คอร์ดเพลง น้องติดทหาร ฟลุ๊ค ไทยเจริญ

INTRO | Dm | Bb | Dm |
INTRO | C | C | C | C |
 
หลง
F 
มัก 
 
มักผู้สาวค
Am 
นหนึ่ง
 
หลง
Bb 
ฮัก 
 
เจ้าจนเบิดหัวใจ
 
คุย
F 
กัน 
 
มากะโดนแล้
Am 
วได๋
 
อยากไ
Bb 
ป 
 
อยากไปพบ
C 
พ้อหน้า
 
รูปในเ
F 
ฟซ เจ้ากะงาม  
Am 
งาม 
 
งาม
 
อ้าย Follow ติด
Bb 
ตาม
 
เทิงคอมเมนต์เทิงก
C 
ดไลก์
 
แต่ว่ามามื้อ
F 
นี้ 
 
คนดีคือหา
Am 
ยไป
 
แหนมบ่เห็นฮอด
Bb 
ไง 
 
อ้ายกะเลยต้อ
C 
งมา
 
แม่ค
Bb 
รับ 
 
น้องอยู่บ้าน
C 
บ่
 
เป็นหยัง
Am 
น้อ 
 
คือติดต่อบ่
Dm 
ได้
 
โทร
Gm 
หากะบ่รับส
C 
าย 
 
ผมเลยจั
F 
กเทือ
 
แม่ย่
Bb 
างมาแล้วบอก
C 
ว่า
 
อ้าว บัก
Am 
หล่าคือจั่งบ่รู้เ
Dm 
รื่อง
 
หนึ่ง
Gm 
คำของแม่สะเ
G 
ทือน 
 
ไปทั้งหั
C 
วใจ
 
น้องติดท
Bb 
หาร
 
อีกสามเ
C 
ดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
 
น้องไป
Dm 
รับใช้ราช
Gm 
การ
 
ตามห
C 
น้าที่ของชายไ
F 
ทย
 
น้องติดท
Bb 
หาร 
 
พะ
C 
นะ
 
แม่
Am 
เว่าแบบภาค
Dm 
ภูมิใจ
 
แต่
Gm 
ผมแทบนั่งร้องไห้
 
จะเสียใ
C 
จหรือว่าดีใจที่น้องติ
Bb 
ดทหาร 
 
 
C 
INSTRU | F | F | F | F |
 
อก
F 
หัก 
 
แล้วละบ่น้
Am 
อเฮา
 
แต่มันคือบ่เ
Bb 
ศร้า 
 
แต่กะบ่แม่นว่าบ่เสี
C 
ยใจ
 
มันบ่ฮู้สึ
F 
กเจ็บ 
 
แต่จะอยากฮ้อ
Am 
งไห้
 
จั่งว่าเป็นแนว
Bb 
ได๋ 
 
ไผกะได้ซ่อยผ
C 
มแน่
 
แม่ค
Bb 
รับ 
 
น้องอยู่บ้าน
C 
บ่
 
เป็นหยัง
Am 
น้อ 
 
คือติดต่อบ่
Dm 
ได้
 
โทร
Gm 
หากะบ่ส
C 
าย 
 
ผมเลยจั
F 
กเทือ
 
แม่ย่
Bb 
างมาแล้วบอก
C 
ว่า
 
อ้าว บัก
Am 
หล่าคือจั่งบ่รู้เ
Dm 
รื่อง
 
หนึ่ง
Gm 
คำของแม่สะเ
Gm 
ทือน 
 
ไปทั้งหั
C 
วใจ
 
น้องติดท
Bb 
หาร
 
อีกสามเ
C 
ดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
 
น้องไป
Dm 
รับใช้ราช
Gm 
การ
 
ตามห
C 
น้าที่ของชายไ
F 
ทย
 
น้องติดท
Bb 
หาร 
 
พะ
C 
นะ
 
แม่
Am 
เว่าแบบภาค
Dm 
ภูมิใจ
 
แต่
Gm 
ผมแทบนั่งร้องไห้
 
จะเสียใ
C 
จหรือว่าดีใจที่น้องติ
Bb 
ดทหาร
C 
 
น้องติดท
Bb 
หาร 
 
พะ
C 
นะ
 
แม่
Am 
เว่าแบบภาค
Dm 
ภูมิใจ
 
แต่
Gm 
ผมแทบนั่งร้องไห้
 
จะเสียใ
C 
จหรือว่าดีใจที่น้องติ
Bb 
ดทหาร
C 
OUTRO | F | F | F | F |

หลงมัก มักผู้สาวคนหนึ่ง
หลงฮัก เจ้าจนเบิดหัวใจ
คุยกัน มากะโดนแล้วได๋
อยากไป อยากไปพบพ้อหน้า

SEE ALSO  สอนอูคูเลเล่ + กีต้าร์ : I JUST WANNA PEN FAN YOU DAI BOR? | สิงโต นำโชค [4คอร์ดวน จนจบเพลง!!] | สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอร์ดเพลง i just wanna pen fan you dai borล่าสุด

รูปในเฟซ เจ้ากะงาม งาม งาม
อ้าย follow ติดตาม
เทิงคอมเมนต์เทิงกดไลก์
แต่ว่ามามื้อนี้ คนดีคือหายไป
แหนมบ่เห็นฮอดไง อ้ายกะเลยต้องมา

แม่ครับ น้องอยู่บ้านบ่
เป็นหยังน้อ คือติดต่อบ่ได้
โทรหากะบ่รับสาย ผมเลยจักเทือ
แม่ย่างมาแล้วบอกว่า
อ้าว บักหล่าคือจั่งบ่รู้เรื่อง
หนึ่งคำของแม่สะเทือน ไปทั้งหัวใจ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ฉันยังจำไม่ลืม – ธีเดช ทองอภิชาติ | Rauljaurena

น้องติดทหาร
อีกสามเดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
น้องไปรับใช้ราชการ
ตามหน้าที่ของชายไทย
น้องติดทหาร พะนะ
แม่เว่าแบบภาคภูมิใจ
แต่ผมแทบนั่งร้องไห้
จะเสียใจหรือว่าดีใจที่น้องติดทหาร

( ดนตรี )

อกหัก แล้วละบ่น้อเฮา
แต่มันคือบ่เศร้า แต่กะบ่แม่นว่าบ่เสียใจ
มันบ่ฮู้สึกเจ็บ แต่จะอยากฮ้องไห้
จั่งว่าเป็นแนวได๋ ไผกะได้ซ่อยผมแน่

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ลาก่อน YourMOOD | Rauljaurena

แม่ครับ น้องอยู่บ้านบ่
เป็นหยังน้อ คือติดต่อบ่ได้
โทรหากะบ่สาย ผมเลยจักเทือ
แม่ย่างมาแล้วบอกว่า
อ้าว บักหล่าคือจั่งบ่รู้เรื่อง
หนึ่งคำของแม่สะเทือน ไปทั้งหัวใจ

น้องติดทหาร
อีกสามเดือนจั่งสิได้เมียบ้าน
น้องไปรับใช้ราชการ
ตามหน้าที่ของชายไทย
น้องติดทหาร พะนะ
แม่เว่าแบบภาคภูมิใจ
แต่ผมแทบนั่งร้องไห้
จะเสียใจหรือว่าดีใจที่น้องติดทหาร

น้องติดทหาร พะนะ
แม่เว่าแบบภาคภูมิใจ
แต่ผมแทบนั่งร้องไห้
จะเสียใจหรือว่าดีใจที่น้องติดทหาร

#คอรดเพลง #นองตดทหาร #ฟลค #ไทยเจรญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *