา

( ดนตรี )

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คักๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ

บ่ต้องออมมือ บ่ต้องเฮ็ดคือว่าน้องยังฮัก
บ่ต้องทำท่ายาก เฮ็ดคือจังฮู้สึกผิดดอกหล่า
เชือดฮักเฮา แล้วหั่นหัวใจอ้ายสา
มันเสียเวลาเจ้ากับคนใหม่

บ่ต้องออมมือ อ้ายว่าบ่คือ บ่ต้องแก้โต
อ้ายสิเจ็บสิโง่ กะบ่ต้องโงมาอธิบาย
เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คัก ๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
คือจังเจ้าเจตนา

เอาให้มันสมกับที่เจ้าเซาฮักอ้าย
เอาให้คักๆ ให้อ้ายได้ตายสมใจ
บ่ต้องออมมือ..

#คอรดเพลง #บตองออมมอ #เบยร #พรอมพงษ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *