คอร์ดเพลง บืนตาย เบนซ์ เมืองเลย

INTRO | Am G | F | Am G | F |
Am 
จบบ่สวย 
 
คนอ่
G 
วยแม่นอ้าย
 
ที่ต้องก
F 
ลายไปเป็นคนเจ็บ
Am 
ส่ำถืกกรงเ
G 
ล็บเจ้าข่วนหัวใ
F 
จจนกลายเป็นแผล
Am 
คำว่าแคร์บ่เห
G 
ลือคือเก่า 
 
สิเอาห
F 
ยังไปสู้เขาหนอ
Am 
แฮ่งฮัก 
 
มันกะแฮ่
G 
งท้อ 
 
 
F 
คนเบิ่ดใจ..
Am 
เป็นได้แค่คน
G 
บ่มีค่า 
 
สู้
F 
มาบ่มีความหมาย
 
เจ้า
Am 
ตอบสนองความ
G 
ฮักของอ้าย 
 
ด้วย
F 
คำว่าพอ
Am 
แล้วให้เขาไปเ
G 
บิ่ดทุกอย่าง 
 
บนเส้นท
F 
างที่เฮาเคยก่อ
 
คักแท้
Am 
หนอ.
G 
.. 
 
สาใจ
F 
อีหลี..
Am 
  สิกลั้นใจ
G 
ลืมคน
F 
ที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
 
  แม่นสิ
Am 
เจ็บ 
 
แม่นสิป
G 
วดหัวใจ
 
  กะสิ
F 
ทน..ให้ไ
G 
หว..
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
คน
G/B 
นอกหัวใจ
 
บ่ควรสิ
F 
อยู่ในพื้นที่ของเขา
Am 
เขาฮักกัน 
 
บ่แม่นเ
G 
รื่องของเฮา
 
เป็นคนเ
F 
ก่าบ่มีประโชน์
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
ไป
G/B 
ตายไกล 
 
 
สิบ่ใ
F 
ห้ยากนำดอกหนา
Am 
บ่โทษฟ้า 
 
 
G 
บ่โทษฝน 
 
ที่
F 
คนเปลี่ยนใจ..
G 
 
สิหาหม่องตายเอง..
 
INSTRU | Am G | F | Am G | F | G |
Am 
เป็นได้แค่คน
G 
บ่มีค่า 
 
สู้
F 
มาบ่มีความหมาย
 
เจ้า
Am 
ตอบสนองความ
G 
ฮักของอ้าย 
 
ด้วย
F 
คำว่าพอ
Am 
แล้วให้เขาไปเ
G 
บิ่ดทุกอย่าง 
 
บนเส้นท
F 
างที่เฮาเคยก่อ
 
คักแท้
Am 
หนอ.
G 
.. 
 
สาใจ
F 
อีหลี..
Am 
  สิกลั้นใจ
G 
ลืมคน
F 
ที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
 
  แม่นสิ
Am 
เจ็บ 
 
แม่นสิป
G 
วดหัวใจ
 
  กะสิ
F 
ทน..ให้ไ
G 
หว..
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
คน
G/B 
นอกหัวใจ
 
บ่ควรสิ
F 
อยู่ในพื้นที่ของเขา
Am 
เขาฮักกัน 
 
บ่แม่นเ
G 
รื่องของเฮา
 
เป็นคนเ
F 
ก่าบ่มีประโชน์
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
ไป
G/B 
ตายไกล 
 
 
สิบ่ใ
F 
ห้ยากนำดอกหนา
Am 
บ่โทษฟ้า 
 
 
G 
บ่โทษฝน 
 
ที่
F 
คนเปลี่ยนใจ..
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
คน
G/B 
นอกหัวใจ
 
บ่ควรสิ
F 
อยู่ในพื้นที่ของเขา
Am 
เขาฮักกัน 
 
บ่แม่นเ
G 
รื่องของเฮา
 
แค่คนเ
F 
ก่าบ่มีประโชน์
 
เจ็บปานใด๋สิ
C 
บืนตาย 
 
ไป
G/B 
ตายไกล 
 
 
สิบ่ใ
F 
ห้ยากนำดอกหนา
Am 
บ่โทษฟ้า 
 
 
G 
บ่โทษฝน 
 
ที่
F 
คนเปลี่ยนใจ..
 
สิหาหม่องตายเอง..
 
INSTRU | Am G | F | ( 2 Times )
 
สิหาหม่องตายเอง..
 

จบบ่สวย คนอ่วยแม่นอ้าย
ที่ต้องกลายไปเป็นคนเจ็บ
ส่ำถืกกรงเล็บเจ้าข่วนหัวใจจนกลายเป็นแผล

SEE ALSO  คอร์ดเพลง สายเกินไป – วุฒิ ป่าบอน | Rauljaurena

คำว่าแคร์บ่เหลือคือเก่า สิเอาหยังไปสู้เขาหนอ
แฮ่งฮัก มันกะแฮ่งท้อ คนเบิ่ดใจ..

เป็นได้แค่คนบ่มีค่า สู้มาบ่มีความหมาย
เจ้าตอบสนองความฮักของอ้าย ด้วยคำว่าพอ
แล้วให้เขาไปเบิ่ดทุกอย่าง บนเส้นทางที่เฮาเคยก่อ
คักแท้หนอ… สาใจอีหลี..

สิกลั้นใจลืมคนที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
แม่นสิเจ็บ แม่นสิปวดหัวใจ
กะสิทน..ให้ไหว..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ขอแค่ชีวิตใหม่ ขนมจีน กุลมาศ | Rauljaurena

เจ็บปานใด๋สิบืนตาย คนนอกหัวใจ
บ่ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขา
เขาฮักกัน บ่แม่นเรื่องของเฮา
เป็นคนเก่าบ่มีประโชน์
เจ็บปานใด๋สิบืนตาย ไปตายไกล ๆ
สิบ่ให้ยากนำดอกหนา
บ่โทษฟ้า บ่โทษฝน ที่คนเปลี่ยนใจ..
สิหาหม่องตายเอง..

( ดนตรี )

SEE ALSO  คอร์ดเพลง​ ลืม ขอนแก่น | สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง8vfgrที่มีรายละเอียดมากที่สุด

เป็นได้แค่คนบ่มีค่า สู้มาบ่มีความหมาย
เจ้าตอบสนองความฮักของอ้าย ด้วยคำว่าพอ
แล้วให้เขาไปเบิ่ดทุกอย่าง บนเส้นทางที่เฮาเคยก่อ
คักแท้หนอ… สาใจอีหลี..

สิกลั้นใจลืมคนที่เฮ็ดให้น้ำตาใหล
แม่นสิเจ็บ แม่นสิปวดหัวใจ
กะสิทน..ให้ไหว..

เจ็บปานใด๋สิบืนตาย คนนอกหัวใจ
บ่ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขา
เขาฮักกัน บ่แม่นเรื่องของเฮา
เป็นคนเก่าบ่มีประโชน์
เจ็บปานใด๋สิบืนตาย ไปตายไกล ๆ
สิบ่ให้ยากนำดอกหนา
บ่โทษฟ้า บ่โทษฝน ที่คนเปลี่ยนใจ..

เจ็บปานใด๋สิบืนตาย คนนอกหัวใจ
บ่ควรสิอยู่ในพื้นที่ของเขา
เขาฮักกัน บ่แม่นเรื่องของเฮา
แค่คนเก่าบ่มีประโชน์
เจ็บปานใด๋สิบืนตาย ไปตายไกล ๆ
สิบ่ให้ยากนำดอกหนา
บ่โทษฟ้า บ่โทษฝน ที่คนเปลี่ยนใจ..
สิหาหม่องตายเอง..

( ดนตรี )

สิหาหม่องตายเอง..

#คอรดเพลง #บนตาย #เบนซ #เมองเลย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *