คอร์ดเพลง บักพร้าวน้ำหอม ยุทธ วงยองบ่าง

INTRO | G | Em | C | D | ( 2 Times )
G 
ปล่อยให้แดดเลียโดนๆนี่มันบ่ดีเด้น้อง
Em 
หล่า
 
ผิวผุดผ่องสิหมองคล้ำก่อนเด้อ้า
C 
ยว่า
 
อยู่หม่อง
D 
นี่แต่ดนปานได๋
G 
ติดป้ายไว้อย่างดีว่ารับประกันความหอมหวาน
Em 
สดใหม่คันเจ้าว่าจังสั้น
 
ขอจับขอบายขอดมก่
C 
อนได้ไหม
 
D 
อ้ยเนาะ
Em 
หัวใจฮอดสิแล่นออ
Bm 
กมาจากอกพี่
 
ซ้าย
C 
ทีขวาทีมีแต่อันถืก
G 
ใจ
 
เลือกบ่
Em 
ถืกอิหลี 
 
เบิด
Bm 
นี้ท่อได๋
 
อ้ายสิเห
C 
มาไว้ 
 
เป็นขอ
D 
งอ้าย
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
 
ดูดจักบ
C 
าดเบิ่งเด้ 
 
หวานจ้วยโดนใจแ
D 
ท้ๆ 
 
ป้าด
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
 
กลืนน้ำล
C 
ายอึ๊กๆ 
 
แค่นึกภาพแท้ๆ
 
กะยังมีแ
D 
ฮงปานนี้.. 
 
อยากบักพร้าวน้ำหอม
INSTRU | G | Em | C | D | ( 2 Times )
G 
ปล่อยให้แดดเลียโดนๆนี่มันบ่ดีเด้น้อง
Em 
หล่า
 
ผิวผุดผ่องสิหมองคล้ำก่อนเด้อ้า
C 
ยว่า
 
อยู่หม่อง
D 
นี่แต่ดนปานได๋
G 
ติดป้ายไว้อย่างดีว่ารับประกันความหอมหวาน
Em 
สดใหม่คันเจ้าว่าจังสั้น
 
ขอจับขอบายขอดมก่
C 
อนได้ไหม
 
D 
อ้ยเนาะ
Em 
หัวใจฮอดสิแล่นออ
Bm 
กมาจากอกพี่
 
ซ้าย
C 
ทีขวาทีมีแต่อันถืก
G 
ใจ
 
เลือกบ่
Em 
ถืกอิหลี 
 
เบิด
Bm 
นี้ท่อได๋
 
อ้ายสิเห
C 
มาไว้ 
 
เป็นขอ
D 
งอ้าย
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
 
ดูดจักบ
C 
าดเบิ่งเด้ 
 
หวานจ้วยโดนใจแ
D 
ท้ๆ 
 
ป้าด
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
 
กลืนน้ำล
C 
ายอึ๊กๆ 
 
แค่นึกภาพแท้ๆ
 
กะยังมีแ
D 
ฮงปานนี้.. 
 
อยากบักพร้าว
G 
น้ำหอม 
 
 
D 
Em 
หัวใจฮอดสิแล่นออ
Bm 
กมาจากอกพี่
 
ซ้าย
C 
ทีขวาทีมีแต่อันถืก
G 
ใจ
 
เลือกบ่
Em 
ถืกอิหลี 
 
เบิด
Bm 
นี้ท่อได๋
 
อ้ายสิเห
C 
มาไว้ 
 
ฮูโ
D 
ว้วว..
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
 
ดูดจักบ
C 
าดเบิ่งเด้ 
 
หวานจ้วยโดนใจแ
D 
ท้ๆ 
 
ป้าด
 
สิโตนเ
G 
ล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
 
ได้เห็น
Em 
เต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
 
กลืนน้ำล
C 
ายอึ๊กๆ 
 
แค่นึกภาพแท้ๆ
 
กะยังมีแ
D 
ฮงปานนี้.. 
 
อยากบักพร้าวน้ำหอม
INSTRU | G | Em | C | D | G |

ปล่อยให้แดดเลียโดนๆนี่มันบ่ดีเด้น้องหล่า
ผิวผุดผ่องสิหมองคล้ำก่อนเด้อ้ายว่า
อยู่หม่องนี่แต่ดนปานได๋
ติดป้ายไว้อย่างดีว่ารับประกันความหอมหวาน
สดใหม่คันเจ้าว่าจังสั้น
ขอจับขอบายขอดมก่อนได้ไหม
โอ้ยเนาะ

SEE ALSO  ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า | ชีวิตคริสเตียน | ชีวิตแห่งความเชื่อ | ข้า ยก พระนาม พระเจ้า ของ ข้าเนื้อหาที่เกี่ยวข้องล่าสุดทั้งหมด

หัวใจฮอดสิแล่นออกมาจากอกพี่
ซ้ายทีขวาทีมีแต่อันถืกใจ
เลือกบ่ถืกอิหลี เบิดนี้ท่อได๋
อ้ายสิเหมาไว้ เป็นของอ้าย

สิโตนเล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
ได้เห็นเต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
ดูดจักบาดเบิ่งเด้ หวานจ้วยโดนใจแท้ๆ ป้าด
สิโตนเล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
ได้เห็นเต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
กลืนน้ำลายอึ๊กๆ แค่นึกภาพแท้ๆ
กะยังมีแฮงปานนี้.. อยากบักพร้าวน้ำหอม

SEE ALSO  Family adventure | ถูกต้องมากที่สุด8vfgrข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

( ดนตรี )

ปล่อยให้แดดเลียโดนๆนี่มันบ่ดีเด้น้องหล่า
ผิวผุดผ่องสิหมองคล้ำก่อนเด้อ้ายว่า
อยู่หม่องนี่แต่ดนปานได๋
ติดป้ายไว้อย่างดีว่ารับประกันความหอมหวาน
สดใหม่คันเจ้าว่าจังสั้น
ขอจับขอบายขอดมก่อนได้ไหม
โอ้ยเนาะ

หัวใจฮอดสิแล่นออกมาจากอกพี่
ซ้ายทีขวาทีมีแต่อันถืกใจ
เลือกบ่ถืกอิหลี เบิดนี้ท่อได๋
อ้ายสิเหมาไว้ เป็นของอ้าย

สิโตนเล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
ได้เห็นเต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
ดูดจักบาดเบิ่งเด้ หวานจ้วยโดนใจแท้ๆ ป้าด
สิโตนเล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
ได้เห็นเต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
กลืนน้ำลายอึ๊กๆ แค่นึกภาพแท้ๆ
กะยังมีแฮงปานนี้.. อยากบักพร้าวน้ำหอม

SEE ALSO  🍭 [เนื้อเพลง] ลูกอม - วัชราวลี 🧁 | ข้อมูลรายละเอียดมากที่สุดเกี่ยวกับใจ ฉัน ให้ เธอ มัน เป็น ของ เธอ รู้ ไหม

หัวใจฮอดสิแล่นออกมาจากอกพี่
ซ้ายทีขวาทีมีแต่อันถืกใจ
เลือกบ่ถืกอิหลี เบิดนี้ท่อได๋
อ้ายสิเหมาไว้ ฮูโว้วว..

สิโตนเล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
ได้เห็นเต็มสองตาเทิงขาวเทิงใหญ่
ดูดจักบาดเบิ่งเด้ หวานจ้วยโดนใจแท้ๆ ป้าด
สิโตนเล้วไปเหมาบักพร้าวของเจ้าก่อนหนา
ได้เห็นเต็มสองตาคึดอยากคักแหน่
กลืนน้ำลายอึ๊กๆ แค่นึกภาพแท้ๆ
กะยังมีแฮงปานนี้.. อยากบักพร้าวน้ำหอม

#คอรดเพลง #บกพราวนำหอม #ยทธ #วงยองบาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *