คอร์ดเพลง ทุกคน เขาอกหักแล้วเด้อ องุ่น กัณธิมา

 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ที่ 
 
เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้
F#m 
บักดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า
 
เฮาอ
G 
ยากมูฟออนจาก
A 
เขา
 
เบิ่งเอาเฮา.
D 
.. 
 
แนเด้อทุกคน
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | Dsus4 D |
 
เฮา
D 
กะคิดว่าแมนคัก
 
ฮัก
A/C# 
แฮงจนอยากอวดหมู่
 
เคย
Bm 
ฮอดพาเพิน
 
มาโ
A 
พสต์รูปคู่ 
 
ในส
G 
ตอรี่
A 
 
อุต
Em 
ส่าเก็บเป็นความ
A 
ลับ
 
วาสิเซอร์ไ
F#m 
พรส์หมู่เฮาอย่
Bm 
างดี
A 
 
G 
อ้ย.. 
 
มื้อนี้เบิดคำสิเ
A 
ว้า
 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ที่ 
 
เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้
F#m 
บักดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า
 
เฮาอ
G 
ยากมูฟออนจาก
A 
เขา
 
เบิ่งเอาเฮา.
D 
.. 
 
แนเด้อทุกคน..
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
INSTRU | G A | F#m Bm | Em A | D |
 
กะคือ
D 
พังนั่นล่ะทุกคน 
 
แต่ยังไ
A/C# 
ปบ่พ้นจุดนี้
 
ตั้ง
Bm 
หลักหัวใจ 
 
บ่ไ
A 
ด้อิหลี
 
เฮา
G 
ยังสับสน 
 
 
D/F# 
 
ระ
Em 
หว่างบอกใจให้
A 
พอ
 
กับเก็บ
F#m 
ฮักเทือนี้ไว้โด
Bm 
นๆ
A 
 
ฮักแ
G 
รกยังเป็นเหตุผล
 
ลบล้
A 
างความเจ็บจากเขา
 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักคักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ที่เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้บัก
F#m 
ดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า 
 
 
G 
ฮือ.
A 
ฮือ.
 
ทุก
G 
คน..
F#m 
เขาอกหักแล้วเด้อ 
 
ผู้
Em 
บ่าวคนนั้น
 
บ่
A 
อยู่แล้วเธอ 
 
เพิ่นบ่ไ
D 
ด้ฮักเฮา
 
อ้ายหมู่
G 
เด้ 
 
ที่เว้าคำ
A 
นี้
 
คุยไว้
F#m 
บักดีสิเปิดโตผู้
Bm 
บ่าว
 
สุด
Em 
ท้ายกะได้แค่เว้า
 
เฮาอ
G 
ยากมูฟออนจาก
A 
เขา
 
เบิ่งเอาเฮา.
D 
.. 
 
แนเด้อทุกคน
 
เฮาอ
Em 
ยากมูฟออนจากเขา.
A 
..
 
เบิ่งเอาเฮา.. แนเด้อทุกคน..
 
OUTRO | G A | F#m B | Em A | D Dsus4 D |

ทุกคน..
เขาอกหักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ที่ เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า
เฮาอยากมูฟออนจากเขา
เบิ่งเอาเฮา… แนเด้อทุกคน

SEE ALSO  ผู้ชนะ - เสกโลโซ แนะนำท่อน INTRO สั้นๆง่ายๆสไตล์โปร่ง | เนื้อหาที่ปรับปรุงใหม่เกี่ยวกับคอร์ดเพลงผู้ชนะ

( ดนตรี )

เฮากะคิดว่าแมนคัก ฮักแฮงจนอยากอวดหมู่
เคยฮอดพาเพิน
มาโพสต์รูปคู่ ในสตอรี่
อุตส่าเก็บเป็นความลับ
วาสิเซอร์ไพรส์หมู่เฮาอย่างดี
โอ้ย.. มื้อนี้เบิดคำสิเว้า

ทุกคน..
เขาอกหักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ที่ เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า
เฮาอยากมูฟออนจากเขา
เบิ่งเอาเฮา… แนเด้อทุกคน..

SEE ALSO  คอร์ดเพลง ไม่เหมือนเดิม NICECNX | Rauljaurena

( ดนตรี )

กะคือพังนั่นล่ะทุกคน แต่ยังไปบ่พ้นจุดนี้
ตั้งหลักหัวใจ บ่ได้อิหลี
เฮายังสับสน
ระหว่างบอกใจให้พอ
กับเก็บฮักเทือนี้ไว้โดนๆ
ฮักแรกยังเป็นเหตุผล
ลบล้างความเจ็บจากเขา

ทุกคน..
เขาอกหักคักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ที่เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า ฮือ.ฮือ.

SEE ALSO  เนื้อเพลง คนไกล - Patrickananda | เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคนไกล เนื้อเพลงที่ถูกต้องที่สุด

ทุกคน..
เขาอกหักแล้วเด้อ ผู้บ่าวคนนั้น
บ่อยู่แล้วเธอ เพิ่นบ่ได้ฮักเฮา
อ้ายหมู่เด้ ที่เว้าคำนี้
คุยไว้บักดีสิเปิดโตผู้บ่าว
สุดท้ายกะได้แค่เว้า
เฮาอยากมูฟออนจากเขา
เบิ่งเอาเฮา… แนเด้อทุกคน

เฮาอยากมูฟออนจากเขา…
เบิ่งเอาเฮา.. แนเด้อทุกคน..

#คอรดเพลง #ทกคน #เขาอกหกแลวเดอ #องน #กณธมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *