คอร์ดเพลง ถ้าใช่จะไม่ลังเล First Anuwat (เฟิร์ส อนุวัตน์)

 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
ฉันขอร้
A 
อง 
 
อย่าใจร้าย
 
และเลี้ยงฉันไว้ด้วยความ
F#m 
หวัง
 
ก็ยิ่งรักเธอนานเท่าไหร่ ใจยิ่
Bm 
งพัง
 
ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะเรื่อ
E 
งเธอ
 
หรือเพราะ
A 
รู้ 
 
ยังไงฉัน
 
ก็ยังคงรอเธอเ
F#m 
สมอ
 
เธอเลยคิดว่าทำอะไรก็ไ
Bm 
ด้ไง
 
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไ
E 
หน
 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
เอาไว้ใ
Bm 
ช้เวลาเธอเหงา 
 
หรือไว้แทนที่เขา
 
อย่าให้ฉั
E 
นต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ
 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็แค่บอกมา 
 
ไม่ต้องเสียเวลา
 
จะให้ฉั
E 
นต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
 
หยุดให้ความหวังถ้ายัง
A 
ลังเล
 
ลึกๆ แ
A 
ล้ว 
 
ก็สงสัย
 
ว่าเธอเคยรู้สึกบ้า
F#m 
งไหม
 
แต่ถ้ารักคงไม่สับสนแบบ
Bm 
นี้ไง
 
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไ
E 
หน
 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
เอาไว้ใ
Bm 
ช้เวลาเธอเหงา 
 
หรือไว้แทนที่เขา
 
อย่าให้ฉั
E 
นต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ
 
ถ้าคนมันใช่จะไม่ลัง
A 
เลใช่ไหม
 
เธอเองก็รู้ จะเก็บ
F#m 
ฉันไว้เพื่ออะไร
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็แค่บอกมา 
 
ไม่ต้องเสียเวลา
 
จะให้ฉั
E 
นต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
 
หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล
 
INSTRU | A | A | F#m | F#m |
 
ถ้าไม่
Bm 
รักก็แค่บอกมา 
 
ไม่ต้องเสียเวลา
 
จะให้
E 
ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
 
หยุดให้ความหวัง ถ้ายังลังเล
 

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
ฉันขอร้อง อย่าใจร้าย
และเลี้ยงฉันไว้ด้วยความหวัง
ก็ยิ่งรักเธอนานเท่าไหร่ ใจยิ่งพัง
ร้องไห้ไม่รู้กี่ครั้งเพราะเรื่องเธอ

SEE ALSO  คอร์ดเพลง เพลงเธอเอง Your Melody – STAMP | Rauljaurena

หรือเพราะรู้ ยังไงฉัน
ก็ยังคงรอเธอเสมอ
เธอเลยคิดว่าทำอะไรก็ได้ไง
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหน

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
เอาไว้ใช้เวลาเธอเหงา หรือไว้แทนที่เขา
อย่าให้ฉันต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา
จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล

SEE ALSO  สถานีดวงจันทร์ - วัชราวลี ( Cover by The TOYS ) | ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดมากที่สุดสถานีดวงจันทร์

ลึกๆ แล้ว ก็สงสัย
ว่าเธอเคยรู้สึกบ้างไหม
แต่ถ้ารักคงไม่สับสนแบบนี้ไง
ช่วยบอกว่าฉันนั้นพูดผิดตรงไหน

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
เอาไว้ใช้เวลาเธอเหงา หรือไว้แทนที่เขา
อย่าให้ฉันต้องเดาถ้าเธอไม่แน่ใจ

ถ้าคนมันใช่จะไม่ลังเลใช่ไหม
เธอเองก็รู้ จะเก็บฉันไว้เพื่ออะไร
ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา
จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
หยุดให้ความหวังถ้ายังลังเล

SEE ALSO  คอร์ดเพลง รักร้ายๆ วงเบลาน | Rauljaurena

( ดนตรี )

ถ้าไม่รักก็แค่บอกมา ไม่ต้องเสียเวลา
จะให้ฉันต้องมีน้ำตาอีกกี่ครั้ง
หยุดให้ความหวัง ถ้ายังลังเล..

#คอรดเพลง #ถาใชจะไมลงเล #Anuwat #เฟรส #อนวตน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *