คอร์ดเพลง นางฟ้าในใจฉัน(จากใจเด็กบ้านๆ) บ.เบิ้ล สามร้อย

INTRO | C Em | F G | ( 2 Times )
 
อยากจะเ
C 
จอรักดีๆกับ
Em 
เขา
 
แต่ว่าเ
F 
ราไม่เคยเจอสัก
G 
ที
 
ก็แค่
C 
คนบ้านๆ 
 
หน้าตาฐ
Am 
านะไม่ดี
 
บ้านน
F 
อกอย่าง
G 
นี้ไม่ดีห
C 
รอก
 
อยากจะเ
C 
จอรักดีๆสัก
Em 
คน
 
ที่
F 
ทนการเป็บแบบ
G 
นี้
 
ไม่มีอะไ
C 
รเลิศหรู 
 
บานความเจ็บ
Am 
ช้ำเคยมี
 
ความ
F 
รักมัน
G 
กินไม่ไ
C 
ด้
 
หากว่า
Dm 
เธอมองกันที่ข้า
Em 
งใน
 
เราไม่
Dm 
มีเล่ห์เหลี่ยมอะ
Em 
ไร
 
จะมา
Dm 
สร้างครอบครัวด้วยกั
Em 
นไหม
 
รับได้ไ
F 
หม 
 
จากใจเด็กบ้า
G 
นๆ
 
คนโสดจริงอยู่ตรงไ
C 
หน 
 
คนรักจริงอยู่ตร
Am 
งนี้
 
ประกาศให้
F 
ที 
 
พี่ไม่มีใ
G 
คร
 
จะไม่ล็อกแ
C 
ล็ก 
 
ไม่ทำให้เสี
Am 
ยใจ
 
แต่ที่ไม่มีอะไ
F 
ร 
 
หาหม้ายรถ
G 
ยนต์
 
หากไม่รังเกียจ
C 
กัน 
 
อยากมีรักดีสัก
Am 
หน
 
อยากขอสัก
F 
คน.
G 
..
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน
Em 
 
F 
 
G 
INSTRU | C Em | F G |
 
อยากจะเ
C 
จอรักดีๆสัก
Em 
คน
 
ที่
F 
ทนการเป็บแบบ
G 
นี้
 
ไม่มีอะไ
C 
รเลิศหรู 
 
บานความเจ็บ
Am 
ช้ำเคยมี
 
ความ
F 
รักมัน
G 
กินไม่ไ
C 
ด้
 
หากว่า
Dm 
เธอมองกันที่ข้า
Em 
งใน
 
เราไม่
Dm 
มีเล่ห์เหลี่ยมอะ
Em 
ไร
 
จะมา
Dm 
สร้างครอบครัวด้วยกั
Em 
นไหม
 
รับได้ไ
F 
หม 
 
จากใจเด็กบ้า
G 
นๆ
 
คนโสดจริงอยู่ตรงไ
C 
หน 
 
คนรักจริงอยู่ตร
Am 
งนี้
 
ประกาศให้
F 
ที 
 
พี่ไม่มีใ
G 
คร
 
จะไม่ล็อกแ
C 
ล็ก 
 
ไม่ทำให้เสี
Am 
ยใจ
 
แต่ที่ไม่มีอะไ
F 
ร 
 
หาหม้ายรถ
G 
ยนต์
 
หากไม่รังเกียจ
C 
กัน 
 
อยากมีรักดีสัก
Am 
หน
 
อยากขอสัก
F 
คน.
G 
..
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน
Em 
 
F 
 
G 
OUTRO | C Am | F G | ( 4 Times )
 
หากว่า
Dm 
เธอมองกันที่ข้า
Em 
งใน
 
เราไม่
Dm 
มีเล่ห์เหลี่ยมอะ
Em 
ไร
 
จะมา
Dm 
สร้างครอบครัวด้วยกั
Em 
นไหม
 
รับได้ไ
F 
หม 
 
จากใจเด็กบ้า
G 
นๆ
 
คนโสดจริงอยู่ตรงไ
C 
หน 
 
คนรักจริงอยู่ตร
Am 
งนี้
 
ประกาศให้
F 
ที 
 
พี่ไม่มีใ
G 
คร
 
จะไม่ล็อกแ
C 
ล็ก 
 
ไม่ทำให้เสี
Am 
ยใจ
 
แต่ที่ไม่มีอะไ
F 
ร 
 
หาหม้ายรถ
G 
ยนต์
 
หากไม่รังเกียจ
C 
กัน 
 
อยากมีรักดีสัก
Am 
หน
 
อยากขอสัก
F 
คน.
G 
.
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน
Em 
 
F 
 
G 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน
Em 
 
F 
 
G 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน
Em 
 
F 
 
G 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน
Em 
 
F 
 
G 
INSTRU | C Em | F G | C Em |
 
อยากขอสัก
F 
คน.
G 
 
มาเป็นนางฟ้าในใจ
C 
ฉัน..

อยากจะเจอรักดีๆกับเขา
แต่ว่าเราไม่เคยเจอสักที
ก็แค่คนบ้านๆ หน้าตาฐานะไม่ดี
บ้านนอกอย่างนี้ไม่ดีหรอก

SEE ALSO  เพลง พระเจ้าของเรา - Our God (Live) | พระเจ้า ของ เรา คอร์ดข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สมบูรณ์ที่สุด

อยากจะเจอรักดีๆสักคน
ที่ทนการเป็บแบบนี้
ไม่มีอะไรเลิศหรู บานความเจ็บช้ำเคยมี
ความรักมันกินไม่ได้

หากว่าเธอมองกันที่ข้างใน
เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร
จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหม
รับได้ไหม จากใจเด็กบ้านๆ

คนโสดจริงอยู่ตรงไหน คนรักจริงอยู่ตรงนี้
ประกาศให้ที พี่ไม่มีใคร
จะไม่ล็อกแล็ก ไม่ทำให้เสียใจ
แต่ที่ไม่มีอะไร หาหม้ายรถยนต์
หากไม่รังเกียจกัน อยากมีรักดีสักหน
อยากขอสักคน…
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน

SEE ALSO  Alicia Keys - If I Ain't Got You (Live from Apple Music Festival, London, 2016) | เนื้อหาทั้งหมดเกี่ยวกับalicia keys if i ain t got youที่สมบูรณ์ที่สุด

( ดนตรี )

อยากจะเจอรักดีๆสักคน
ที่ทนการเป็บแบบนี้
ไม่มีอะไรเลิศหรู บานความเจ็บช้ำเคยมี
ความรักมันกินไม่ได้

หากว่าเธอมองกันที่ข้างใน
เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร
จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหม
รับได้ไหม จากใจเด็กบ้านๆ

คนโสดจริงอยู่ตรงไหน คนรักจริงอยู่ตรงนี้
ประกาศให้ที พี่ไม่มีใคร
จะไม่ล็อกแล็ก ไม่ทำให้เสียใจ
แต่ที่ไม่มีอะไร หาหม้ายรถยนต์
หากไม่รังเกียจกัน อยากมีรักดีสักหน
อยากขอสักคน…
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน

SEE ALSO  คอร์ดเพลง แพ้ทางสาวเฒ่า เนม สุรพงศ์ | Rauljaurena

( ดนตรี )

หากว่าเธอมองกันที่ข้างใน
เราไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไร
จะมาสร้างครอบครัวด้วยกันไหม
รับได้ไหม จากใจเด็กบ้านๆ

คนโสดจริงอยู่ตรงไหน คนรักจริงอยู่ตรงนี้
ประกาศให้ที พี่ไม่มีใคร
จะไม่ล็อกแล็ก ไม่ทำให้เสียใจ
แต่ที่ไม่มีอะไร หาหม้ายรถยนต์
หากไม่รังเกียจกัน อยากมีรักดีสักหน
อยากขอสักคน..

มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน
มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน

( ดนตรี )

อยากขอสักคน.. มาเป็นนางฟ้าในใจฉัน..

#คอรดเพลง #นางฟาในใจฉนจากใจเดกบานๆ #บเบล #สามรอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *